František Janalík

Narozen: v roce 1883
Zemřel: v roce 1946

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JANALÍK František

X. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byl členem výb. doprav.

Návrhy:

na podporu obcím Markvartice a Rokytnice nad Rokytkou, politický okres Třebíč, velmi poškozeným živelní pohromou, t. 1131.

93, 1. VII. 1927; 2286, IV.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1159).

97, 8. VII. 1927; 2465, IV.

Dotazy:

že se zrušuje výměrkování poštovného.

19, 6. V. 1926; 1093, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 29, III.

o nesprávné výměře cestného učiteli náboženství římsko-katolického Frant. Navrátilovi v Dobrém Poli.

19, 6. V. 1926; 1093, II.

o nouzové podpoře živelní katastrofou postiženému občanstvu ve Sumrakově u Dačic.

84, 9. VI. 1927; 1574, IV.

odpov. 120, 17. I. 1928; 8, V.

o nouzové podpoře živelní katastrofou postiženému občanstvu v obcích Brtničce a Opatovicích u Třebíče.

84, 9. VI. 1927; 1574, IV.

odpov. 120, 17. I. 1928; 8, V.

o okamžité pomoci postiženým živelní pohromou v okresích dačickém, velkomeziříčském a mor.-krumlovském.

102, 25. X. 1927; 7, V.

odpov. 120, 17. I. 1928; 8, V.

o podpoře krupobitím postiženému obyvatelstvu obcí Horní Dubenky a Nová Ves okresu jihlavského.

145, 21. VI. 1928; 5, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 7, VII.

o liknavém vyřizování žádostí Státním pozemkovým úřadem.

185, 28. II. 1929; 6, VII.

odpov. 196, 2. V. 1929; 5, VIII.

o omezení poštovní dopravy na trati Cejl-Kostelec-Slavonice.

198, 23. V. 1929; 5, VIII.

ve příčině živelních pohrom v kraji jihlavském.

205, 13. VI. 1929; 4, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Dačicích (přestupek proti bezpečnosti cti ca Nákupní a prodejní družstvo pro Telč a okolí, z. s. s r. o. v Telči).

7, 16. II. 1926; 267, I.

zpr. t. 211; zprav. dr Daněk;

nevydán 48, 18. XI. 1926; 333, III.

okres. s. v Dačicích (přestupek proti bezpečnosti cti).

72, 31. III. 1927; 492, IV.

zpr. t. 1268; zprav. V. Votruba;

nevydán 129, 8. II. 1928; 57, V.

okres. s. v Telči (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 487 resp. 488 tr. z.).

182, 14. II. 1929; 11, VII.ISP (příhlásit)