Ing. Othmar Kallina

Narozen: v roce 1889
Zemřel: v roce 1945

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KALLINA Othmar, inž.

VII. voleb. kraj

DN

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byl členem výb. br. - inkompatib. - rozp. a zahr.

Návrhy:

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o podomním obchodu (t. 148) k §§ 3 a 15.

13, 11. III. 1926; 623, I.

5 pozměňov. návrhů k osnově finančního zákona pro rok 1927 (t. 670) ke skup. I. kapit. 10 a 17.

55, 27. XI. 1926; 1094, 1095, 1099, III.

16 pozměňov. návrhů k osnově finančního zákona pro r. 1928 (t. 1260)

112, 2. XII. 1927; 74-109, V.

pozměňov. návrh k osnově finančního zákona pro rok 1929 (t. 1813) ke kapit. X.

171, 26. X. 1928; 74, VII.

podle § 46, odst. 2 jedn. ř., aby se ministr věcí zahraničních dostavil do sněmovny a podal zprávu o stavu porad v příslušných výborech Společnosti národů a zřízených zvláštních výborech přihlížeje zvláště k otázkám ochrany menšin a odzbrojení.

197, 3. V. 1929; 38, VIII.

Resoluce:

k osnově zákona o podomním obchodu (t. 148) k § 17.

13, 11. III. 1926; 624, I.

11 resol. a 1 event. resol. k osnově finančního zák. pro r. 1927 (t. 670), skup. I. kapit. 10, 12, 19, 20.

55, 27. XI. 1926; 1108, 1111, 1113, 1119-20, III.

12 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1928 (t. 1260)

112, 2. XII. 1927; 125-161, V.

3 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1929 (t. 1813)

171, 26. X. 1928; 107-122, VII.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. dr Beneše o maďarské aféře penězokazecké (nal. interpelace t. 98)

10, 19. II. 1926; 417, I.

o provedení čl. 1 úmluvy právně-finanční mezi RČS a král. Italským č. 132/1924 Sb. z. (t. 286); mluví o významu Sudetsko-němec. vlasteneckého svazu.

24, 27. V. 1926; 1278, II.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (t. 670)

51, 23. XI. 1926; 487, III.

o vlastní imunitní záležitosti (t. 355)

70, 29. III. 1927; 381, IV.

slovo mu odňato 385, IV.

o zákonu o poskytnutí podpor při živelních pohromách (t. 1180)

101, 14. VII. 1927; 2700, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. polit., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

108, 28. XI. 1927; 31, V.

o prohlášení náměstka předs. vlády dr Šrámka ze 24. I. 1928 o případu svatogotthardském (pašování zbraní do Maďarska)

124, 25. I. 1928; 13, V.

o zákonu o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 1617); obírá se úmrtností v armádě.

145, 21. VI. 1928; 24, VI.

o vládním prohlášení předsedy vlády a ministra národní obrany Fr. Udržala ze 4. VI. 1929.

201, 6. VI. 1929; 16, VIII.

Interpelace:

o zabavení č. 8 časopisu "Neue Weiperter Zeitung" z 18. I. 1925, t. 443/X.

43, 15. X. 1926; 34, III.

odpov. t. 576/XXI.

44, 19. X. 1926; 126, III.

o konfiskační praksi karlovarského policejního komisařství, t. 443/XII.

43, 15. X. 1926; 34, III.

odpov. t. 697/II.

56, 9. XII. 1926; 1274, III.

o neudržitelných poměrech na karlovarské poště, t. 797/XVIII.

62, 15. II. 1927; 1660, III.

odpov. t. 1132/I.

98, 12. VII. 1927; 2517, IV.

o soustavném vytlačování německých železničních zaměstnanců a zřízenců v Karlových Varech, t. 840/XII.

63, 15. III. 1927; 13, IV.

odpov. t. 1003/VIII.

