Josef Kvasnička

Narozen: v roce 1888

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KVASNIČKA Josef

IX. voleb. kraj

ND

Nastoupil za inž. Dvořáčka Jana, který se 8. X. 1926 vzdal mandátu.

Volba verifikována 61, 15. II. 1927; 1585, III.

Slib vykonal 42, 14. X. 1926; 4, III.

Byl členem výb. inkompatib. - kult. - soc.-pol. - zásob. - zeměd. a živn.

Návrhy:

na poskytnutí státní podpory poškozeným průtrží mračen a větrnou smrští v okresích českobudějovickém, prachatickém, strakonickém, Týn n. Vlt., Hluboké, příbramském, chlumeckém, říčanském, humpoleckém, jaroměřském, rokycanském, přeštickém, pelhřimovském, sušickém, štockém, jihlavském, královéhradeckém, litomyšlském, dále pak košickém, sabinovském a Humenném, t. 1099.

88, 23. VI. 1927; 1706, IV.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 2189 (zákon o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy).

203, 11. VI. 1929; 6, VIII.

doslov 206, 14. VI. 1929; 24, VIII.

Řeč v rozpravě:

o návrzích, týkajících se živelních pohrom (t. 519/I.-IV.).

46, 11. XI. 1926; 259, III.

o zákonu o zatímní ochraně lesů (t. 977).

86, 14. VI. 1927; 1651, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

111, 1. XII. 1927; 81, V.

o státním rozpočtu na r. 1929 (t. 1813), skup. hospod. a doprav., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

170, 25. X. 1928; 94, VII.

o zákonu, kterým se živnost mlynářská prohlašuje za živnost řemeslnou (t. 2350).

211, 25. VI. 1929; 41, VIII.

Dotazy:

zda a jak bude upraven služební poměr zaměstnanců na lesním majetku, který stát převzal do své správy, a jaké kroky budou učiněny při prováděné lesní reformě, aby i existence zaměstnanců, kteří soukromému velkostatkáři zůstanou, byla náležitým způsobem zajištěna.

102, 25. X. 1927; 7, V.

odpov. 105, 24. XI. 1927; 3, V.

o rozšíření nádraží v Borovanech, postavení čekárny na zastávce v Radomyšli a o zdokonalení železničního spojení s Týnem n. Vlt.

165, 18. X. 1928; 5, VII.

odpov. 182, 14. II. 1929; 6, VII.ISP (příhlásit)