Hans Knirsch

Narozen: v roce 1877
Zemřel: v roce 1933

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KNIRSCH Hans

VI. voleb. kraj

DNS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byl členem výb. br. - kult. - rozp. a Stál. (náhr.).

Návrhy:

podle § 46, odst. 2 jedn. ř., aby se ministr vnitra dostavil do dnešní nebo zítřejší schůze posl. sněmovny a podal sněmovně zprávu o rozsahu živelních pohrom, které v posledních dnech postihly mnoho okresů, a o tom, co vláda zařídila, aby zmírnila první nouzi postižených osob, a jaká opatření zamýšlí ještě provésti.

99, 12. VII. 1927; 2587, IV.

Řeč v rozpravě:

o návrhu oposice na vyslovení nedůvěry vládě (t. 128).

14, 12. III. 1926; 775, I.

o úpravě obchodních styků mezi RČS a královstvím Bulharským ze 16. X. 1925 (t. 122); mluví o politické situaci, vzniklé nastoupením vlády J. Černého.

17, 24. III. 1926; 1075, II.

o prozatímní úpravě obchodních styků mezi Československou republikou a Maďarskem, sjednané v Praze 26. VIII. 1926 (t. 767).

61, 15. II. 1927; 1600, III.

o zákonu o provedení úmluvy mezí Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 29. V. 1925 a úmluvy mezi Československou republikou a královstvím Italským ze dne 4. V. 1926, o plnění smluv o pojištění na život a důchody; mluví o pronásledování Němců, jež jsou členy některých spolků.

84, 9. VI. 1927; 1580, IV.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

93, 1. VII. 1927; 2196, IV.

o zákonu o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických (t. 1175).

101, 14. VII. 1927; 2672, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260) a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

105, 24. XI. 1927; 20, V.

o prohlášení náměstka předs. vlády dr Šrámka z 21. I. 1928 o případu svatogotthardském (pašování zbraní do Maďarska).

124, 25. I. 1928; 9, V.

o zákonu o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 1617)

145, 21. VI. 1928; 16, VI.

o zákonu o zrušení zemědělsko-technické kanceláře zemědělské rady pro Čechy (t. 1864).

175, 9. XI. 1928; 28, VII.

o zákonu o státních starobních podporách (t. 2000); vzpomíná 10. výročí dne 4. března.

186, 1. III. 1929; 4, VII.

o zákonu, kterým se osvobozují věnování na oslavu Svatováclavského tisíciletí od kolků a poplatků a daně z obohacení (t. 2367).

211, 25. VI. 1929; 31, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o zrušení zákona na ochranu republiky a o nakládání se Sudetsko-německým vlasteneckým svazem, t. 938.

81, 6. V. 1927; 1338, IV.

odpov. t. 999.

82, 10. V. 1927; 1557, IV.

o chování lineckého čsl. místo konsulátu k Sudetsko-německému vlasteneckému svazu, t. 955/VII.

75, 26. IV. 1927; 668, IV.

odpov. t. 1217/XVIII.

102, 25. X. 1927; 16, V.

o zabavení periodického tiskopisu "Der Tag" pro zprávu o sudetskoněmeckém projevu v Habraticích v Sasku dne 19. t. m., t. 1198/X.

102, 25. X. 1927; 13, V.

odpov. t. 1404/XII.

120, 17. I. 1928; 10, V.

o živelní pohromě v okresech mosteckém a duchcovském, t. 1205/XI.

102, 25. X. 1927; 13, V.

odpov. t. 1456/XVI.

133, 13. III. 1928; 8, VI.

že německé vydání "Sbírky zákonů a nařízení" vychází pozdě, t. 1471/VII.

133, 13. III. 1928; 7, VI.

odpov. t. 1689/XIV.

157, 6. IX. 1928; 7, VI.

jak členové odvodní komise nakládají s muži povinnými odvodem, t. 1548/XIV.

140, 12. VI. 1928; 13, VI.

stran zabavení periodického časopisu "Der Tag", t. 1580/VII.

146, 22. VI. 1928; 3, VI.

odpov. t. 1892/VII.

176, 13. XII. 1928; 13, VII.

o vojenských cvičeních konaných v Rudohoří o svatodušních svátcích, t. 2278/XIV.

203, 11. VI. 1929; 5, VIII.

Dotazy:

o přátelském projevu pana presidenta republiky k Francii při jeho opětné volbě hlavou státu.

88, 23. VI. 1927; 1704, IV.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Litoměřicích (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přečin podle § 279 tr. z., spáchané výroky na táboru lidu dne 6. IX. 1925 v Teplicích-Šanově a přečiny podle § 14, č. 5 a § 18, č. 2 a 3 zákona na ochranu republiky, spáchané řečí na schůzi dne 4. XI. 1925 v Lovosicích).

7, 16. II. 1926; 268, I.

zpr. t. 636; zprav. K. Riedl;

nevydán 57, 10. XII. 1926; 1375-6, III.

kraj. s. v Litoměřicích (přečin proti bezpečnosti cti tiskem ca dr Reinisch).

12, 4. III. 1926; 536, I.

kraj. s. v Litoměřicích (přečin podle § 17, č. 1 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výroky na různých schůzích v březnu t. r. v Rakousku).

37, 22. VI. 1926; 2467, II.

žádost odvolána 89, 24. VI. 1927; 1775, IV.

kraj. s. v Litoměřicích (přečin proti bezpečnosti cti ca dr Reinisch).

43, 15. X. 1926; 41, III.

kraj. s. v Mostě (přečin podle § 17 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil na schůzi ve dnech 3. až 5. X. 1925 v Berlíně).

43, 15. X. 1926; 42, III.

žádost odvolána 102, 25. X. 1927; 21, V.

kraj. s. v Mostě (přečin podle § 17, č. 1 zákona na ochranu republiky).

50, 22. XI. 1926; 433, III.

žádost odvolána 88, 23. VI. 1927; 1706, IV.

kraj. s. v Liberci (přečiny podle §§ 14, 17 zákona na ochranu republiky).

148, 26. VI. 1928; 5, VI.

zpr. t. 1920; zprav. dr Ravasz;

nevydán 192, 20. III. 1929; 59-60, VIII.

kraj. s. v Mostě (přečiny podle § 11, č. 1, § 14, č. 1 a 5 a § 17, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky).

157, 6. IX. 1928; 10, VI.

kraj. s. v Mostě (přečin podle § 17, č. 1 zákona na ochranu republiky).

157, 6. IX. 1928; 10, VI.

kraj. s. v Litoměřicích (přečin urážky na cti).

198, 23. V. 1929; 12, VIII.

žádost odvolána 203, 11. VI. 1929; 6, VIII.

Volán k pořádku:

3, 18. XII. 1925; 43, I.

7, 16. II. 1926; 281, I.

9, 18. II. 1926; 304, I.

145, 21. VI. 1928; 19, VI.



ISP (příhlásit)