František Langr

Narozen: v roce 1881
Zemřel: v roce 1948

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LANGR František

XI. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. in. - soc.-pol. - zásob. - zeměd. a živn.

Návrhy:

aby obnoven byl zákon o stavebním ruchu, t. 307.

23, 26. V. 1926; 1257, II.

na vydání zákona o postavení českomoravské dráhy Plzeň-Brno, t. 922.

63, 15. III. 1927; 14, IV.

na změnu lesního zákona ze dne 3. XII. 1852, č. 250 ř. z., t. 1614.

145, 21. VI. 1928; 5, VI.

aby neprodleně poskytnuta byla vydatná pomoc obyvatelstvu okresu novoměstského a bystřického na Moravě, postiženým živelní katastrofou, přivoděnou průtrží mračen a krupobitím, t. 2306.

203, 11. VI. 1929; 6, VIII.

3 pozměňov. a 1 event. návrh k snově zákona o stavebním ruchu (t. 892) k hlavě V, §§ 34, 36, 39.

65, 17. III. 1927; 150-1, IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 1373) k § 1.

117, 14. XII. 1927; 27, V.

6 pozměňov., 6 doplň. a 1 event. návrh k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 1484)

136, 16. III. 1928; 60-69, VI.

7 pozměňov. návrhů k osnově zákona o ochraně nájemníků (t. 1485)

136, 16. III. 1928; 71-79, VI.

11 pozměňov. návrhů k osnově zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 1617) k §§ 1-3, 5-8, 13 a 25.

145, 21. VI. 1928; 40-43, VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (t. 2091) k § 1.

188, 7. III. 1929; 28, VII.

3 pozměňov. návrhy k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 2092) k §§ 1-3.

188, 7. III. 1929; 28, VII.

pozměňov. návrh k osnově zákona o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 2090) k § 1.

188, 7. III. 1929; 29, VII.

Resoluce:

2 resol. k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 1484), stran stavebního řádu města Prahy a mimořádné podpory stavební obci hlav. města Prahy.

136, 16. III. 1928; 70, VI.

k osnově zákona o ochraně nájemníků (t. 1485), stran revise dnes placeného nájemného.

136, 16. III. 1928; 79, VI.

k osnově zákona o Národním divadle v Praze (t. 2113), jíž se ukládá vládě vyřešení otázky Národ. divadla v Brně.

192, 20. III. 1929; 56, VIII.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670), skup. kult.

52, 24. XI. 1926; 663, III.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 892).

63, 15. III. 1927; 20, IV.

o zák. o prodloužení účinnosti a doplnění zák. o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 1373)

117, 14. XII. 1927; 13, V.

o zák. o stavebním ruchu (t. 1484), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486)

135, 15. III. 1928; 23, VI.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777)

162, 19. IX. 1928; 59, VI.

o zákonu o ochraně nájemníků (t. 2091), o stavebním ruchu (t. 2092) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 2090)

188, 7. III. 1929; 15, VII.

o zákonu o Národním divadle v Praze (t. 2113); obírá se poměry provozu Národního divadla v Brně.

192, 20. III. 1929; 41, VIII.

Interpelace:

o hrušovanské rafinerii, t. 1964/XXI.

182, 14. II. 1929; 8, VII. odpov. t. 2277/IX.

207, 18. VI. 1929; 4, VIII.

o novelisaci zákona o válečných poškozencích, t. 2313/X.

210, 24. VI. 1929; 2, VIII.

Dotazy:

o neudržitelných poměrech u soudu v Mukačevě na Podk. Rusi.

88, 23. VI. 1927; 1704, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 9, V.ISP (příhlásit)