Alois Kříž

Narozen: v roce 1881
Zemřel: v roce 1945

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KŘÍŽ Alois

IX. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. im. kult. - zásob. a zeměd.

Návrhy:

aby vláda poskytla pomoc obyvatelstvu jihočeských okresů, postižených živelnou katastrofou, t. 1054.

86, 14. VI. 1927; 1620, IV.

na poskytnutí nouzové podpory postiženým živelními pohromami v okrese jindřichohradeckém, t. 1683.

151, 10. VII. 1928; 9, VI.

na doplnění zákonů č. 169 ze dne 2. VII. 1924 a č. 211 ze dne 6. X. 1925, jakož i vlád. nařízení č. 204 ze dne 28. XII. 1928 o plemenitbě hospodářských zvířat, t. 2341.

206, 14. VI. 1929; 46, VIII.

2 pozměň. návrhy k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429).

36, 19. VI. 1926; 2358/60, II.

pozměň. návrh k osnově zákona, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 1622) k čl. I.

148, 26. VI. 1928; 33, VI.

Resoluce:

k osnově zákona o povolení užíti dlužních úpisů "Východočeské 6 % investiční půjčky elektrisační z r. 1925" k ukládání nadačních a pod. kapitálů (t. 246), stran urychleného předložení zákona o podpoře soustavné elektrisace venkova a urychlené výstavby štěchovické přehrady.

21, 18. V. 1926; 1235, II.

k osnově zákona, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 1622), stran opatření, aby komunální dávka z elektrické energie nebyla vybírána.

148, 26. VI. 1928; 33, VI.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 26 (im. inž. Kalliny).

11, 25. II. 1926; 508, I.

im. výb. zpr. t. 139 (im. A. Beneše).

21, 18. V. 1926; 1239, II.

im. výb. zpr. t. 142 (im. V. Brodeckého).

21, 18. V. 1926; 1240, II.

im. výb. zpr. t. 131 (im. A. Neuratha).

23, 26. V. 1926; 1265, II.

im. výb. zpr. t. 135 (im. R. Wünsche).

23, 26. V. 1926; 1265, II.

im. výb. zpr. t. 183 (im. V. Jaši).

24, 27. V. 1926; 1283, II.

im. výb. zpr. t. 276 (im. R. Tayerle).

26, 1. VI. 1926; 1337, II.

im. výb. zpr. t. 133 (im. Fr. Ostrého).

27, 8. VI. 1926; 1370, II.

doslov, v němž obírá se imunitní věcí Fr. Ostrého, t. 133. 1372, II.

im. výb. zpr. t. 141 (im. A. Můni).

27, 8. VI. 1926; 1371, II.

im. výb. zpr. t. 160 (im. A. Můni).

27, 8. VI. 1926; 1375, II.

im. výb. zpr. t. 344 (im. J. Haruse).

47, 17. XI. 1926; 300, III.

im. výb. zpr. t. 409 (im. V. Johanise).

47, 17. XI. 1926; 302, III.

im. výb. zpr. t. 410 (im. K. Haiblicka).

58, 15. XII. 1926; 1463, III.

im. výb. zpr. t. 901 (im. M. Kubicsko).

114, 6. XII. 1927; 21, V.

im. výb. zpr. t. 902 (im. J. Čermáka).

115, 6. XII. 1927; 3, V.

Řeč v rozpravě:

o povolení užíti dluhopisů "Východočeské 6% investiční půjčky elektrisační z r. 1925" k ukládání nadačních a pod. kapitálů (t. 246).

21, 18. V. 1926; 1233, II.

o úpravě platů duchovenstva náboženských společností státem uznaných (t. 429).

36, 19. VI. 1926; 2308, II.

o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 511 a 512).

41, 25. VI. 1926; 2574, II.

o povolení užíti dluhopisů "Jihočeské 6 % investiční půjčky elektrisační z r. 1926 v částce 20,000.000 Kč" k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů (t. 513).

41, 25. VI. 1926; 2581, II.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. hospod.

54, 26. XI. 1926; 980, III.

o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 3. VII. 1923, č. 143 Sb. z., o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace (t. 777).

58, 15. XII. 1926; 1442, III.

o třetí dodatkové úmluvě z 23. VI. 1926 k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou, uzavřené v Praze dne 4. V. 1921 (t. 766).

76, 29. IV. 1927; 753, IV.

o zákonu o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) a o zákonu o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452).

130, 9. II. 1928; 55, V.

o zákonu, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 1622)

148, 26. VI. 1928; 18, VI.

o stát. rozpočtu na r. 1929 (t. 1813) skup. kult. a soc., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

169, 24. X. 1928; 65, VII.

o zákonu, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 2100) a o zákonu o elektrisačním fondu (t. 2103).

190, 12. III. 1929; 14, VII.

Interpelace:

o opatřeních, jichž potřebí, aby se odstranily následky těžké odbytové krise domáckého průmyslu ručního tkalcovství a výšivkářství na Českomoravské vysočině, t. 351/VIII.

27, 8. VI. 1926; 1380, II.

odpov. t. 725/IV.

