Alois Kunz

Narozen: v roce 1877

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KUNZ Alois

XII. voleb. kraj

DCHS

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. doprav. - in. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - zásob. a živn.

Návrhy:

aby byla ihned poskytnuta pomoc obcím v rýmařovském soudním okrese, postiženým živelní pohromou, t. 1718.

157, 6. IX. 1928; 9, VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o podomním obchodu (t. 148) k § 27.

13, 11. III. 1926; 624, I.

Resoluce:

k osnově zák., kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepní (t. 1110), týkající se živnosti cukrářské.

97, 8. VII. 1927; 2450, IV.

Řeč v rozpravě:

o změně zákona o přímých daních a stanovení mimořádných státních přirážek k přímým daním pro r. 1926 (t. 13)

11, 26. II. 1926; 478, I.

o zákonu o podomním obchodu (t. 148).

13, 11. III. 1926; 609, I.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670); skup. polit.

51, 23. XI. 1926; 573, III.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část druhá.

81, 6. V. 1927; 1203, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

111, 1. XII. 1927; 10, V.

o zákonu o nabytí místní dráhy Votice-Sedlčany státem (t. 1694)

155, 14. VII. 1928; 21, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. polit., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

168, 23. X. 1928; 3, VII.

Interpelace:

o podporování spořitelen, t. 22/VII.

7, 16. II. 1926; 262, I.

odpov. t. 250/VII.

23, 26. V. 1926; 1255, II.

o přepočítání odpočivných požitků pensistům, t. 97/V.

12, 4. III. 1926; 535, I.

odpov. t. 250/XX.

23, 26. V. 1926; 1256, II.

aby cizozemské pojišťovny vyplácely pojistné v čsl. korunách, t. 144/X.

14, 12. III. 1926; 825, I.

odpov. t. 442/X.

43, 15. X. 1926; 33, III.

o neoprávněné agitaci pro českou menšinovou školu v Javorníku ve Slezsku, t. 229/XVII.

19, 6. V. 1926; 1099, II.

odpov. t. 957/XXIII.

77, 3. V. 1927; 859, IV.

o nouzové akci pro město Cukmantl ve Slezsku, postižené velkým požárem, t. 249/XII.

23, 26. V. 1926; 1255, II.

odpov. t. 1003/XX.

84, 9. VI. 1927; 1578, IV.ISP (příhlásit)