Rudolf Hawelka

Narozen: v roce 1866

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HAWELKA Rudolf

XI. voleb. kraj

DCHS

Nastoupil za zemřelého dr Budiga Fr.

Volba verifikována 133, 13. III. 1928; 4, VI.

Slib vykonal 121, 17. I. 1928; 2, V.

Byl členem výb. im. - inkompatib. - soc.-pol. - ústav.-práv. - zdrav. a zeměd.

Návrhy:

pozměňov. návrh k osnově zákona o povolení k vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní vývoz. podnikům průmyslovým (t. 1862) k nadpisu zák. a k §§ 1 a 2.

175, 9. XI. 1928; 9, VII.

pozměňov. návrh k osnově zákona, kterým se doplňují a částečně mění některá ustanovení honebně-policejní, zejména o hájení zvěře (t. 2215) k § 1.

200, 4. VI. 1929; 28, VIII.

na konec rozpravy o prohlášení předsedy vlády a min. národní obrany Fr. Udržala ze 4. VI. 1929.

202, 7. VI. 1929; 40, VIII.

Resoluce:

k osnově zákona o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524) stran zrovnoprávnění absolventů vystudovavších podle dosavadních zkušebních řádů.

195, 26. IV. 1929; 21, VIII.ISP (příhlásit)