Karl Haiblick

Narozen: v roce 1893

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HAIBLICK Karl

VI. voleb. kraj

K

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol. a zeměd.

Návrhy:

na poskytnutí okamžité a dostatečné pomoci z prostředků státních občanům města Broumova a okolí, postiženým živelní katastrofou ve dnech 14. a 16. VII. 1927, t. 1210.

102, 25. X. 1927; 17, V.

6 pozměň. a 3 event. návrhy k osnově zákona o odkladu exekučního vyklizení místností, t. 1486.

136, 16. III. 1928; 80-1, VI.

Řeč v rozpravě:

o dani z cukru (t. 456) a dani z lihu (t. 455).

37, 22. VI. 1926; 2451, II.

o zák. o stavebním ruchu (t. 1484), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486)

135, 15. III. 1928; 40, VI.

o imunitní věci V. Mikulíčka (t. 2066); mluví o postavení dělnické třídy v RČS.

202, 7. VI. 1929; 50, VIII.

Interpelace:

o zákazu májové demonstrace v Chodově, t. 2254/IX.

200, 4. VI. 1929; 5, VIII.

o surovém postupu četnictva v Chodově proti dělníkům, t. 2278/XII.

203, 11. VI. 1929; 5, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Podbořanech (přestupek podle § 19 zákona shromažďovacího z 15. IX. 1867, č. 135 ř. z. (tábor lidu dne 3. II. 1926 v Podbořanech).

13, 11. III. 1926; 599, I.

zpr. t. 410; zprav. A. Kříž;

nevydán 58, 15. XII. 1926; 1463, III.

okres. s. v Podbořanech (zločin veřejného násilí nebezpečným vyhrožováním podle § 99 tr. z. proti Grodeckému a Denglerovi z Hluban).

26, 1. VI. 1926; 1328, II.

zem. trest. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

38, 23. VI. 1929; 2519, II.

zpr. t. 520 a 523; zprav. dr Halla;

nevydán 41, 25. VI. 1926; 2659, II.

okres. s. v Podbořanech (přestupek útisku podle § 1 zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 309 Sb. z.).

43, 15. X. 1926; 40, III.

zpr. t. 685; zprav. dr Daněk;

nevydán 75, 26. IV. 1927; 690-1, IV.

okres. s. v Podbořanech (přestupek podle § 19 shromažďovacího zákona).

84, 9. VI. 1927; 1579, IV.

zpr. t. 1273; zprav. V. Košek;

nevydán 131, 10. II. 1928; 46, V.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

84, 9. VI. 1927; 1579, IV.

zpr. t. 1508; zprav. J. Tůma;

nevydán 153, 12. VII. 1928; 18, VI.

kraj. s. v Mostě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

102, 25. X. 1927; 18, V.

sedrie v Levoči (dvojnásobný přečin podle § 14, č. 5 a přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky).

128, 7. II. 1928; 8, V.

zpr. t. 2146; zprav. J. Tůma;

nevydán 206, 14. VI. 1929; 44-5, VIII.

okres. s. v Chomutově (přestupek podle §§ 2, 3 a 19 zákona z 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.).

140, 12. VI. 1928; 17, VI.

zpr. t. 1674; zprav. V. Votruba;

nevydán 181, 20. XII. 1928; 42, VII.

kraj. s. v Mostě (přečiny podle §§ 283 a 284 tr. z. a přestupek podle § 19 zákona z 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.).

140, 12. VI. 1928; 19, VI.

zpr. t. 2077; zprav. dr Halla;

nevydán 204, 11. VI. 1929; 3, VIII.

okres. s. ve Frýdlantě (přestupek podle §§ 2 a 19 zákona shromažďovacího)

152, 11. VII. 1928; 5, VI.

zpr. t. 1905; zprav. dr Ravasz;

nevydán 189, 8. III. 1929; 26-7, VII.

okres. s. v Chrastavě (přestupek podle §§ 2 a 19 zákona shromažďovacího).

157, 6. IX. 1928; 12, VI.

kraj. s. v Liberci (přečin podle § 279 tr. z., přestupek podle § 312 tr. z. a § 15 zákona na ochranu republiky).

157, 6. IX. 1928; 12, VI.

žádost odvolána 166, 19. X. 1928; 3, VII.

kraj. s. v Mostě (přečin podle § 14, č. 5, zločin podle § 15, č. 3 resp. přečin podle § 15, č. 2 a přestupek podle § 15, č. 4 vesměs zákona na ochranu republiky).

165, 18. X. 1928; 7, VII.

kraj. s. v Liberci (dvojnásobný přečin podle §§ 279, 283 a 284 tr. z., přestupek podle § 312 tr. z., přečin podle § 283 tr. z. a zločin podle § 81 tr. z.).

166, 19. X. 1928; 3, VII.

kraj. s. v Liberci (přestupek podle §§ 2, 14 a 19 zákona shromažďovacího).

168, 23. X. 1928; 3, VII.

okres. s. v Děčíně (přestupek podle § 2 zákona o právu shromažďovacím).

192, 20. III. 1929; 9, VIII.

kraj. s. v. Chebu (přečiny podle §§ 279, 283 a 284 tr. z. a přestupky podle §§ 3 a 19 zákona o právu shromažďovacím a podle § 1 zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 309 Sb. z.).

205, 13. VI. 1929; 5, VIII.

Volán k pořádku:

90, 27. VI. 1927; 1852, IV.ISP (příhlásit)