František Ježek

Narozen: v roce 1890
Zemřel: v roce 1969

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JEŽEK František

VI. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byl členem výb. br. - doprav. - in. - inkompatib. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - vyšetřov. a zahr.

Zvolen provisorně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

1, 17. XII. 1925; 20, I.

Zvolen definitivně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

7, 16. II. 1926; 274, I.

Návrhy:

na změnu zákona ze dne 15. X. 1925, č. 221 Sb. z., o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců, t. 525.

41, 25. VI. 1926; 2661, II.

Zpravodajem:

doprav. výb. zpr. t. 2045 (zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 13. VI. 1922, č. 188 Sb. z., jímž se upravuje poměr Československé státní správy k Československým plavebním společnostem Labské a Dunajské)

189, 8. III. 1929; 5, doslov 13, VII.

Řeč v rozpravě:

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obecních a obvodních lékařů (t. 335).

33, 16. VI. 1926; 1872, II.

o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 747)

57, 10. XII. 1926; 1364, III.

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894).

68, 23. III. 1927; 242, IV.

o zákonu o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 1373).

117, 14. XII. 1927; 16, V.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. hospod. a doprav., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

170, 25. X. 1928; 34, VII.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o programu vlády a o státním závěrečném účtu RČS za rok 1927 (t. 1998).

183, 15. II. 1929; 23, VII.

Interpelace:

o zabavení duchcovského časopisu "Krušnohorský Obzor", t. 358/X.

37, 22. VI. 1926; 2400, II.

odpov. t. 562/III.

43, 15. X. 1926; 35, III.

o poměrech u okresní správy politické v Mostě, t. 358/XI.

37, 22. VI. 1926; 2400, II.

odpov. t. 1076/V.

93, 1. VII. 1927; 2145, IV.

Dotazy:

o provádění zákona ze dne 22. XII. 1924, č. 286 Sb. z., o úsporných opatřeních ve veřejné správě.

7, 16. II. 1926; 259, I.

o násilném napadení dělnictva v revíru kladensko-slánském.

172, 6. XI. 1928; 3, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 6, VIII.ISP (příhlásit)