Václav Košek

Narozen: v roce 1878

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOŠEK Václav

IV. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byl členem výb. doprav a im.

Návrhy:

na poskytnutí pomoci postiženým živelními pohromami v obcích Rožďalovice, Podlužany, Křinec, Kostomlaty, Byškovice, Sobotka, Libáň, Pátek, Luštěnice, Bouzov atd., t. 459.

37, 22. VI. 1926; 2400, II.

na okamžitou pomoc postiženým živelní pohromou v obcích Zlatá Olešnice a Lhotka v okrese Vysoké n. Jiz., t. 1140.

97, 8. VII. 1927; 2484, IV.

o pohromě způsobené krupobitím v obci Čečelicích, okres Mělník, t. 1192.

102, 25. X. 1927; 17, V.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 167 (im. J. V. Najmana).

24, 27. V. 1926; 1282, II.

im. výb. zpr. t. 169 (im. I. Kurtjaka).

24, 27. V. 1926; 1282, II.

im. výb. zpr. t. 376 (im. Fr. Matznera).

47, 17. XI. 1926; 301, III.

im. výb. zpr. t. 385 (im. Al. Beneše).

47, 17. XI. 1926; 302, III.

im. výb. zpr. t. 377 (im. J. Mayera).

48, 18. XI. 1926; 329, III.

im. výb. zpr. t. 640 (im. K. Kreibicha).

48, 18. XI. 1926; 330, III.

im. výb. zpr. t. 683 (im. Č. Hrušky).

57, 10. XII. 1926; 1377, III.

im. výb. zpr. t. 687 (im. A. Můni).

57, 10. XII. 1926; 1378, III.

im. výb. zpr. t. 680 (im. J. Haruse).

58, 15. XII. 1926; 1460, III.

im. výb. zpr. t. 389 (im. I. Majora).

65, 17. III. 1927; 167, doslov 170, IV.

im. výb. zpr. t. 641 (im. Č. Hrušky).

72, 31. III. 1927; 530, IV.

im. výb. zpr. t. 642 (im. J. Dědiče).

72, 31. III. 1927; 530, IV.

im. výb. zpr. t. 678 (im. J. Haruse).

74, 7. IV. 1927; 655, IV.

im. výb. zpr. t. 679 (im. J. Haruse).

74, 7. IV. 1927; 655, IV.

im. výb. zpr. t. 681 (im. J. Dědiče).

74, 7. IV. 1927; 655, IV.

im. výb. zpr. t. 686 (im. J. Hvozdzíka).

75, 26. IV. 1927; 690, IV.

im. výb. zpr. t. 870 (im. Č. Hrušky).

99, 12. VII. 1927; 2582, IV.

im. výb. zpr. t. 878 (im. Č. Hrušky).

99, 12. VII. 1927; 2583, IV.

im. výb. zpr. t. 882 (im. J. Haruse).

99, 12. VII. 1927; 2584, IV.

im. výb. zpr. t. 883 (im. A. Můni).

99, 12. VII. 1927; 2584, IV.

im. výb. zpr. t. 877 (im. A. Můni).

104, 23. XI. 1927; 36, V.

im. výb. zpr. t. 884 (im. J. Haruse).

104, 23. XI. 1927; 37, V.

im. výb. zpr. t. 905 (im. I. Majora).

122, 19. I. 1928; 24, V.

im. výb. zpr. t. 906 (im. I. Majora).

122, 19. I. 1928; 30, V.

im. výb. zpr. t. 676 (im. J. Haruse).

126, 31. I. 1928; 26, V.

im. výb. zpr. t. 1246 (im. J. Dědiče).

128, 7. II. 1928; 34, V.

im. výb. zpr. t. 1257 (im. J. Jurana).

128, 7. II. 1928; 35, V.

im. výb. zpr. t. 1262 (im. I. Majora).

128, 7. II. 1928; 39, V.

im. výb. zpr. t. 1263 (im. E. Šafranko).

128, 7. II. 1928; 39, V.

im. výb. zpr. t. 1264 (im. P. Macháčka).

128, 7. II. 1928; 39, V.

im. výb. zpr. t. 1271 (im. J. Haruse).

131, 10. II. 1928; 45, V.

im. výb. zpr. t. 1272 (im. Fr. Školy).

131, 10. II. 1928; 46, V.

im. výb. zpr. t. 1273 (im. L. Zoufalého a K. Haiblicka).

131, 10. II. 1928; 46, V.

im. výb. zpr. t. 1307 (im. H. Bergmanna).