84, 9. VI. 1927; 1577, IV.

o Josefu Hoffmannovi z Přísečnice, který zemřel za zvláštních okolností, t. 930/XII.

73, 5. IV. 1927; 557, IV.

odpov. t. 1020/IX.

86, 14. VI. 1927; 1619, IV.

že karlovarská státní policie dávajíc svolení k žádosti mladé generace německé nár. strany pořádati společenský "Německý večer" postupovala nezákonně, t. 979/IX.

75, 26. IV. 1927; 668, IV.

odpov. t. 1221/VIII.

104, 23. XI. 1927; 11, V.

o úžasných zjevech v žateckém Wolfově vládním tisku, t. 989/XII.

84, 9. VI. 1927; 1577, IV.

o zabavení čísla 25 časopisu "Graslitzer Volksblatt" z 3. III. 1927, t. 1017/X.

86, 14. VI. 1927; 1618, IV.

odpov. t. 1212/XXIII.

102, 25. X. 1927; 15, V.

o censurních poměrech v západních Čechách, t. 1017/XII.

86, 14. VI. 1927; 1618, IV.

odpov. t. 1221/V.

104, 23. XI. 1927; 11, V.

o novém zabavení č. 183 časopisu "Deutsche Tageszeitung Karlsbad" ze dne 13. VIII. 1925, t. 1017/XVI.

86, 14. VI. 1927; 1619, IV.

odpov. t. 1212/XXII.

102, 25. X. 1927; 15, V.

o neudržitelných poměrech v železniční dopravě z Kraslic a do Kraslic, t. 1032/XI.

91, 28. VI. 1927; 1991, IV.

odpov. t. 1217/V.

102, 25. X. 1927; 16, V.

o úpravě předpisů pro provádění prohlídky masa, t. 1032/XII.

91, 28. VI. 1927; 1991, IV.

odpov. t. 1404/XV.

120, 17. I. 1928; 10, V.

že pohořelí nebyli ubytováni v zámku Ostrově, t. 1032/XV.

91, 28. VI. 1927; 1991, IV.

odpov. t. 1235/XXV.

106, 25. XI. 1927; 77, V.

o nezákonitém a šovinistickém jednání českých poštovních úředníků na karlovarské hlavní poště, t. 1032/XVI.

91, 28. VI. 1927; 1991, IV.

odpov. t. 1404/VII.

120, 17. I. 1928; 10, V.

že policejnímu inspektorovi ve výslužbě Alfredu Müllerovi z Karlových Varů, dům "Palmbaum" v Pražské ulici, nebyly vyplaceny peníze, které si ušetřil na stejnokroj, t. 1032/XVII.

91, 28. VI. 1927; 1991, IV.

odpov. t. 1408/XI.

125, 26. I. 1928; 3, V.

o článku nenávistném proti všemu německému, uveřejněném v čítance čsl. Červeného kříže, t. 1122/XVI.

101, 14. VII. 1927; 2621, IV.

odpov. t. 1456/XX.

133, 13. III. 1928; 8, VI.

o úžasném jednání poštmistra Fr. Serbouska v Žluticích, za jehož správy bylo zrušeno listovní tajemství, t. 1122/XX.

101, 14. VII. 1927; 2621, IV.

odpov. t. 2255/X.

200, 4. VI. 1929; 6, VIII.

o neudržitelných poměrech u karlovarského poštovního a telegrafního úřadu, t. 1163/I.

102, 25. X. 1927; 12, V.

o zabavení čís. 151 časopisu "Neue Weiperter Zeitung" ze dne 18. XII. 1925, t. 1163/XX.

102, 25. X. 1927; 12, V.

odpov. t. 1280/XIII.

117, 14. XII. 1927; 6, V.

o zabavení č. 17 časopisu "Der deutsche Freisoziale" z 3. III. 1926, t. 1198/III.

102, 25. X. 1927; 12, V.

odpov. t. 1404/XIV.

