Antonín Kaňourek

Narozen: v roce 1886
Zemřel: v roce 1941

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KAŇOUREK Antonín

I A. voleb. kraj.

L

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byl členem výb. soc.-pol. a vyšetř.

Návrhy:

aby živelní pohromou poškozeným krajům okresu humpoleckého a z části okresu pelhřimovského byla poskytnuta rychlá pomoc ze státních prostředků, t. 1071.

86, 14. VI. 1927; 1656, IV.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. hospod.

54, 26. XI. 1926; 984, III.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

111, 1. XII. 1927; 101, V.

Dotazy:

o pomoci pohořelým v Dražicích.

84, 9. VI. 1927; 1573, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 11, V.

o podpoře krupobitím postiženému obyvatelstvu obcí okresu dol. kralovického.

145, 21. VI. 1928; 4, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 7, VII.

o státní pomoci krupobitím postiženým v okresu mlado-vožickém.

148, 26. VI. 1928; 3, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 7, VII.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Písku (přestupek podle § 23 tiskového zákona a podle § 2 zákona ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z., o právu shromažďovacím)

102, 25. X. 1927; 18, V.

zpr. t. 1929; zprav. dr Halla;

nevydán 181, 20. XII. 1928; 43, VII.ISP (příhlásit)