PhDr. Antonín Hajn

Narozen: v roce 1868
Zemřel: v roce 1949

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HAJN Antonín, dr.

I B. voleb. kraj.

ND

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. br. - in. - kult. - rozp. - soc.-pol. - Stál. (náhr.) - ústav.-práv. - zahr. - zdrav. a zásob.

Návrhy:

na změnu zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 290 Sb. z., o zrušení rokoviny a kobliny na Podkarpatské Rusi a na Slovensku, t. 495.

41, 25. VI. 1926; 2661, II.

pozměň. návrh k osnově zákona o obmezení porot na Podkarpatské Rusi (t. 16) k § 1.

12, 4. III. 1926; 560, I.

2 pozměň. návrhy k osnově zákona o právu původském (t. 447) k §§ 23 a 35.

38, 23. VI. 1926; 2509, II.

Zpravodajem:

in. výb. zpr. t. 128 (návrh na vyslovení nedůvěry vládě).

13, 11. III. 1926; 634, I.

doslov 15, 16. III. 1926; 884, I.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 287 (zákon o převzetí a přiznání odpočivných a zaopatřovacích požitků v souvislosti s pensijními úmluvami, sjednanými v Římě dne 6. IV. 1922 a ve Vídni dne 30. XI. 1923).

25, 28. V. 1926; 1296, II.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 289 (úmluva sjednaná ve Vídni dne 30. XI. 1923 mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o úpravě různých skupin odpočivných požitků, které nebyly upraveny Úmluvou v Římě ze dne 6. IV. 1922).

26, 1. VI. 1926; 1332, II.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 786 (úmluva mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o plnění smluv o pojištění na život a důchody, které sjednaly rakouské životní pojišťovny s pojistníky československými a československé pojišťovny životní s pojistníky rakouskými, podepsaná dne 29. V. 1925 v Praze, se Závěrečným zápisem téhož data).

58, 15. XII. 1926; 1446, III.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 785 (úmluva mezi Československou republikou a královstvím Italským o plnění smluv o pojištění na život a důchody, které sjednaly italské pojišťovny s pojistníky československými a československé pojišťovny s pojistníky italskými, podepsaná dne 4. V. 1926 v Praze, se Závěrečným zápisem téhož data).

58, 15. XII. 1926; 1448, III.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 784 (zákon o provedení úmluvy mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 29. V. 1925, a úmluvy mezi Československou republikou a královstvím Italským ze dne 4. května 1926, o plnění smluv o pojištění na život a důchody).

84, 9. VI. 1927; 1579, doslov 1585, IV.

zahr. výb. zpr. t. 1087 (obchodní a plavební úmluva mezi Československou republikou a Finskem ze dne 2. III. 1927 se závěrečným protokolem z téhož dne).

89, 24. VI. 1927; 1783, IV.

zahr. výb. -zpr. t. 2354 (Mezinárodní Ujednání o vývozu koží, podepsané v Ženevě dne 11. VII. 1928 a Protokol Ujednání).

211, 25. VI. 1929; 36, VIII.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahraničí dr Beneše o maďarské aféře penězokazecké (nal. interp. t. 98).

10, 19. II. 1926; 424, I.

o úpravě platů duchovenstva náboženských společností státem uznaných (t. 429).

36, 19. VI. 1926; 2320, II.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670).

51, 23. XI. 1926; 494, III.

o státním rozpočtu na rok 1928 (t. 1813), o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

166, 19. X. 1928; 54, VII.

Dotazy:

ve věci vládního rady zemské finanční prokuratury v Praze dr Aloise Košeráka.

43, 15. X. 1926; 25, III.

ve věci t. zv. Ukrajiny.

167, 22. X. 1928; 4, VII.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 8, VII.ISP (příhlásit)