120, 17. I. 1928; 10, V.

o poštmistru Fr. Serbouskovi v Žluticích a o stálém porušování listovního tajemství u tohoto úřadu, t. 1205/I.

102, 25. X. 1927; 13, V.

odpov. t. 2255/X.

200, 4. VI. 1929; 6, VIII.

o zabavení článku s nadpisem "Sudetští Němci a lord Rothermere", uveřejněném v časopise "Brünner Tagblatt" ze dne 23. IX. 1927, t. 1299/VIII.

116, 13. XII. 1927; 7, V.

odpov. t. 1456/IV.

133, 13. III. 1928; 8, VI.

že se u státních drah nezachovává jazykový zákon, t. 1299/X.

116, 13. XII. 1927; 7, V.

odpov. t. 1978/II.

182, 14. II. 1929; 68, VII.

že berní referát v Chebu nezákonně užívá jednojazyčného českého úředního razítka, t. 1495/I.

140, 12. VI. 1928; 12, VI.

odpov. t. 1768/VI.

172, 6. XI. 1928; 6, VII.

o ohrožení hradu Lokti u Karlových Varů, t. 1560/III.

140, 12. VI. 1928; 14, VI.

o částečném zabavení letákového spisku "Zápolení sudetských Němců o vlast a právo", nákladem německé strany národní v Karlových Varech, t. 1713/XI.

157, 6. IX. 1928; 6, VI.

odpov. t. 1892/XIII.

176, 13. XII. 1928; 14, VII.

o smrti svobodníka Fr. Wilhelma od dělostřeleckého pluku č. 9, 4. baterie v Žilině na Slovensku, která zřejmě nastala vinou vojenského lékaře, t. 1688/XX.

157, 6. IX. 1928; 8, VI.

odpov. t. 2095/III.

192, 20. III. 1929; 8, VIII.

o chování gymnasijního ředitele dr Viktora Hevlera v Karlových Varech, které jest paškvilem státoobčanské svobody a národního cítění, t. 1847/XXIII.

173, 7. XI. 1928; 113, VII.

odpov. t. 2182/II.

195, 26. IV. 1929; 28, VIII.

že kterýsi železniční úředník ve stanici Dasnice-Chlum Sv. Maří nekonal svou povinnost, t. 1970/XI.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

odpov. t. 2277/XIV.

207, 18. VI. 1929; 5, VIII.

o chování českých úřadů k válečnému poškozenci, jež jest paškvilem všeho sociálního cítění, t. 1970/XII.

182, 14. II. 1929; 68, VII.

odpov. t. 2277/II.

207, 18. VI. 1929; 4, VIII.

o jednání s válečnou vdovou Teresií Eltnerovou v Rybářích, Horní N. Město, jež jest paškvilem všeho sociálního cítění, t. 1970/XXI.

182, 14. II. 1929; 68, VII.

o neoprávněném zadržování nezaplacených částek za tisk kandidátních listin pro volby v prosinci 1928 a o zdlouhavém vracení záruk složených majetníky tiskáren, t. 1993/IV.

184, 26. II. 1929; 5, VII.

odpov. t. 2205/XXII.

198, 23. V. 1929; 11, VIII.

o neudržitelných poměrech u karlovarského berního úřadu, t. 1993/V.

184, 26. II. 1929; 5, VII.

o nehorázném postupu berního ředitele Františka Richtra v Kar. Varech proti úřednímu zřízenci berního úřadu v Kar. Varech Frant. Pfeilovi, t. 1993/XXXVII.

184, 26. II. 1929; 6, VII.

odpov. t. 2201/III.

198, 23. V. 1929; 10, VIII.

o neudržitelných poštovních poměrech ve městě Žandově u Chebu, t. 2181/XVI.

198, 23. V. 1929; 8, VIII.

o nedemokratickém postupu nejdského okresního úřadu proti hostinskému J. Korbovi v Blatnu, t. 2254/VIII.

