Gyula Koczor

Narozen: v roce 1890

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOCZOR Gyula

XVI. voleb. kraj

LW, MN

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byl členem výb. in. - zásob. a živn.

Přestal býti členem klubu LW

102, 25. X. 1927; 4, V.

Stal se členem klubu MN

119, 16. XII. 1927; 4, V.

Návrhy:

na vydání zákona, kterým se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 30. I. 1920, č. 81 Sb. z. (o přídělu půdy), t. 574.

43, 15. X. 1926; 40, III.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

5, 19. XII. 1925; 154, I.

o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi (t. 16).

12, 4. III. 1926; 546, I.

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obecních

a obvodních lékařů (t. 335).

34, 17. VI. 1926; 2034, II.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670), skup. fin.

55, 27. XI. 1926; 1085, III.

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894).

71, 30. III. 1927; 439, IV.

o zákonu o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 1617).

145, 21. VI. 1928; 22, VI.

o vládním návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

163, 20. IX. 1928; 72, VI.

o stát. rozpočtu na r. 1929 (t. 1813) skup. kult. a soc., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

169, 24. X. 1928; 63, VII.

Interpelace:

aby obnovena byla samospráva okresní nemocenské pokladny v Komárně a jiných podobných institucí, t. 144/V.

14, 12. III. 1926; 825, I.

odpov. t. 309/XIII.

32, 15. VI. 1926; 1846, II.

o výměně dluhopisů válečných půjček osob, které mají méně majetku než 25.000 Kč, a o vyplácení úroků z nich, t. 144/VI.

14, 12. III. 1926; 825, I.

odpov. t. 562/II.

43, 15. X. 1926; 35, III.

o zařízení podkovářského kursu v jazyku slovenském a podkovářského kursu v jazyku maďarském, t. 215/VII.

19, 6. V. 1926; 1097, II.

odpov. t. 803/I.

61, 15. II. 1927; 1593, III.

aby byl brán zřetel na ztráty peněžních ústavů při odhadech dávky z majetku, t. 215/X.

19, 6. V. 1926; 1097, II.

odpov. t. 442/XVIII.

43, 15. X. 1926; 33, III.

o negligování práv maďarského jazyka u sedrie a okresního soudu v Komárně, t. 229/II.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

odpov. t. 562/I.

43, 15. X. 1926; 35, III.

o správkárnách obuvi obuvnické firmy Baťa ve Zlíně, kterými je ohrožena existence malého průmyslu, t. 229/V.

19, 6. V. 1926; 1099, II.

odpov. t. 593/XIII.

46, 11. XI. 1926; 237, III.

o počeštění obcí a železničních stanic v územích čistě maďarských, t. 351/XI.

27, 8. VI. 1926; 1380, II.

odpov. t. 835/II.

63, 15. III. 1927; 13, IV.

o donucovacích prostředcích používaných expositurou finančního ředitelství v Komárně, aby byla nazpět vzata odvolání proti dani důchodkové, t. 351/XII.

27, 8. VI. 1926; 1380, II.

odpov. t. 576/II.

44, 19. X. 1926; 125, III.

o zřízení pokračovacích a odborných kursů v jazyku maďarském a zřízení maďarského odboru ústavu pro zvelebování živností, t. 358/XX.

37, 22. VI. 1926; 2400, II.

odpov. t. 576/XIII.

44, 19. X. 1926; 125, III.

o obmezování jazykových práv živnostenských společenstev s převážnou většinou maďarskou, t. 1205/XV.

102, 25. X. 1927; 13, V.

o provádění pozemkové reformy v okresích Maďary obydlených, t. 1213/I.

104, 23. XI. 1927; 10, V.

o konfiskacích maďarských tiskových produktů, t. 1213/V.

104, 23. XI. 1927; 10, V.

odpov. t. 1456/I.

133, 13. III. 1928; 7, VI.

o protistatutární a pro členy škodlivé činnosti invalidního a pensijního spolku dělníků v RČS, t. 1337/I.

120, 17. I. 1928; 8, V.

odpov. t. 1553/XII.

140, 12. VI. 1928; 16, VI.

o zabavení "Prágai Magyar Hirlapu", t. 1554/VII.

140, 12. VI. 1928; 13, VI.

odpov. t. 1732/IX.

158, 7. IX. 1928; 4, VI.

o neudržitelné praksi při zabírání bytů na základě zák. č. 304/1921, t. 1560/IV.

140, 12. VI. 1928; 14, VI.

odpov. t. 1887/XXIII.

176, 13. XII. 1928; 13, VII.

o násilné restrikci vyučování maďarskému jazyku, o zanedbání a o pokuse naprostého zrušení vyučování jazyku maďarskému na státní škole v Šale nad Váhem, t. 1713/XII.

157, 6. IX. 1928; 6, VI.

odpov. t. 1978/XXI.

182, 14. II. 1929; 69, VII.

o nárocích obce Turiszakállas na společné pastviny a o přídělu půdy obyvatelstvu, t. 1713/XIII.

157, 6. IX. 1928; 6, VI.

odpov. t. 1887/III.

176, 13. XII. 1928; 12, VII.

o trýznění Jozefa Magyara, bytem v Košicích, u policie v Košicích a. o pojednávání před košickou sedrií, t. 1688/XV.

157, 6. IX. 1928; 8, VI.

odpov. t. 2201/XIX.

198, 23. V. 1929; 10, VIII.

o tom, z jaké příčiny nebylo vyhověno žádosti obce Turiszakállas o příděl společných pastvin, t. 2133/XIV.

194, 25. IV. 1929; 11, VIII.

Dotazy:

o liknavém vyřizování stipendijní věci Pavla Kraszcsenicse.

33, 16. VI. 1926; 1855, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 29, III.

o nařízení bratislavské soudní tabule čís. 5079-23-211.

72, 31. III. 1927; 492, IV.

o žádosti vdovy Gizely Zimmerové o státní občanství,

151, 10. VII. 1928; 5, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 7, VII.

o stanovení a vyplácení invalidní renty Alexandrovi Kukoriczovi.

157, 6. IX. 1928; 4, VI.

odpov. 182, 14. II. 1929; 7, VII.

proč byl Jan Csányi, zemědělec, jako záložní vojín povolán ke cvičení ve zbrani v době žatvy.

196, 2. V. 1929; 4, VIII.

odpov. 207, 18. VI. 1929; 3, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Bratislavě (přečin urážky na cti podle §§ 2, 4, odst. II. zák. čl. XLI z r. 1914, jehož se dopustil článkem v časopisu "Magyar Ujság" ze 23. V. 1925.

43, 15. X. 1926; 42, III.

zpr. t. 881; zprav. J. Tůma; vydán:

104, 23. XI. 1927; 36-7, V.

kraj. s. v Komárně (čtyřnásobný přečin pomluvy podle §§ 1, 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914)

194, 25. IV. 1929; 15, VIII.

kraj. s. v Komárně (přečin pomluvy podle §§ 1, 3, odst. II, č. 1, 2 a § 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914)

198, 23. V. 1929; 12, VIII.ISP (příhlásit)