Matej Kršiak

Narozen: v roce 1888
Zemřel: v roce 1977

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KRŠIAK Matej

XX. voleb. kraj

K

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. ústav.-práv. a zahr.

Návrhy:

aby poskytnuta byla pomoc povodněmi postiženým domkářům a malorolníkům v okolí Humenné, Snina a Stakčin v župě košické, t. 504.

41, 25. VI. 1926; 2562, II.

Řeč v rozpravě:

o návrhu oposice na vyslovení nedůvěry vládě (t. 128).

15, 16. III. 1926; 858, I.

o působnosti min. veř. prací ve věcech silnic a mýt na Slovensku a Podkarpatské Rusi (t. 242); mluví o persekuci komunistické strany na Slovensku.

23, 26. V. 1926; 1261, II.

o úpravě platů duchovenstva náboženských společností státem uznaných (t. 429).

36, 19. VI. 1926; 2317, II.

o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléhavých interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594.

45, 20. X. 1926; 201, III.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670).

50, 22. XI. 1926; 465, III.

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894)

69, 24. III. 1927; 307, IV.

o imunitní záležitosti I. Majora (t. 905).

122, 19. I. 1928; 25, V.

o zákonu, jímž se doplňují a mění zákony o četnictvu a o sborech stráže bezpečnosti (t. 1382).

125, 26. I. 1928; 24, V.

o zákonu o soustavě drobných mincí (t. 1756); mluví o situaci dělnictva na východním Slovensku.

142, 14. VI. 1928; 33, VI.

o zákonu o nabytí místní dráhy Votice-Sedlčany státem (t. 1694).

155, 14. VII. 1928; 9, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813) skup. kult. a soc., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

170, 25. X. 1928; 3, VII.

Interpelace:

naléhavá, o provokačním postupu policie v Prešově a v Košicích, t. 356.

33, 16. VI. 1926; 1856, II.

odpov. t. 451/V.

34, 17. VI. 1926; 2182, II.

naléhavá, o zákazu předvádění filmu "Křižník Potěmkin", t. 744.

61, 15. II. 1927; 1596, III.

odpov. t. 845.

62, 15. II. 1927; 1660, III.

naléhavá, o zmučení Ignáce Petényho košickou policií a o způsobu jednání státního zástupce Martínka, t. 1290.

120, 17. I. 1928; 36, V.

odpov. t. 1375.

122, 19. I. 1928; 32, V.

naléhavá, o porušování listovního tajemství, t. 1352.

124, 25. I. 1928; 55, V.

odpov. t. 1426.

125, 26. I. 1928; 50, V.

naléhavá, o otravě masem v Gelnici, t. 1358.

124, 25. I. 1928; 55, V.

odpov. t. 1427.

125, 26. I. 1928; 50, V.

odpov. t. 1568/XV.

141, 13. VI. 1928; 7, VI.

naléhavá, o porušování listovního tajemství, t. 1524.

142, 14. VI. 1928; 46, VI.

odpov. t. 1564.

143, 15. VI. 1928; 4, VI.

naléhavá, o defraudaci a zneužívání úřední moci okresního náčelníka v Snině Durčinského a notáře sačurovského Šepitky, t. 1525.

142, 14. VI. 1928; 46, VI.

odpov. t. 1573.

143, 15. VI. 1928; 4, VI.

naléhavá, o porušování volebního zákona, t. 1535.

142, 14. VI. 1928; 46, VI.

odpov. t. 1558.

143, 15. VI. 1928; 4, VI.

naléhavá, o rozpuštění obecního zastupitelstva ve Vyšném Medzevu, t. 2043.

196, 2. V. 1929; 47, VIII.

odpov. t. 2160.

197, 3. V. 1929; 4, VIII.

o nepořádcích a zneužívání úřední moci na ředitelství státních lesů v Solnohradě, t. 825/XII.

27, 8. VI. 1926; 1354, II.

odpov. t. 593/III.

46, 11. XI. 1926; 237, III.

ohledně vybírání peněz policejními orgány na účele Červeného Kříže a Matice Slovenské od prostitutek v Prešově, t. 443/IV.

43, 15. X. 1926; 34, III.

odpov. t. 928/XII.

71, 30. III. 1927; 402, IV.

o škole v Nižných Slovinkách, t. 1403/V.

120, 17. I. 1928; 9, V.

odpov. t. 1553/X.

140, 12. VI. 1928; 16, VI.

o stát. solivaru v Solnohradě, t. 1615/XII.

151, 10. VII. 1928; 7, VI.

odpov. t. 1999/XII.

185, 28. II. 1929; 75, VII.

o zpracování masa ze zdechlého dobytka a zatušování řádného vyšetření policejními orgány v Košicích, t. 1623/IX.

151, 10. VII. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1978/XVIII.

182, 14. II. 1929; 69, VII.

o svévolném úřadování a nemravném chování starosty obce Joz. Bačányiho v Sp. Nové Vsi, t. 1847/VI.

173, 7. XI. 1928; 113, VII.

odpov. t. 2178/VI.

194, 25. IV. 1929; 13, VIII.

o nesprávném předpisování daně z obratu, t. 1964/XXV.

182, 14. II. 1929; 8, VII.

odpov. t. 2178/XIII.

194, 25. IV. 1929; 13, VIII.

o opakujících se výbuších v magnesitové huti u Košic, kterými vražděno je dělnictvo pro nedbalost ochranných opatření při nebezpečné práci, t. 2206/XVI.