200, 4. VI. 1929; 5, VIII.

o neslýchaném rozhodnutí okresního úřadu ve Žluticích, t. 2278/VI.

203, 11. VI. 1929; 5, VIII.

o jmenováních do orgánů západočeských okresních nemocenských pojišťoven odporujících zákonným ustanovením; za podklad vzaty nešvary v Kraslicích, t. 2278/XVII.

203, 11. VI. 1929; 5, VIII.

o marném úsilí přiměti okresní úřad v Sušici, aby přiměl obecní úřad v Albrechticích u Sušice podle článku XVI obecního řádu ze dne 16. IV. 1864, č. 17, a §§ 103 a 104 tohoto zákona, aby splnil závazek, uložený mu v §§ 18 a 19 stavebního řádu, t. 2313/XIV.

210, 24. VI. 1929; 2, VIII.

Dotazy:

že Marii Böhmové, provdané Vyviálové z Jáchymova, nebyl vyplacen důchod, resp. odbytné.

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 12, 4. III. 1926; 533, I.

že se nevyplácí doplatek důchodu předků Janu Maierovi v Chodově.

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 12, 4. III. 1926; 533, I.

že Antonii Gollerové v Karlových Varech, dům "U holandského krále", nebyla vyplacena vdovská pense za měsíc listopad 1925.

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 17, 24. III. 1926; 1063, II.

ve věci válečného invalidy Frant. Fritsche z Lubence, okres žlutický.

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 17, 24. III. 1926; 1063, II.

že se Marii Baumgärtnerové z Kraslic nevyplácí vdovský důchod.

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1095, II.

aby Marii Siegertové, bydlící nyní v Chodově u Karlových Varů, dříve v Hochgarth, v okrese kraslickém, byl vyplacen vdovský důchod a sirotčí důchod.

19, 6. V. 1926; 1093, II.

odpov. 23, 26. V. 1926; 1253, II.

aby Bertě Müllerové ze Schwaderbachu v okrese kraslickém byl doplacen důchod předků.

19, 6. V. 1926; 1093, II.

odpov. 23, 26. V. 1926; 1253, II.

o přiznání důchodu pro válečné poškozence válečnému invalidovi Fr. Fritschovi z Lubence v okrese žlutickém.

19, 6. V. 1926; 1093, II.

odpov. 35, 18. VI. 1926; 2215, II.

o invalidním důchodu Adolfa Riedla ze Zelené Hory u Kraslic.

19, 6. V. 1926; 1093, II.

odpov. 30, 11. VI. 1926; 1615, II.

o přiznání invalidního důchodu válečnému invalidovi Janu Haniczovi v Drahovic.

19, 6. V. 1926; 1093, II.

odpov. 26, 1. VI. 1926; 1327, II.

že se nevyřizuje žádost o důchod Eduarda Künzla z Dalovic u Karlových Varů.

19, 6. V. 1926; 1093, II.

odpov. 23, 26. V. 1926; 1253, II.

aby Josefě Zebischové ze Staré Role byl zvýšen vdovský důchod a starobní přídavek.

19, 6. V. 1926; 1093, II.

odpov. 23, 26. V. 1926; 1253, II.

že se Františku Müllerovi z Drahovic u Karlových Varů nevyplácí invalidní důchod.

19, 6. V. 1926; 1093, II.

odpov. 23, 26. V. 1926; 1253, II.

aby Václavu Kämpfovi z Dolního Brandu u Karlových Varů byl přiznán invalidní důchod.

19, 6. V. 1926; 1093, II.

odpov. 26, 1. VI. 1926; 1327, II.

o nepravidelném vyplácení důchodu předků paní Pavle Ertlové z Popovic, pošta Mnichov.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 26, 1. VI. 1926; 1326, II.

že za květen 1926 nebylo vyplaceno výslužné Františku Schmidtovi, poštovnímu podúředníku v. v., bytem v Karlových Varech.

