Michal Kubicsko

Narozen: v roce 1893

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KUBICSKO Michal

XXI. voleb. kraj

K, mk

Nastoupil za Tausika Heřmana, jehož volba nebyla ověřena.

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, 1091, II.

Slib vykonal 29, 10. VI. 1926; 1521, II.

Vystoupil z klubu K

123, 24. I. 1928; 3, V.

Zbaven posl. mandátu nálezem volebního soudu ze 17. XI. 1928.

181, 20. XII. 1928; 51, VII.

Jeho náhradník Balász Josef se vzdal mandátu a byl za něho povolán Matej Imrich.

191, 13. III. 1929; 3, VII.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Prešově (přečin podle § 14, č. 1 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z., jichž se dopustil výroky na schůzi dne 29. XI. 1925 v Prešově).

11, 25. II. 1926; 475, I.

zpr. t. 434; zprav. V. Votruba;

nevydán 70, 29. III. 1927; 377, IV.

sedrie v Prešově (přečin podle § 18, č. 2 a 3, dvojnásobný přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 a zločin výzvy k trestným činům podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil řečí dne 27. VII. 1924 v Sabinově).

13, 11. III. 1926; 599, I.

zpr. t. 648; zprav. J. Tůma;

vydán: 122, 19. I. 1928; 22-3, V.

sedrie v Prešově (přečin utrhání na cti podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914 (veřejná schůze dne 6. XII. 1925 v Bardiově), přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, přečin výzvy k neplnění zákonných povinností podle § 15, č. 1 zákona na ochranu republiky a přestupek proti vrchnostem podle § 46 zák. čl. XL z r. 1879, spáchaný výroky na veřejné schůzi v Prešově dne 21. II. 1926).

33, 16. VI. 1926; 1857, II.

zpr. t. 1325; zprav. Al. Beneš;

vydán pouze pro přečin utrhání na cti

138, 22. III. 1928; 66-7, VI.

sedrie v Prešově (přečin utrhání na cti podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914 a dvojnásobný přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 27. XII. 1925 v Solivaru a 3. I. 1926 ve Velkém Šariši).

37, 22. VI. 1926; 2467, II.

zpr. t. 901; zprav. A. Kříž;

nevydán 114, 6. XII. 1927; 21, V.

okres. s. v Giraltovcích (přečin podle § 20 a § 2, § 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914).

39, 24. VI. 1926; 2526, II.

zpr. t. 720; zprav. dr Halla;

nevydán 76, 29. IV. 1927; 764, IV.

sedrie v Levoči (přečiny podle § 18, č. 1 a 3 a § 14, č. 1 zákona č. 50/1923).

43, 15. X. 1926; 44, III.

zpr. t. 917; zprav. J. Tůma;

vydán pouze pro výrok kvalifikovaný jako přečin podle § 18, č. 1 a 3.

127, 1. II. 1928; 24-5, V.

sedrie v Levoči (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přečin urážky na cti podle § 2, § 4 (II), § 6 zák. čl. XLI z r. 1914).

46, 11. XI. 1926; 239, III.

sedrie v Prešově (zločin podvodu podle § 50 tr. nov., § 380 tr. z., přečin vydírání podle § 350 tr. z. a dvojnásobný zločin vydírání podle §§ 350, 353, b. 1 tr. z.).

60, 16. XII. 1926; 1566, III.

zpr. t. 973; zprav. V. Votruba;

vydán: 75, 26. IV. 1927; 692-5, IV.

okres. s. ve Spišské Nové Vsi (přečin urážky na cti dr M. Hodži podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914).

60, 16. XII. 1926; 1566, III.

zpr. t. 903; zprav. J. Tůma;

vydán: 115, 6. XII. 1927; 3, V.

sedrie v Levoči (přečin podle § 18, č. 1 a 3 a přečin rušení veřejného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

61, 15. II. 1927; 1597, III.

zpr. t. 1258; zprav. J. Tůma;

nevydán 127, 1. II. 1928; 26-7, V.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 209 tr. z., resp. přečin podle §§ 487, 493 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. ex 1863).

61, 15. II. 1927; 1598, III.

zpr. t. 967; zprav. dr Daněk; vydán:

128, 7. II. 1928; 34-5, V.

sedrie v Prešově (přečin utrhání na cti podle § 1, § 3, odst. II, č. 1, 2 a § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914).

61, 15. II. 1927; 1598, III.

zpr. t. 959; zprav. dr Daněk;

vydán: 128, 7. II. 1928; 33-4, V.

sedrie v Levoči (přečiny podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky a přečin pomluvy pozemkového úřadu podle § 1, § 3, odst. II, č. 1, 2 a § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914).

63, 15. III. 1927; 15, IV.

zpr. t. 1310; zprav. dr Halla;

nevydán 136, 16. III. 1928; 114-5, VI.

sedrie v Prešově (1. přečin šíření nepravdivých zpráv podle § 18, č. 2 a 3 zákona na ochranu republiky, 2. přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1, 2, a § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914, 3. trojnásobný přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, 4. trojnásobný přečin urážky na cti podle §§ 2, 4, odst. II, a § 6 zák. čl. XLI z r. 1914).

63, 15. III. 1927; 15, IV.

sedrie v Košicích (přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914).

68, 23. III. 1927; 230, IV.

okres. s. v Prešově (trojnásobný přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914).

73, 5. IV. 1927; 558, IV.

zpr. t. 1370; zprav. J. Tůma;

vydán pouze pro dvojnásobný přečin urážky na cti ca dr A. Duchoň.

144, 15. VI. 1928; 3-4, VI.

sedrie v Prešově (dvojnásobný přečin podle § 14, č. 1 a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

95, 7. VII. 1927; 2370, IV.

zpr. t. 1544; zprav. J. Tůma;

nevydán 160, 17. IX. 1928; 17-18, VI.

sedrie v Levoči (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky).

97, 8. VII. 1927; 2484, IV.

zpr. t. 1545; zprav. J. Tůma;

nevydán 160, 17. IX. 1928; 18-19, VI.

okres. s. v Košicích (přečin pomluvy podle § 1 zák. čl. XLI z r. 1914 ca Josef Kolesár).

102, 25. X. 1927; 19, V.

zpr. t. 1364; zprav. dr Daněk;

vydán: 142, 14. VI. 1928; 43-4, VI.

sedrie v Prešově (přečiny podle § 14, č. 5 a § 18, č. 1, 2, 3 zákona na ochranu republiky).

123, 24. I. 1928; 4, V.

okres. s. ve Vel. Kapušanech (přečin podle § 2 a § 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914).

123, 24. I. 1928; 4, V.

okres. s. v Prešově (přečin urážky na cti podle § 2, § 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914, přestupek podle § 41 zák. čl. XL z r. 1879 a trojnásobný přečin utrhání na cti podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914).

133, 13. III. 1928; 10, VI.

okres. s. v Košicích (přečin podle § 20 zák. čl. XLI z r. 1914).

140, 12. VI. 1928; 18, VI.

zemsk. tr. s. v Praze (zločin podvodu podle §§ 197, 200, 203 tr. z.).

140, 12. VI. 1928; 18, VI.

okres. s. v Prešově (přečin ublížení na cti podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914 ca dr A. Maibaum).

157, 6. IX. 1928; 11, VI.

sedrie v Levoči (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914, stihatelný podle § 9, č. 6 cit. zákona).

175, 9. XI. 1928; 42, VII.ISP (příhlásit)