Pavel Macek

Narozen: v roce 1886
Zemřel: v roce 1970

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MACEK Pavel

XV. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. im. - rozp. - soc.-pol. - zásob. - zeměd. a živn.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 2208 (zákon o prodeji vína vlastní výroby držiteli vinohradů a ovocných sadů na Slovensku a Podkarpatské Rusi)

199, 24. V. 1929; 16, doslov 36, VIII.

vyjádření o návrhu dr Jabloniczkého k osnově podanému a oprava tiskové chyby.

202, 7. VI. 1929; 43, VIII.

Řeč v rozpravě:

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000)

80, 5. V. 1927; 1027, IV.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Bratislavě (zločiny podle §§ 70, 355, 356, 361, 362 a 363 tr. z.)

102, 25. X. 1927; 19, V.

zpr. t. 1656; zprav. V. Votruba;

vydán: 181, 20. XII. 1928; 41, VII.ISP (příhlásit)