23, 26. V. 1926; 1252, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

že se nevyplácejí odpočivné a invalidní požitky nadporučíkovi v. v. Adolfu Schindlerovi, dříve v Moravské Ostravě, nyní v Marzollu u Lázní Reichenhallu.

23, 26. V. 1926; 1252, II.

odpov. 56, 9. XII. 1926; 1227, III.

o zvláštním chování vrchního poštmistra Hoyera v Teplé.

26, 1. VI. 1926; 1326, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 29, III.

o hlášení úrazu dělníka Oskara Mayera.

26, 1. VI. 1926; 1326, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 30, III.

o invalidním důchodu Adolfa Finka ze Staré Role.

39, 24. VI. 1926; 2525, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

o nepřiznání vdovského důchodu válečné vdově Aloisii Männlové v Kysiblu.

43, 15. X. 1926; 27, III.

odpov. 43, 15. X. 1926; 30, III.

o nevyřizování žádosti o přiznání vdovského důchodu a sirotčích důchodů Bertě Sesslové v Karlových Varech.

43, 15. X. 1926; 27, III.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

o neslýchaném chování přednosty úřadu ředitele Scherkse k bernímu podúředníku Ferdinandu Brücknerovi z Doupova. 43, 15. X. 1926; 27, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1590, III.

o důchodu válečné vdovy Marie Kitzmannové z Olšových Vrat u Karlových Varů došel 12. VII. 1926.

odpov. 43, 15. X. 1926; 30, III.

aby se poštovnímu podúředníku Josefu Maierovi z Karlových Varů započetla služební doba, kterou ztrávil jako výpomocný sluha.

44, 19. X. 1926; 80, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1589, III.

že se nevyřizuje žádost o subvenci kraslické okresní péče o mládež došel 12. VII. 1926.

odpov. 44, 19. X. 1926; 80, III.

že se nevyřizuje žádost účetního poddůstojníka ve výslužbě Ondřeje Gerberta z Aše.

45, 20. X. 1926; 159, III.

odpov. 63, 15. III. 1927; 9, IV.

o vyúčtování vdovského důchodu Marie Baumgärtnerové z Kraslic za měsíc červenec až prosinec 1925 včetně.

57, 10. XII. 1926; 1382, III.

odpov. 63, 15. III. 1927; 9, IV.

že válečnému sirotkovi Aloisu Františku Kräuplovi z Kadaně nebyl přiznán sirotčí důchod.

57, 10. XII. 1926; 1382, III.

odpov. 63, 15. III. 1927; 9, IV.

že váleč. poškozenci Arnoštu Schmidtovi ze Staré Role nebyl vyplacen invalidní důchod.

57, 10. XII. 1926; 1382, III.

odpov. 63, 15. III. 1927; 9, IV.

aby Josef Egerer z Bochova, sloužící u náhradní baterie dělostřeleckého pluku č. 305 v Čes. Budějovicích, byl propuštěn dříve z vojenské služby.

61, 15. II. 1927; 1586, III.

odpov. 66, 22. III. 1927; 188, IV.

o nezákonitém postupu chomutovského okresního finančního ředitelství ve věci jednojazyčných razítek k překolkování směnek u poštovního úřadu III ve Vejprtech.

61, 15. II. 1927; 1586, III.

odpov. 87, 15. VI. 1927; 1674, IV.

o telefonním připojení Leona Beera, majetníka hostince "Český mlýn" v obci Sejfách v okresu jáchymovském.

61, 15. II. 1927; 1586, III.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1576, IV.

o zamítnutí žádosti o přiznání vdovského a sirotčího důchodu Bertě Sesslové z Karlových Varů, dům "Sangerberg".

61, 15. II. 1927; 1586, III.

o berní správě v Chebu.

61, 15. II. 1927; 1586, III.

odpov. 68, 23. III. 1927; 229, IV.

