Jan Krejčí

Narozen: v roce 1883

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KREJČÍ Jan Jiří

I B. voleb. kraj.

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. doprav. - soc.-pol. a zeměd.

Návrhy:

na zmírnění škod, způsobených živelní pohromou v obci Sněti, t. 321.

24, 27. V. 1926; 1285, II.

na neprodlené poskytnutí pomoci obyvatelstvu, poškozenému katastrofálním krupobitím na Milevsku, t. 1098.

88, 23. VI. 1927; 1706, IV.

Zpravodajem:

doprav. výb. zpr. t. 1694 (zákon o nabytí místní dráhy Votice-Sedlčany státem).

155, 14. VII. 1928; 6, doslov 21, VI.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360).

29, 10. VI. 1926; 1559, II.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část třetí.

81, 6. V. 1927; 1222, IV.

o zákonu o potulných cikánech a podobných tulácích (t. 1167).

101, 14. VII. 1927; 2663, IV.

o vládním návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

163, 20. IX. 1928; 88, VI.

o zákonu o pomocné praksi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku porodních asistentek (porod. pomocnic) (t. 1699)

174, 8. XI. 1928; 34, VII.

Interpelace:

na zmírnění škod, způsobených živelní pohromou v obci Hlavatcích, t. 297.

23, 26. V. 1926; 1256, II.

Dotazy:

o výměně válečných půjček za odškodňovací dluhopisy.

151, 10. VII. 1928; 5, VI.

ve příčině živelních pohrom na okrese vlašímském a uhlířsko-janovickém.

157, 6. IX. 1928; 4, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 7, VII.

o požáru v Solopiskách v okresu sedlčanském.

163, 20. IX. 1928; 3, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 7, VII.

o uvolnění vývozu krmné mouky.

176, 13. XII. 1928; 6, VII.

odpov. 196, 2. V. 1929; 5, VIII.

o výši předpisování přirážek a daní.

176, 13. XII. 1928; 6, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 7, VIII.

o protizákonném postupu vrchního rady Kamberského při projednávání pře, jemu přidělené.

202, 7. VI. 1929; 54, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. pro přestupky v Praze (přestupek podle §§ 488, 491 tr. z. a čl. V zákona č. 8 ř. z. z r. 1863).

133, 13. III. 1928; 10, VI.

zpr. t. 1895; zprav. Al. Beneš;

nevydán 197, 3. V. 1929; 33, VIII.ISP (příhlásit)