Ernst Grünzner

Narozen: v roce 1873

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

GRÜNZNER Ernst

V. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. doprav. - in. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. a živn.

Návrhy:

na zrušení zákona ze dne 22. XII. 1924, č. 286 Sb. z., o úsporných opatřeních ve veřejné správě, t. 53.

7, 16. II. 1926; 264, I.

aby sněmovna vyšetřila příčiny železničního neštěstí u Zaječí, t. 1791.

162, 19. IX. 1928; 90, VI.

na poskytnutí mimořádného drahotního přídavku státním a veřejným zaměstnancům, t. 1872.

175, 9. XI. 1928; 42, VII.

na zrovnoprávnění všech pensistů, t. 2138.

194, 25. IV. 1929; 14, VIII.

pozměň. návrh k osnově zák. o převzetí a přiznání odpočiv. a zaopatřov. požitků v souvislosti s pensij. úmluvami, sjednanými v Římě 6. IV. 1922 a ve Vídni 30. XI. 1923 (t. 287) k § 1.

26, 1. VI. 1926; 1328, II.

2 pozměň. a 2 doplň. návrhy k osnově zákona o úpravě platových poměrů obecních a obvodních lékařů (t. 335).

34, 17. VI. 1926; 2140, II.

1 pozměň. a 1 event. návrh k osnově zákona, jímž se doplňují a mění zákony o četnictvu a o sborech stráže bezpečnosti (t. 1382) k §§ 13 a 24.

125, 26. I. 1928; 28, V.

5 pozměň. a 2 doplň. návrhy k osnově zákona o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) k §§ 1, 5, 7-9 a 11.

131, 10. II. 1928; 21-2, V.

aby se přes osnovu zákona o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452) přešlo k pořadu.

131, 10. II. 1928; 30, V.

podle § 23, odst. 3 jedn. ř., aby sněmovna změnila usnesení iniciativního výboru, jímž tento zamítl návrh posl. Grünznera (t. 1791) na vyšetření železničního neštěstí v Zaječí, a aby tento návrh přikázán byl vyšetřovacímu výboru.

178, 18. XII. 1928; 57, VII.

Resoluce:

2 resoluce k osnově zákona o převzetí a přiznání odpočivných a zaopatřovacích požitků v souvislosti s pensijními úmluvami, sjednanými v Římě dne 6. IV. 1922 a ve Vídni dne 30. XI. 1923 (t. 287), stran liberálního výkladu odst. 2 § 1 a převzetí býv. uher. pensistů.

26, 1. VI. 1926; 1328, II.

k osnově zákona, kterým se doplňuje § 81 zákona o vojenských požitcích zaopatřovacích (t. 312), stran zlepšení odpočivných požitků pensistů v cizině žijících.

27, 8. VI. 1926; 1363, II.

Řeč v rozpravě:

o převzetí a přiznání odpočiv. a zaopatřovacích požitků v souvislosti s pensijními úmluvami, sjednanými v Římě dne 6. IV. 1922 a ve Vídni dne 30. XI. 1923 (t. 287).

25, 28. V. 1926; 1299, II.

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obec. a obvodních lékařů (t. 335).

33, 16. VI. 1926; 1888, II.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav. a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

111, 1. XII. 1927; 45, V.

o zákonu o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) a o zákonu o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452).

130, 9. II. 1928; 11, V.

o prohlášení min. železnic J. V. Najmana o železničním neštěstí v Zaječí 10. IX. 1928.

159, 13. IX. 1928; 22, VI.

o stát. rozpočtu na r. 1929 (t. 1813) skup. fin., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veřejných prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

171, 26. X. 1928; 43, VII.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o programu vlády a o státním závěrečném účtu RČS. za r. 1927 (t. 1998).

183, 15. II. 1929; 41, VII.

Interpelace:

naléhavá, o systemisaci státních zaměstnanců, t. 1137.

117, 14. XII. 1927; 5, V.

odpov. t. 1343.

118, 15. XII. 1927; 4, V.

o trestním stíhání obecního zastupitelstva v Předlicích, t. 144/III.

14, 12. III. 1926; 825; I.

odpov. t. 309/XVIII.

32, 15. VI. 1926; 1846, II.

aby byl podán zákon o cestářích, t. 604/XV.

46, 11. XI. 1926; 236, III.

odpov. t. 1132/IV.

98, 12. VII. 1927; 2517, IV.

o úpravě služebních poměrů cestářů, t. 746/X.

58, 15. XII. 1926; 1436, III.

odpov. t. 957/XX.

77, 3. V. 1927; 859, IV.

o neudržitelných poměrech při předpisování daní železničním zaměstnancům frýštátské berní správy, t. 989/IX.

84, 9. VI. 1927; 1576, IV.

odpov. t. 1217/VIII.

102, 25. X. 1927; 16, V.

o neudržitelných poměrech v Léčebném fondu veřejných zaměstnanců, t. 1299/XI.

116, 13. XII. 1927; 7, V.

že se nedostatečným poukazováním obecních přirážek poškozují zaměstnanci samosprávných sborů, t. 1433/XII.

128, 7. II. 1928; 7, V.

odpov. t. 1587/II.

152, 11. VII. 1928; 25, VI.

o úpravě požitků státních cestářů, t. 1471/X.

133, 13. III. 1928; 7, VI.

odpov. t. 2033/XIX.

187, 6. III. 1929; 7, VII.

o úpravě právních poměrů zaměstnanců a pensistů při provádění správní reformy, t. 1495/XXIII.

140, 12. VI. 1928; 12, VI.

o změně pravoplatného předpisu o instituci důvěrnických sborů u čsl. státních drah, kterou nařídilo ministerstvo železnic, t. 1643/VI.

151, 10. VII. 1928; 9, VI.

odpov. t. 1768/II.

172, 6. XI. 1928; 5, VII.

o převzetí zaměstnanců samosprávných sborů podle zákona ze dne 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy, t. 1643/VII.

151, 10. VII. 1928; 9, VI.

odpov. t. 1887/IV.

176, 13. XII. 1928; 12, VII.

že se přešlo přes mnoho míst při nedávném zařadění četných obcí do vyšší skupiny míst pro vyměření činovného, t. 1890/XIII.

176, 13. XII. 1928; 12, VII.

odpov. t. 2182/XVII.

195, 26. IV. 1929; 28, VIII.

aby všem kategoriím stát. a veřejných zaměstnanců, počítaje v to dělníky a pensisty, byl poskytnut mimořádný drahotní přídavek, t. 1970/VI.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

aby železničním pensistům a vdovám pensistkám byla vyrovnána osobní daň z příjmů, t. 1970/X.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

Dotazy:

aby byl podán návrh zákona o cestářích.

9, 18. II. 1926; 300, I.

předsedovi posl. sněmovny, že nedochází odpověď na interpelaci tisk 604/XV.

95, 7. VII. 1927; 2369, IV.

odpov. předs. posl. sněm.

98, 12. VII. 1927; 2517, IV.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Litoměřicích (zločin podle § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky)

157, 6. IX. 1928; 11, VI.ISP (příhlásit)