že karlovarské policejní komisařství neodeslalo odvolání policejního inspektora ve výslužbě Alfreda Müllera v Karlových Varech.

63, 15. III. 1927; 7, IV.

odpov. 79, 4. V. 1927; 953, IV.

že nebyla vyřízena žádost válečného invalidy Heřmana Rohra z Kadaně o přiznání důchodu pro válečné poškozence.

64, 16. III. 1927; 75, IV.

že matce Luise Mänlové z Kysiblu nebyl vyplacen sirotčí důchod, na nějž má nárok.

68, 23. III. 1927; 229, IV.

že nebyla vyřízena žádost inženýra Viléma Gindely z Kynšperku nad Ohří.

68, 23. III. 1927; 229, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 9, V.

že se nadporučíku Adolfu Schindlerovi z Weissbachu, pošta Lázně Reichenhall, nevyplácejí odpočivné a invalidní požitky.

70, 29. III. 1927; 342, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 9, V.

o invalidním důchodu Františka Fritsche, válečného poškozence z Lubence, okres Žlutice.

73, 5. IV. 1927; 556, IV.

odpov. 203, 11. VI. 1929; 4, VIII.

o novostavbě poštovní budovy v Kraslicích.

75, 26. IV. 1927; 666, IV.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1576, IV.

o vyřízení žádosti města Doupova o propůjčení licence na biograf, podané zemské politické správě.

75, 26. IV. 1927; 666, IV.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1576, IV.

o bezohledném postupu proti těžkému válečnému poškozenci Janu Dorschnerovi, kancelářskému pomocníku berní správy v Městě Teplé.

76, 29. IV. 1927; 708, IV.

odpov. 90, 27. VI. 1927; 1841, IV.

o zamítavém rozhodnutí dělnické úrazové pojišťovny pro Čechy v Praze a zastavení úrazového důchodu Josefu Neudertovi z Radošova u Karlových Varů.

84, 9. VI. 1927; 1574, IV.

že nebylo provedeno přestěhování telefonní stanice v karlovarské místní telefonní síti.

84, 9. VI. 1927; 1574, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 9, V.

o postupu okresního finančního ředitelství proti manželům Josefu a Anně Güntherovým, majetníkům domu v Karlových Varech.

84, 9. VI. 1927; 1574, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 8, V.

o novostavbě úřední budovy v Kraslicích.

88, 23. VI. 1927; 1704, IV.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 9, V.

o zvláštním jednání přednosty pohraniční stanice Šatova při vypravení zvláštního vlaku, kterým jeli rakouští členové tělocvičných spolků na 2. svazovou tělocvičnou slavnost v Ústí nad Labem.

102, 25. X. 1927; 5, V.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 9, V.

že Fr. Mifek z Tuhnic, "Bürgerstübl", syn zemřelého soudního podúředníka jménem Fr. Mifek, nedostává sirotčí důchod.

102, 25. X. 1927; 5, V.

odpov. 120, 17. I. 1928; 7, V.

o nemožných ustanoveních, za nichž nejdecká okresní politická správa chce povoliti letošní slavnost Svazů Němců při jeho valné hromadě.

102, 25. X. 1927; 5, V.

odpov. 120, 17. I. 1928; 6, V.

o sloučení Tuhnic s Karlovými Vary.

102, 25. X. 1927; 5, V.

odpov. 54, V.

že Léčebný fond veřejných zaměstnanců nevyplácí splatných částek řediteli občanské školy Adolfu Winterovi v Karlových Varech.

102, 25. X. 1927; 5, V.

odpov. 133, 13. III. 1928; 6, VI.

o neudržitelných poměrech v obecném a občanském školství v karlovarském okrese.

102, 25. X. 1927; 5, V.

odpov. 120, 17. I. 1928; 7, V.

o regulaci řeky Zvodavy od mezníku 541 až 549 u Markhausen, v okrese kraslickém.

