Antonín Hampl

Narozen: v roce 1875
Zemřel: v roce 1942

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HAMPL Antonín

I B. voleb. kraj.

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 2, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. br.

Návrhy:

na změnu zákona ze dne 3. IV. 1925, č. 65 Sb. z., o svátcích a památných dnech republiky Československé, t. 228.

19, 6. V. 1926; 1101, II.

na zrušení vojenského soudnictví, t. 251.

19, 6. V. 1926; 1101, II.

aby byl zrušen zákon ze dne 12. VIII. 1921, č. 349 Sb. z., kterým se vláda zmocňuje, aby zatímně upravila obchodní styky s cizinou, t. 269.

23, 26. V. 1926; 1256, II.

na změnu zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z., o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných, t. 359.

27, 8. VI. 1926; 1380, II.

na vyšetření věcí týkajících se aféry koburské, t. 836.

61, 15. II. 1927; 1596, III.

aby o prohlášení min. předs. Fr. Udržala o výbuchu v Semtíně v dubnu 1929 byla zahájena rozprava v příští schůzi.

200, 4. VI. 1929; 20, VIII.

Resoluce:

k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429), stran vyvěšování štolových sazeb.

36, 19. VI. 1926; 2362, II.

Řeč v rozpravě:

o změně §§ 27 a 29 zákona z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 526).

41, 25. VI. 1926; 2633, II.

o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléhavých interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594.

44, 19. X. 1926; 97, III.

o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka z 6. IX. 1928 o zvýšení ceny cukru; obírá se vnitropolitickou situací státu.

158, 7. IX. 1928; 42, VI.

Interpelace:

naléhavá, o událostech na Havlíčkově náměstí v Praze, t. 416.

34, 17. VI. 1926; 2181, II.

odpov. t. 452/II.

35, 18. VI. 1926; 2252, II.

naléhavá, o katastrofálních výbuších v Semtíně u Pardubic, t. 2210.

201, 6. VI. 1929; 52, VIII.

odpov. t. 2289.

202, 7. VI. 1929; 3, VIII.

naléhavá, o vojenské špionáži kapitána kancelářské služby u ministerstva nár. obrany Jar. Falouta, t. 2297.

212, 26. VI. 1929; 25, VIII.

odpov. t. 2379.

213, 27. VI. 1929; 6, VIII.

o zasahování aktivního důstojnictva do sporných politických otázek, t. 1032/VIII.

91, 28. VI. 1927; 1991, IV.

odpov. t. 1221/XIII.

104, 23. XI. 1927; 12, V.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek podle §§ 10, 11 zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 6 ř. z. z r. 1863)

63, 15. III. 1927; 15, IV.

zpr. t. 1247; zprav. V. Votruba;

nevydán 127, 1. II. 1928; 26, V.

okr. s. civilní v Praze (souhlas s udělením pořádkové pokuty podle § 333 č. ř. s.)

157, 6. IX. 1928; 10, VI.

okr. s. civilní v Praze (pořádková pokuta podle § 333 č. s. ř.)

194, 25. IV. 1929; 15, VIII.ISP (příhlásit)