Vinzenz Kraus

Narozen: v roce 1865
Zemřel: v roce 1926

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KRAUS Vinzenz

V. voleb. kraj

DN

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byl členem výb. zdrav. a živn.

Zemřel 25. III. 1926.

19, 6. V. 1926; 1089, II.

Za něho nastoupil Rosche Alfred, dr.

Interpelace:

o neuvěřitelných poměrech na tratích státních drah, zvláště na ústecko-teplické a na bývalé české severní dráze, t. 22/III.

7, 16. II. 1926; 262, I.

odpov. t. 214/X.

19, 6. V. 1926; 1099, II.

aby konečně min. financí provedl zákon ze dne 30. IX. 1924 o úpravě válečných půjček, t. 22/XVIII.

7, 16. II. 1926; 263, I.

odpov. t. 214/XXIII.

19, 6. V. 1926; 1100, II.

Dotazy:

aby bylo co nejdříve vydáno vládní nařízení, jímž se zřizují odvolací komise pro válečné poškozence, vdovy a sirotky a jejich organisace.

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 12, 4. III. 1926; 533, I.

o pohledávkách za bývalou rakouskou poštovní spořitelnou a jejich převodu do Prahy.

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 12, 4. III. 1926; 533, I.

o připravovaném zrušení živnostenských společenstevních nemoc. pokladen.

16, 17. III. 1926; 976, I.

odpov. 28, 9. VI. 1926; 1391, II.

Žádost ve věcech imunity:

zem. trest. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný letákem "Eine völkische Einheitsfront" ohne "Völkische" ca Křepek)

19, 6. V. 1926; 1102, II.

zpr. t. 652; zprav. inž. Hrdina;

věc projednána

48, 18. XI. 1926; 331, III.ISP (příhlásit)