102, 25. X. 1927; 5, V.

odpov. 120, 17. I. 1928; 7, V.

o neudržitelných školských poměrech v Rossbachu u Aše.

102, 25. X. 1927; 5, V.

odpov. 120, 17. I. 1928; 7, V.

o železničním neštěstí u Vrskmaně a co se při něm přihodilo v pátek 8. VII. 1927.

102, 25. X. 1927; 6, V.

odpov. 105, 24. XI. 1927; 3, V.

o stanovisku kraslické okr. politické správy k žádosti o přiznání branné úlevy, předložené včas.

104, 23. XI. 1927; 8, V.

odpov. 131, 10. II. 1928; 52, V.

že válečnému invalidovi Adolfu Grundovi z Doubí u Karlových Varů nebyl přiznán invalidní důchod, vlastně že jej má vrátiti.

104, 23. XI. 1927; 8, V.

že Marii Humanové v Albertamech nebyl vyplacen splatný doplněk důchodu.

140, 12. VI. 1928; 9, VI.

odpov. 182, 14. II. 1929; 7, VII.

že vojín Antonín Reissmüller, přidělený 12. automobilnímu oddělení v Užhorodě, znovu onemocněl.

159, 13. IX. 1928; 4, VI.

odpov. 184, 26. II. 1929; 5, VII.

o patentní přihlášce inž. Rudolfa Müldnera v Karlových Varech-Tuhnicích, vila "Eroika".

159, 13. IX. 1928; 4, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 8, VII.

že Františku R. Kämpfovi, fotografovi porculánu v Doubí u Karlových Varů, nebyl vyplacen dobírkový poplatek.

165, 18. X. 1928; 5, VII.

že se nevyplácejí plné odpočivné požitky Marii Hönlové ve Staré Roli, vila "Hein" Rudolfshöhe.

176, 13. XII. 1928; 6, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 6, VIII.

že se nevyplácí splatné čtvrtletní úmrtné Terezii Brücknerové, bytem v Tuhnicích, sestře zemřelého vrch. revidenta stát. drah Antonína Brücknera.

176, 13. XII. 1928; 6, VII.

odpov. 187, 6. III. 1929; 37, VII.

že žádost, kterou podal dne 6. III. 1924 Spořitelní a záložní spolek ve Falknově nad Ohří pražskému ministerstvu financí, nebyla vyřízena.

176, 13. XII. 1928; 6, VII.

odpov. 185, 28. II. 1929; 6, VII.

že úřední orgány usilovaly vykonávati vliv na zraněného Josefa Goldhammera z Dalovic, jenž byl dne 23. VII. 1928 přejet a těžce poraněn stát. automobilem, v němž jel ministr sociální péče dr Šrámek.

176, 13. XII. 1928; 6, VII.

odpov. 195, 26. IV. 1929; 3, VIII.

že se nevyřizuje žádost o vyplácení příspěvků na děti na studující dceru vrchního poštovního pokladníka v. v. Vojtěcha Ekerta v Karlových Varech, dům "Teplmünde".

182, 14. II. 1929; 5, VII.

odpov. 187, 6. III. 1929; 37, VII.

že ovdovělé Bertě Rudolfové, dříve Fritschové, v Karlových Varech nebyla opět přiznána vdovská pense.

182, 14. II. 1929; 5, VII.

odpov. 195, 26. IV. 1929; 3, VIII.

aby ministr národní obrany povolil vypláceti plnou pensi vdově Anně Starrachové po vrchním podkovářském mistru Karlu Starrachovi, zemřelém roku 1915, příslušné do Hluban u Podbořan, bytem v Žatci, Libočanská ulice.

182, 14. II. 1929; 5, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 6, VIII.

o bezohledném vymáhání daňových nedoplatků z dřívějších let.

188, 7. III. 1929; 5, VII.

