Josef Juran

Narozen: v roce 1885
Zemřel: v roce 1963

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JURAN Josef

XI. voleb. kraj

K

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byl členem výb. doprav. - rozp. a soc.-pol.

Návrhy:

aby poskytnuta byla výpomoc obyvatelstvu v Uherčicích, okres Hustopeč, postiženému živelní katastrofou, t. 2259.

198, 23. V. 1929; 12, VIII.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona (t. 954).

72, 31. III. 1927; 517, IV.

o vlastní imunitní záležitosti zpr. t. 1257.

128, 7. II. 1928; 35, V.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 1484), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486).

135, 15. III. 1928; 62, VI.

o zákonu o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1619).

145, 21. VI. 1928; 85, VI.

o prohlášení min. železnic J. V. Najmana o železničním neštěstí v Zaječí 10. IX. 1928.

159, 13. IX. 1928; 14, VI.

o zákonu; jímž se doplňuje zákon ze dne 28. III. 1928, č. 43 Sb. z., o stavebním ruchu (t. 1839); mluví o poměrech horníků, zvláště v revíru rosicko-oslavanském.

172, 6. XI. 1928; 13, VII.

o dodatkových dohodách k obchodním smlouvám mezi RČS a Norskem, Španělskem a Italií (t. 2037, 2041 a 2042); mluví o osobě presidenta republiky T. G. Masaryka a fašismu.

192, 20. III. 1929; 21, VIII.

o zákonu o pomocných školách (třídách) (t. 2105); mluví o fašismu.

197, 3. V. 1929; 12, VIII.

o imunitní věci V. Mikulíčka (t. 2066); mluví o Maďarsku.

202, 7. VI. 1929; 47, VIII.

o zákonu o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (t. 2189).

206, 14. VI. 1929; 6, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o konfiskaci 148. a 150. čísla deníku "Rovnost", vycházejícího v Brně, ze dne 29. a 31. V. 1926, t. 654.

58, 15. XII. 1926; 1436, III.

odpov. t. 725/VIII. 1465, III.

naléhavá, o střílení do bezbranných žen a dětí v Dol. Kereškyně v župě nitranské na Slovensku, t. 1562.

149, 27. VI. 1928; 88, VI.

odpov. t. 1650.

150, 28. VI. 1928; 65, VI.

naléhavá, o zrovnoprávnění staropensistů s novopensisty, t. 2286.

212, 26. VI. 1929; 25, VIII.

odpov. t. 2378.

213, 27. VI. 1929; 6, VIII.

o úžasně vysokých tarifech dělnických jízdních lístků na místní dráze Veveří Bytyška-Kuřim, t. 989/V.

84, 9. VI. 1927; 1576, IV.

odpov. t. 1197/XXII.

102, 25. X. 1927; 14, V.

o neštěstí způsobeném výbuchem miny dne 23. V. t. r. v Němčičkách, t. 1122/V.

101, 14. VII. 1927; 2620, IV.

odpov. t. 1456/VII.

133, 13. III. 1928; 8, VI.

o poměrech ve Státním Domově invalidů v Pohořelicích, t. 1213/IV.

104, 23. XI. 1927; 10, V.

o vysílání trestanců v Nitře, aby mařili stávku zemědělského dělnictva v západním Slovensku, t. 1560/IX.

140, 12. VI. 1928; 14, VI.

odpov. t. 1732/VI.

158, 7. IX. 1928; 4, VI.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Brně (přečiny podle § 283 a § 284 tr. z. a přestupky podle § 314 tr. z. a § 3 a § 19 shromažďovacího zákona).

75, 26. IV. 1927; 669, IV.

zpr. t. 1257; zprav. V. Košek;

nevydán 128, 7. II. 1928; 35-6, V.

okres. s. v Nové Pace (přestupek podle § 3 zákona z 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.).

98, 12. VII. 1927; 2504, IV.

zpr. t. 1542; zprav. J. Tůma;

nevydán 160, 17. IX. 1928; 16-17, VI.

okres. tr. s. v Brně (přestupek podle §§ 3 a 19 zákona shromažďovacího).

102, 25. X. 1927; 20, V.

zpr. t. 1393; zprav. V. Košek;

nevydán 146, 22. VI. 1928; 20, VI.

sedrie v Trenčíně (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

157, 6. IX. 1928; 11, VI.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečiny podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

173, 7. XI. 1928; 3, VII.

kraj. s. v Uh. Hradišti (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

194, 25. IV. 1929; 15, VIII.

Volán k pořádku:

192, 20. III. 1929; 21, VIII.ISP (příhlásit)