Msgre. Andrej Hlinka

Narozen: v roce 1864
Zemřel: v roce 1938

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HLINKA Andrej

XIX. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Návrhy:

aby vládě bylo uloženo zrušiti ustanovení článku II. vlád. nařízení ze dne 4. VI. 1925, č. 111 Sb. z., o částečné úpravě celního sazebníku pro čsl. celní území a urychliti práce pro brzké uzákonění nového definitivního celního sazebníku, t. 259.

20, 7. V. 1926; 1201, II.

na změnu § 5 zákona ze dne 15. IV. 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu posl. sněmovny N. S., t. 661.

46, 11. XI. 1926; 266, III.

na poskytnutí podpory pohořelým v Tepličce, okres Žilina, t. 741.

56, 9. XII. 1926; 1230, III.

na poskytnutí podpory pohořelým v Horní Štubni, t. 1182.

101, 14. VII. 1927; 2726, IV.

na udělení podpory Oravě pro škody způsobené krupobitím 25. VIII. 1927, t. 1214.

102, 25. X. 1927; 17, V.

na udělení podpory pohořelým obce Pribiš, okres D. Kubín, na Slovensku, t. 1298.

109, 29. XI. 1927; 108, V.

na poskytnutí podpory pro pohořelé městečka Rájec u Žiliny na Slovensku, t. 1765.

159, 13. IX. 1928; 4, VI.

na poskytnutí pomoci pohořelým obce Štiavnik na Slovensku, okres velkobytčanský, t. 1810.

165, 18. X. 1928; 6, VII.

na poskytnutí pomoci pohořelým obce Lutiša, okres kysucko-novoměstský, na Slovensku, t. 1873.

175, 9. XI. 1928; 42, VII.

na podporu požárem postižených občanů obce Ivachnová (adm. spojena se Sv. Michalem, ž. Liptov), t. 1879.

176, 13. XII. 1928; 14, VII.

na poskytnutí podpory pro pohořelé obce Radola, okres Kys. Nov. Město na Slovensku, t. 1881.

176, 13. XII. 1928; 14, VII.

na podporu požárem postižených občanů obce Lůčky (ž. Liptov), t. 1882.

176, 13. XII. 1928; 14, VII.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

6, 21. XII. 1925; 174, I.

o udělení důtky K. Kreibichovi k návrhu dr Hodži a A. Hlinky.

56, 9. XII. 1926; 1244, III.

Věcná poznámka:

v níž se obírá vývody poslance Zocha za rozpravy o vládním prohlášení minister. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

6, 21. XII. 1925; 235, I.

Dotazy:

v záležitosti užívání husitských vlajek a odznaků na kongrese protestantských církví, konaném v Bratislavě dne 8.-10. VII. 1928.

157, 6. IX. 1928; 5, VI.

odpov. 186, 1. III. 1929; 41, VII.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Bratislavě (dvanácteronásobný přečin pomluvy a urážky na cti podle §§ 1, 2, 3, č. 1 a 4, odst. II, zák. čl. XLI z r. 1914, ca dr Kozák, Karel Marek, dr Polák, inž. Bohata, Kovalčik, Šeba, Veselý Fr., inž. Karel, Miller, Špitálník, Melich, dr Okály, spáchaný článkem "Levočský dokument", uveřejněným v časopise "Slovák" v č. 87 ze dne 18. IV. 1925)

7, 16. II. 1926; 268, I.

zpr. t. 674; zprav. V. Votruba;

vydán: 122, 19. I. 1928; 23-4, V.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle §§ 1, 3 zák. čl. XLI z roku 1914 proti Imrichu Joktymu, přečin urážky na cti podle §§ 2, 4, odst. II, § 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914 proti Ladislavu Dörre a přečin pomluvy podle §§ 1, 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914 proti Urbanovi spáchané článkem uveřejněným v časopise "Slovák" ze dne 21. V. 1925 pod nadpisem "Veľkoľepé shromaždenie v Slepčanoch")

7, 16. II. 1926; 268, I.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle §§ 1, 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914 spáchaný článkem "Ľuďáci v Dětvě" uveřejněným v časopise "Slovák" dne 9. X. 1925)

7, 16. II. 1926; 268, I.

zpr. t. 964; zprav. V. Votruba;

nevydán 127, 1. II. 1928; 25-6, V.

sedrie v Ružomberku (přečin rušení obec. míru podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky)

9, 18. II. 1926; 303, I.

žád. odvolána 90, 27. VI. 1927; 1842, IV.

stát. zástupce v Nitře (urážka parlamentu podle §§ 1, 3, odst. II, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914, jíž se dopustil na veřejné schůzi 11. X. 1925 v Prievidzi)

13, 11. III. 1926; 599, I.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle §§ 1, 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914, jehož se dopustil článkem "Hlinka na východnom Slovensku", otisknutým v časopisu "Slovák" č. 244 z 30. X. 1925)

19, 6. V. 1926; 1102, II.

zpr. t. 1401; zprav. V. Košek;

nevydán 147, 22. VI. 1928; 2, VI.

okr. s. v Bardiově (přečin pomluvy podle § 1 zák. čl. XLI z r. 1914, jehož se dopustil výroky na schůzi dne 26. X. 1295 v Bardiově proti Andreji Slančo)

19, 6. V. 1926; 1103, II.

zpr. t. 342; zprav. J. Tůma;

vydán: 70, 29. III. 1927; 375, IV.

sedrie v Nitře (přečin podle § 11, č. 1 a 2, § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přečin urážky podle §§ 2, 4, odst. II, § 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 11. VIII. 1925 v Prievidzi)

27, 8. VI. 1926; 1355, II.

zpr. t. 673; zprav. dr Daněk;

nevydán 74, 7. IV. 1927; 654, IV.

aby proti K. Kreibichovi zakročeno bylo podle § 51 jedn. řádu pro výroky, jichž proti slovenské ľudové straně použil ve 49. schůzi poslanecké sněmovny dne 19. XI. 1926 ve své řeči při projednávání státního rozpočtu na rok 1927 a jimiž se A. Hlinka cítí uražen.

52, 24. XI. 1926; 692, III.

kraj. s. v Bratislavě (přečin pomluvy podle §§ 1, 3, odst. II, č. 1 a 3 zák. čl. XLI z roku 1914)

203, 11. VI. 1929; 6, VIII.ISP (příhlásit)