198, 23. V. 1929; 9, VIII.

ve věci postřelení v Štockých Kúpelech zaměstnaného šoféra Gejzy Ebergényiho, t. 2254/XI.

200, 4. VI. 1929; 5, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Prešově (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z., jehož se dopustil výroky na schůzi dne 29. XI. 1925 v Prešově).

11, 25. II. 1926; 475, I.

zpr. t. 434; zprav. V. Votruba;

nevydán 70, 29. II. 1927; 377, IV.

sedrie v Bratislavě (přečin podle § 14, č. 1 a zločin výzvy k trestným činům podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a § 159 vojenského trestního zákona, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 27. VII. 1924 v Trnavě).

17, 24. III. 1926; 1066, II.

zpr. t. 910; zprav. J. David;

nevydán 126, 31. I. 1928; 29, V.

sedrie v Báňské Bystřici (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914 proti dr Mičurovi).

17, 24. III. 1926; 1066, II.

žádost odvolána 120, 17. I. 1928; 12, V.

sedrie v Bratislavě (zločin výzvy k trestným činům podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, § 159 voj. tr. zák., § 153 tr. z., přečin podle § 14, č. 5 a přečin podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 8. IX. 1925 v Seredu).

19, 6. V. 1926; 1102, II.

zpr. t. 909; zprav. V. Votruba;

nevydán 122, 19. I. 1928; 31, V.

sedrie v Levoči (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výrokem na schůzi dne 8. XI. 1925 ve Spišské Nové Vsi).

27, 8. VI. 1926; 1355, II.

žádost odvolána 112, 2. XII. 1927; 4, V.

sedrie v Levoči (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přečin podle § 14, č. 1 téhož zákona, jichž se dopustil výroky na veřejném shromáždění dne 14. III. 1926 v Gelnici).

33, 16. VI. 1926; 1857, II.

žádost odvolána 102, 25. X. 1927; 20, V.

zem. trest. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky)

38, 23. VI. 1926; 2519, II.

zpr. t. 520 a 523; zprav. dr Halla;

nevydán 41, 25. VI. 1926; 2659, II.

sedrie v Levoči (přečin podle § 15, č. 1, přečin podle § 14, č. 5 a dvojnásobný přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 21. III. 1926 ve Švedlaru).

43, 15. X. 1926; 41, III.

žádost odvolána 102, 25. X. 1927; 20, V.

sedrie v Levoči (přečin podle § 14, č. 5, přečin podle § 18, č. 1 a 3, přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil na schůzi dne 28. II. 1926 v Levoči).

43, 15. X. 1926; 41, III.

žádost odvolána 102, 25. X. 1927; 21, V.

sedrie v Košicích (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky).

46, 11. XI. 1926; 238, III.

žádost odvolána 102, 25. X. 1927; 21, V.

sedrie v Levoči (přečiny podle § 14, č. 1 a 5 a přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky).

46, 11. XI. 1926; 239, III.

žádost odvolána 102, 25. X. 1927; 21, V.

sedrie v Levoči (přečin šíření nepravdivých zpráv podle § 18, č. 1 a 3, přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 a přestupek výzvy k trestnému činu podle § 15, č. 4 zákona na ochranu republiky).

61, 15. II. 1927; 1597, III.

žádost odvolána 102, 25. X. 1927; 21, V.

sedrie v Košicích (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

102, 25. X. 1927; 18, V.

zpr. t. 1543; zprav. J. Tůma;

nevydán 160, 17. IX. 1928; 17, VI.

sedrie v Košicích (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, přečin podle § 24, č. 2 a 3 zák. čl. XIV z r. 1914 a přestupky podle §§ 26 a 27 téhož zákona).

104, 23. XI. 1927; 14, V.

zpr. t. 1665; zprav. J. Tůma;

vydán: 184, 26. II. 1929; 32, VII.

sedrie v Levoči (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

120, 17. I. 1928; 11, V.

zpr. t. 2059; zprav. J. Tůma;

nevydán 200, 4. VI. 1929; 32-3, VIII.

sedrie v Levoči (přečiny podle § 14, č. 1 a 5 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

123, 24. I. 1928; 4, V.

zpr. t. 1883; zprav. inž. Hrdina;

nevydán 189, 8. III. 1929; 25-6, VII.

sedrie v Košicích (zločin podle § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky)

123, 24. I. 1928; 4, V.

zpr. t. 2154; zprav. inž. Hrdina;

nevydán 211, 25. VI. 1929; 49, VIII.

sedrie v Levoči (přečin podle § 18, č. 2 a 3 zák. na ochranu republiky)

140, 12. VI. 1928; 18, VI.

zpr. t. 2073; zprav. dr Halla;

nevydán 203, 11. VI. 1929; 20, VIII.

sedrie v Košicích (přečin podle § 14, č. 1 zák. na ochranu republiky)

157, 6. IX. 1928; 10, VI.

sedrie v Košicích (přečiny podle §§ 1, 3, odst. II, č. 1, 2, § 9, č. 6 a §§ 1, 3, odst. II, č. 1, 2, § 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914)

165, 18. X. 1928; 7, VII.

okr. s. v Prešově (přestupek podle § 4 zák. z 12. VIII. 1921, č. 309 Sb. z.)

187, 6. III. 1929; 8, VII.

kraj. s. v Levoči (zločin podle § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky)

198, 23. V. 1929; 12, VIII.

Volán k pořádku:

90, 27. VI. 1927; 1852, 1857, IV.

125, 26. I. 1928; 34, V.ISP (příhlásit)