Ernst Hirschl

Narozen: v roce 1888

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HIRSCHL Ernst

IX. voleb. kraj

K, mk

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. vyšetř.

Vystoupil z klubu poslanců komunistické strany Československa 23. VIII. 1926.

42, 14. X. 1926; 4, III.

Zbaven posl. mandátu nálezem volebního soudu z 29. XII. 1926.

61, 15. II. 1927; 1583, III.

Za něho nastoupil Škola František.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Č. Krumlově (1. přestupek proti bezpečnosti cti podle § 491 a § 496 tr. z., 2. přestupek podle § 1 zákona ze dne 17. XII. 1921, č. 309, a § 3 zákona z 15. XI. 1867, č. 135 ř. z., 3. přestupek podle § 4, č. 1 a 2 zákona ze 17. XII. 1921, č. 309 Sb. z., spáchaný rušením veřejné schůze).

3, 18. XII. 1925; 34, I.

okres. s. v Č. Krumlově (přestupek podle § 488 tr. z. a čl. V zákona z r. 1863, č. 8 ř. z., spáchaný tím, že dne 19. IX. a 26. IX. hlasoval pro protest proti ministerstvu vnitra a pro který odsouzen rozsudkem ze 16. X. 1925 k pokutě 50 Kč, v případě nedobytnosti do vězení na 48 hodin).

3, 18. XII. 1925; 34, I.

zpr. t. 31; zprav. J. Mach;

nevydán 11, 25. II. 1926; 508-9, I.

okres. s. v Č. Krumlově (přestupek podle § 4, č. 1 a 2 zákona o útisku a přestupek podle § 3 zákona shromažďovacího a přestupek podle § 312 tr. z.).

12, 4. III. 1926; 536, I.

okres. s. v Č. Krumlově (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 496 tr. z. ca Gustav Micka).

19, 6. V. 1926; 1101, II.

zpr. t. 689; zprav. J. David;

vydán: 57, 10. XII. 1926; 1378-9, III.

okres. s. v Č. Budějovicích (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 491 tr. z. a § 496 tr. z. ca Schinzl, Wltscha a Schäfer).

19, 6. V. 1926; 1104, II.

kraj. s. v Č. Budějovicích (1. zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, 2. přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, 3. přečin podle § 14, č. 5, 4. přestupek podle § 20, č. 2 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 5. IV. 1926 ve Chvalšinách a v Křenově).

25, 28. V. 1926; 1295, II.

zem. trest. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

38, 23. VI. 1929; 2519, II.

zpr. t. 520 a 523; zprav. dr Halla;

vyřízení odloženo 41, 25. VI. 1926; 2659, II.

kraj. s. v Písku (přestupek podle § 20 zákona na ochranu republiky, přestupek podle § 490 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z., přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil řečí na schůzi dne 1. V. 1926 ve Vimperku).

43, 15. X. 1926; 41, III.

kraj. s. v Plzni (zločin podle § 15, č. 3, přečin podle § 15, č. 1, přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5, přestupek podle § 20 a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 3. VI. 1926 v Tachově).

43, 15. X. 1926; 42, III.

kraj. s. v Chebu (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5, přečin podle § 11, č. 2 zákona na ochranu republiky a přestupek podle § 496 tr. z. a čl. V zákona z r. 1862, č. 8 ř. z. a 1863, jichž se dopustil na schůzi dne 18. VII. 1926 v Tachově).

43, 15. X. 1926; 43, III.

okres. s. ve Vimperku (přestupek podle § 2 a § 19 zákona shromažďovacího, jehož se dopustil na schůzi dne 1. VII. 1926 ve Vimperku).

43, 15. X. 1926; 43, III.

kraj. s. v Plzni (zločin podle § 1 zákona na ochranu republiky, přečin podle § 14, č. 5 téhož zákona a přestupek čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863, jichž se dopustil na schůzi konané dne 16. V. 1926 ve Staré Huti u Domažlic).

43, 15. X. 1926; 44, III.

kraj. s. v Č. Budějovicích (delikty podle § 14, č. 5 a § 15, č. 3 (ad § 1, odst. 2 a § 7, č. 1, 2) zákona na ochranu republiky a § 491 a § 496 tr. z., čl. V zákona č. 8 ř. z. z r. 1863 (urážka vlády, parlamentu a důstojnického sboru).

47, 17. XI. 1926; 285, III.

kraj. s. v Č. Budějovicích (přestupek zpronevěry podle §§ 183 a 461 tr. z.).

47, 17. XI. 1926; 285, III.

Volán k pořádku:

13, 11. III. 1926; 693, I.ISP (příhlásit)