131, 10. II. 1928; 49, V.

im. výb. zpr. t. 1314 (im. J. Hakena).

136, 16. III. 1928; 115, VI.

im. výb. zpr. t. 1315 (im. A. Zápotockého).

136, 16. III. 1928; 115, VI.

im. výb. zpr. t. 1317 (im. E. Šafranko).

136, 16. III. 1928; 116, VI.

im. výb. zpr. t. 1318 (im. I. Majora).

136, 16. III. 1928; 116, VI.

im. výb. zpr. t. 1329 (im. J. Dědiče).

139, 23. III. 1928; 39, VI.

im. výb. zpr. t. 1330 (im. I. Majora).

139, 23. III. 1928; 40, VI.

im. výb. zpr. t. 1331 (im. V. Mikulíčka).

139, 23. III. 1928; 40, doslov 42, VI.

im. výb. zpr. t. 1332 (im. V. Mikulíčka).

139, 23. III. 1928; 43, VI.

im. výb. zpr. t. 1333 (im. J. Čermáka).

139, 23. III. 1928; 43, VI.

im. výb. zpr. t. 1393 (im. J. Jurana).

146, 22. VI. 1928; 20, VI.

im. výb. zpr. t. 1401 (im. A. Hlinky).

147, 22. VI. 1928; 2, VI.

im. výb. zpr. t. 1394 (im. L. Landové-Štychové a J. Dědiče).

151, 10. VII. 1928; 33, VI.

doprav. výb. zpr. t. 1793 (zákon o cejchování vnitrozemských lodí).

176, 13. XII. 1928; 15, doslov 19, VII.

im. výb. zpr. t. 1663 (im. J. Štětky).

181, 20. XII. 1928; 41, VII.

im. výb. zpr. t. 1914 (im. Fr. Chlouby).

181, 20. XII. 1928; 42, VII.

im. výb. zpr. t. 1662 (im. A. Zápotockého).

184, 26. II. 1929; 31, VII.

im. výb. zpr. t. 1664 (im. J. Haruse).

184, 26. II. 1929; 31, VII.

im. výb. zpr. t. 1903 (im. J. Haruse).

189, 8. III. 1929; 26, VII.

im. výb. zpr. t. 1924 (im. Č. Hrušky).

193, 21. III. 1929; 8, VIII.

im. výb. zpr. t. 1935 (im. A. Schmerdy).

194, 25. IV. 1929; 47, VIII.

im. výb. zpr. t. 1936 (im. A. Schmerdy)

194, 25. IV. 1929; 47, VIII.

im. výb. zpr. t. 2150 (im. A. Zápotockého).

196, 2. V. 1929; 46, VIII.

im. výb. zpr. t. 2151 (im. J. Mondoka).

196, 2. V. 1929; 46, VIII.

im. výb. zpr. t. 2152 (im. J. Dědiče).

197, 3. V. 1929; 30, VIII.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

6, 21. XII. 1925; 192, I.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

110, 30. XI. 1927; 42, V.

o zákonu o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 2356)

211, 25. VI. 1929; 14, VIII.

Dotazy:

proč se odnímají starým invalidům podpory.

7, 16. II. 1926; 261, I.

odpov. 17, 24. III. 1926; 1063, II.

pro urychlenou výstavbu místní dráhy Velvary-Hospozin.

19, 6. V. 1926; 1093, II.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1096, II.

o naprosto nepřípustném úřadování poštmistra v Žehuni u Král. Městce.

19, 6. V. 1926; 1093, II.

odpov. 32, 15. VI. 1926; 1844, II.

že se nedodržují ustanovení zákona o svátcích ze dne 3. IV. 1925, č. 65 Sb. z., v zemědělských a lesních podnicích státních.

30, 11. VI. 1926; 1615, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 30, III.

o nedovolené agitaci protináboženské na škole v Č. Dubě.

46, 11. XI. 1926; 233, III.

odpov. 70, 29. III. 1927; 342, IV.

o brzkém provedení likvidace banky "Bohemie".

75, 26. IV. 1927; 666, IV.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1575, IV.

o okamžité pomoci pohořelým obyvatelům obce Levínská Olešnice, pol. okres Nová Paka.

140, 12. VI. 1928; 8, VI.

odpov. 157, 6. IX. 1928; 5, VI.

o neoprávněném odstranění křížů ze školních učeben v Přívlace, okres Jilemnice.

149, 27. VI. 1928; 3, VI.

o zastavování rychlíků č. 52, 61 a 62 ve stanici mělnické.

182, 14. II. 1929; 5, VII.ISP (příhlásit)