že nebyla vyřízena žádost Adama Krafta z Drahovic o ustanovení náhrady za zábor jeho domu ve Vildštejně pro tamnější poštovní úřad.

189, 8. III. 1929; 4, VII.

o neudržitelných poměrech u vejprtského poštovního úřadu, těžce poškozujících výdělečný život.

192, 20. III. 1929; 6, VIII.

odpov. 197, 3. V. 1929; 4, VIII.

o neudržitelných poměrech v železniční dopravě, těžce poškozujících celý výdělečný život, se zvláštním zřetelem na odříznutí vejprtského průmyslového území.

192, 20. III. 1929; 6, VIII.

odpov. 200, 4. VI. 1929; 4, VIII.

že se nevyplácí nedoplatek důchodu válečnému poškozenci Ad. Flothovi v Estacao Sao Bernardo, Est de Sao Paulo (Brazilie).

192, 20. III. 1929; 6, VIII.

odpov. 198, 23. V. 1929; 6, VIII.

o vdovském důchodu válečné vdovy Marie Sattlerové ze Silberbachu u Kraslic.

196, 2. V. 1929; 5, VIII.

odpov. 200, 4. VI. 1929; 4, VIII.

o zdlouhavé výplatě zvýšených požitků staropensistům (obvod. lékařům).

odpov. 198, 23. V. 1929; 5, VIII.

o odvolání, které podal dne 21. I. k zemskému úřadu pro péči o válečné poškozence válečný poškozenec Fr. Pöschl z Reischdorfu.

201, 6. VI. 1929; 4, VIII.

o podpoře slepci Karlu Wölflovi z Albrechtic u Sušice.

201, 6. VI. 1929; 4, VIII.

že Marii Krautstenglové z Karlových Varů není vyplácena vdovská pense.

206, 14. VI. 1929; 5, VIII.

že se nevydávají 3 % ní odškodňovací dluhopisy za válečné půjčky.

209, 24. VI. 1929; 3, VIII.

o někdejším rozhodnutí ministerstva veřejných prací ze dne 8. VII. 1926, č. 35.253/26, a o právním stavu, vytvořeném nyní nálezem nejvyš. správního soudu ze dne 18. II. 1929.

209, 24. VI. 1929; 3, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Mostě (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z., jehož se dopustil řečí při slavnosti, konané dne 20. IX. 1925 v Jesenici)

3, 18. XII. 1925; 34, I.

zpr. t. 26; zprav. A. Kříž;

nevydán 11, 25. II. 1926; 508, I.

kraj. s. v Chebu (zločin podle §§ 81, 82 tr. z., a dva přečiny podle § 14, č. 3 a 5 zákona na ochranu republiky a dva přestupky § 312 tr. z. a přečin podle § 14, č. 1 a 3 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil u příležitosti slavnosti, konané dne 9. VIII. 1925 v Karlových Varech-Rybářích)

3, 18. XII. 1925; 33, I.

zpr. t. 355; zprav. V. Votruba;

zpr. vrácena výb. im.

70, 29. III. 1927; 381-6, IV.

nová zpr. t. 1534; zprav. V. Votruba;

vydán: 155, 14. VII. 1928; 29-30, VI.

zem. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný letákem "Eine völkische Einheitsfront" ohne "Völkische" ca Křepek).

19, 6. V. 1926; 1102, II.

zpr. t. 652; zprav. inž. Hrdina;

vydán: 48, 18. XI. 1926; 331, III.

kraj. s. v Chebu (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 a § 14, č. 5, přestupek podle § 20 a přečin podle § 17, č. 1 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil na sjezdu konaném začátkem října 1925 v Berlíně)

43, 15. X. 1926; 42, III.

žád. odvolána 102, 25. X. 1927; 21, V.

Volán k pořádku:

3, 18. XII. 1925; 43, I.

10, 19. II. 1926; 418, I.

101, 14. VII. 1927; 2702, IV.ISP (příhlásit)