58, 15. XII. 1926; 1465, III.

o případu manželů Luskových na dvoře Schwarzenbergů a o vážných nedostatcích zákona stran zaopatření zaměstnanců na objektech, které stát v pozemkové reformě převzal a na nichž hospodaří, t. 538/X.

43, 15. X. 1926; 37, III.

odpov. t. 957/IV.

77, 3. V. 1927; 858, IV.

o tom, že správa arcibiskupských statků v Týně n. Vlt. neplní podmínky dané jí při propuštění pozemkového majetku ze záboru a že vandalsky ničí objekty, propuštěné ze záboru jako krajinné krásy, t. 1580/X.

146, 22. VI. 1928; 3, VI.

odpov. t. 2205/XII.

198, 23. V. 1929; 11, VIII.

Dotazy:

o pronájmu t. zv. "Rybáckých luk" v katastru obce Suchdol n. L.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 43, 15. X. 1926; 30, III.

jak ředitelství pošt a telegrafů v Praze postupuje při úpisech investiční půjčky podle zákona ze dne 18. III. 1921, č. 126 Sb. z.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1096, II.

ve věci kapitána m. s. Richarda Ebenhöcha.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1096, II.

o nehospodárnosti státních orgánů na některých zemědělských státních statcích na Jindřichohradecku.

11, 25. II. 1926; 473, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1096, II.

o provedení zákona č. 453 Sb. z. ze dne 31. VII. 1920 a zákona č. 15 Sb. z. ze dne 17. XI. 1921 o výměně rakouských bankovek na připojeném území vitorazském.

23, 26. V. 1926; 1252, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

o revisi československo-rakouské obchodní smlouvy se zřetelem k potřebám hrnčířského maloprůmyslu na Vitorazsku.

23, 26. V. 1926; 1252, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

o hospodaření na státním statku Šimanově v okresu jindřicho-hradeckém.

23, 26. V. 1926; 1252, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 30, III.

o poměrech ve správě státních statků a lesů v jižních Čechách.

61, 15. II. 1927; 1588, III.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1575, IV.

ve věci placení dávky z majetku v případě rolníka Jana Zemana v Ločenicích, okres Trhové Sviny.

63, 15. III. 1927; 8, IV.

odpov. 88, 23. VI. 1927; 1705, IV.

o poměrech u okresního finančního ředitelství v Č. Budějovicích.

63, 15. III. 1927; 8, IV.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1575, IV.

o neblahých účincích ministerského výnosu č. j. 19.538/26 ze dne 25. II. 1926.

66, 22. III. 1927; 188, IV.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1576, IV.

o odnětí trafiky vdově po padlém vojínu v Tušti na Vitorazsku.

66, 22. III. 1927; 188, IV.

odpov. 120, 17. I. 1928; 8, V.

o sestátnění učitelského sboru odborné školy pro ženská povolání spolku "Ludmila" v Č. Budějovicích.

119, 16. XII. 1927; 4, V.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 10, VI.

o příliš vleklém vyřizování melioračních projektů jihočeských.

120, 17. I. 1928; 6, V.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 9, VI.

podle § 70 jedn. ř., proč mezi podáním naléhavých interpelací, jež byly podány 25. a 26. X. (t. 1232, 1238 a 1240) a rozdáním těchto naléhavých interpelací tiskem uplynula doba skoro 2 měsíců.

121, 17. I. 1928; 2, V.

odpov. předs. sněm. 2, V.

o okolnostech, které provází provedení pozemkové reformy na arcibiskupském panství v Týně n. Vlt.

130, 9. II. 1928; 3, V.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 9, VI.

o ničení přírodních krás na Třeboňsku.

133, 13. III. 1928; 6, VI.

o výnosu ministerstva školství, jímž se znemožňuje přijímati ženský dorost na státní učitelské ústavy v Č. Budějovicích, v Kutné Hoře a Chrudimi.

140, 12. VI. 1928; 8, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 8, VII.

o přeřazení města Č. Velenic do skupiny B činovného státních zaměstnanců.

151, 10. VII. 1928; 5, VI.

odpov. 187, 6. III. 1929; 37, VII.

ve věci důsledků mimořádných daňových odpisů firmě Akciové továrny na fézy pro obecní hospodářství obce Strakonice.

157, 6. IX. 1928; 5, VI.

odpov. 182, 14. II. 1929; 7, VII.

ve věci zásahu ministerstva financí do zadávání trafiky v Č. Budějovicích.

157, 6. IX. 1928; 5, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 8, VII.

ve věci vleklého vyřizování žádostí o levnou půjčku z titulu živelních pohrom.

157, 6. IX. 1928; 5, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 7, VII.

proč posluhovačky v kancelářích berních a jiných finančních úřadů nejsou přihlášeny k nemocenskému a starobnímu pojištění.

194, 25. IV. 1929; 5, VIII.

o zrušení koedukace na státním učitelském ústavu v Č. Budějovicích.

194, 25. IV. 1929; 6, VIII.

odpov. 198, 23. V. 1929; 5, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Č. Budějovicích (přečin urážky na cti, spáchaný tiskem).

165, 18. X. 1928; 7, VII.ISP (příhlásit)