Čeněk Hruška

Narozen: v roce 1889
Zemřel: v roce 1965

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HRUŠKA Čeněk

I B. voleb. kraj.

K

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 7, 16. II. 1926; 257, I.

Byl členem výb. br. - in. - rozp. - soc.-pol. a živn.

Návrhy:

na vydání zákona o nepřípustnosti daňových srážek ze mzdy a platů, t. 263.

21, 18. V. 1926; 1222, II.

aby poskytnuta byla výpomoc obyvatelstvu v Radostíně u Vojnova Městce, postiženému živelní katastrofou, t. 2393.

210, 24. VI. 1929; 3, VIII.

pozměňov. návrh k osnově zákona o volebním. právu příslušníků branné moci a četnictva (t. 893) k § 1.

71, 30. III. 1927; 441, IV.

podle 2. odstavce § 46 jedn. ř., aby se ministr zásobování nebo jeho zástupce dostavil do schůze poslanecké sněmovny a podal zprávu o úmyslu vlády o úpravě cen cukru a zvýšení podílu státu na ní.

19, 6. V. 1926; 1135, II.

aby se přes osnovu zákona o volebním právu příslušníků branné moci a četnictva (t. 893) přešlo k den pořadu.

71, 30. III. 1927; 441, IV.

aby se přes osnovu zákona o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452) přešlo k pořadu.

131, 10. II. 1928; 30, V.

Resoluce:

10 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1928 (t. 1260)

112, 2. XII. 1927; 158-161, V.

Řeč v rozpravě:

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894)

70, 29. III. 1927; 356, IV.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1925 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1040).

88, 23. VI. 1927; 1748, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. finanční a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

112, 2. XII. 1927; 35, V.

o zákonu o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) a o zákonu o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452).

130, 9. II. 1928; 46, V.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 1481), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486).

136, 16. III. 1928; 53, VI.

o zákonu, kterým se živnost dekoratérská prohlašuje za součást řemeslné živnosti čalounické (t. 1599); obírá se zvýšením ceny cukru.

157, 6. IX. 1928; 13, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. polit., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

168, 23. X. 1928; 78, VII.

o zákonu o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1700); mluví o dělnických mzdách.

199, 24. V. 1929; 5, VIII.

Interpelace:

o sebevraždě vojína Josefa Oppelta z Libně, t. 930/I.

78, 5. IV. 1927; 557, IV.

odpov. t. 944/XIX.

73, 5. IV. 1927; 593, IV.

o vrchního policejního komisaře Plocara na Žižkově 20. V. 1928, t. 1714/I.

157, 6. IX. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1999/XVIII.

185, 28. II. 1929; 76, VII.

o přeřazení městské obce Nový Bohumín ze skupiny C do skupiny B činovného, t. 2278/III.

203, 11. VI. 1929; 5, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Karlíně (přestupek podle § 3 zákona z 15. XI. 1867, č. 135 ř. z. (uspořádání schůze dne 5. I. 1926 v Libni bez povolení)

21, 18. V. 1926; 1224, II.

zpr. t. 641; zprav. V. Košek;

nevydán 72, 31. III. 1927; 530, IV.

okr. s. pro přestupky v Praze (porušení zákona shromažďovacího uspořádáním tábora lidu na Letenském náměstí v Praze-VII)

27, 8. VI. 1926; 1356, II.

zpr. t. 683; zprav. V. Košek;

nevydán 57, 10. XII. 1926; 1377-8, III.

zem. trest. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

38, 23. VI. 1929; 2519, II.

zpr. t. 520 a 523; zprav. dr Halla;

nevydán 41, 25. VI. 1926; 2659, II.

zem. tr. s. v Praze (přečin podle §u 283 trest. zák. a přestupek podle §u 3 zákona shromažďovacího, jichž se dopustil dne 23. VII. 1926 na táboru v Praze-III., Šeříková ulice)

43, 15. X. 1926; 42, III.

zpr. t. 913; zprav. V. Votruba;

nevydán 127, 1. II. 1928; 24, V.

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek podle §§ 3, 19 zákona shromažďovacího ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z., jehož se dopustil 30. VI. 1926 před Mahlerovou továrnou v Praze-VII)

43, 15. X. 1926; 43, III.

zpr. t. 878; zprav. V. Košek;

nevydán 99, 12. VII. 1927; 2583, IV.

okr. s. v Žižkově (přestupek podle § 3, resp. 19 zákona shromažďovacího z 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.)

56, 9. XII. 1926; 1230, III.

zpr. t. 870; zprav. V. Košek;

nevydán 99, 12. VII. 1927; 2581-2, IV.

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek podle §§ 11, 14, 19 zákona z 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.)

68,-23. III. 1927; 230, IV.

zpr. t. 1598; zprav. inž. Hrdina;

vydán: 181, 20. XII. 1928; 35-8, VII.

kraj. s. v Olomouci (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 15, č. 2 zák. na ochranu republiky)

77, 3. V. 1927; 859, IV.

zpr. t. 1501; zprav. J. Tůma;

vydán: 152, 11. VII. 1928; 24, VI.

kraj. s. v Č. Budějovicích (přečiny podle § 14, č. 1, § 16, č. 1 zákona na ochranu republiky a § 283 tr. z. a přestupek §§ 3, 19 zák. shromažďovacího)

102, 25. X. 1927; 19, V.

zpr. t. 1507; zprav. dr Ravasz;

nevydán 152, 11. VII. 1928; 25, VI.

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupky podle §§ 2, 3, 19 zákona z 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.)

120, 7. I. 1928; 11, V.

zpr. t. 1924; zprav. V. Košek;

nevydán 193, 21. III. 1929; 7-8, VIII.

okr. s. v Karlíně (přestupek podle §§ 3, 19 zákona ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.)

148, 26. VI. 1928; 5, VI.

zpr. t. 2081; zprav. dr Ravasz;

nevydán 205, 13. VI. 1929; 44-5, VIII.

zem. tr. s. v Praze (zločin veřejného násilí podle §§ 81, 82 tr. z.)

157, 6. IX. 1928; 10, VI.

okr. s. v Benešově (přestupek podle § 19 zákona z 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.).

172, 6. XI. 1928; 7, VII.

okr. s. v Plzni (přestupek podle §§ 3, 19 zák. shromažďovacího)

181, 20. XII. 1928; 7, VII.

okr. s. v Něm. Brodě (přestupek podle §§ 3, 19 zák. shromažďovacího)

182, 14. II. 1929; 11, VII.

okr. tr. s. v Praze (přestupek podle §§ 3, 19 zák. shromažďovacího)

192, 20. III. 1929; 9, VIII.

okr. tr. s. v Praze (přestupky podle §§ 3, 19 zákona shromažďovacího a § 491 tr. z. a čl. V zákona ze 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863)

209, 24. VI. 1929; 3, VIII.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločiny podle § 15, č. 3 a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

209, 24. VI. 1929; 3, VIII.

Volán k pořádku:

70, 29. III. 1927; 360, IV.

90, 27. VI. 1927; 1852, IV.ISP (příhlásit)