PhDr. Milan Hodža

Narozen: v roce 1878
Zemřel: v roce 1944

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HODŽA Milan, dr.

XXI. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Jmenován ministrem zemědělství 9. XII. 1925.

1, 17. XII. 1925; 21, I.

Zproštěn úřadu ministra zemědělství 18. III. 1926.

17, 24. III. 1926; 1061, II.

Jmenován ministrem školství a národní osvěty a pověřen správou min. pro sjednocení zákonodárství a organisace správy 12. X. 1926.

42, 14. X. 1926; 2, III.

Zproštěn úřadu správce ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správy 15. I. 1927.

61, 15. II. 1927; 1583, III.

Zproštěn úřadu ministra školství a národní osvěty 20. II. 1929.

184, 26. II. 1929; 4, VII.

Řeč v rozpravě:

o udělení důtky K. Kreibichovi k návrhu dr Hodži a A. Hlinky.

56, 9. XII. 1926; 1241, III.

Žádost ve věcech imunity:

aby proti K. Kreibichovi zakročeno bylo podle § 51 jedn. ř. pro výroky, jichž proti dr Hodžovi použil ve 49. schůzi posl. sněmovny dne 19. XI. 1926 ve své řeči při projednávání rozpočtu na rok 1927.

50, 22. XI. 1926; 470, III.ISP (příhlásit)