Anna Chlebounová

Narozena: v roce 1875
Zemřela: v roce 1946

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CHLEBOUNOVÁ Anna

II. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonala 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byla členem výb. rozp. - soc.-pol. - zahr. - zdrav. zeměd. a živn.

Zpravodajem:

zdrav. výb. zpr. t. 1699 (zákon o pomocné praksi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku porodních asistentek (porodních pomocnic)

174, 8. XI. 1928; 22, doslov 50, VII.

vyjádření k resol. 175, 9. XI. 1928; 36, VII.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

111, 1. XII. 1927; 21, V.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 491 tr. z.)

157, 6. IX. 1928; 10, VI.ISP (příhlásit)