Lipót Gregorovits

Narozen: v roce 1883
Zemřel: v roce 1957

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

GREGOROVITS Lipót

XVI. voleb. kraj

OKS

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Řeč v rozpravě:

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obecních a obvodních lékařů (t. 335).

34, 17. VI. 1926; 2085, II.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. kult.

52, 24. XI. 1926; 685, III.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

109, 29. XI. 1927; 9, V.

o vládním návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

163, 20. IX. 1928; 36, VI.

o stát. rozpočtu na r. 1929 (t. 1813) skup. kult. a soc., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

169, 24. X. 1928; 52, VII.

Interpelace:

naléhavá, o nutné podpoře obyvatel osad při řekách Ipole a Nitře, poškozených povodní, t. 375.

33, 16. VI. 1926; 1856, II.

odpov. t. 451/VIII.

34, 17. VI. 1926; 2182, II.

o maďarských tiskových produktech,

t. 97/VI. 12, 4. III. 1926; 535, I.

odpov. t. 1553/IV.

140, 12. VI. 1928; 16, VI.

o zneužíváních pozorovaných při nákupu tabáku v obvodech berních úřadů v Nových Zámcích a Komárně, t. 229/III.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

odpov. t. 2033/XVII.

187, 6. III. 1929; 6, VII.

o postupu sledovaném finanční expositurou v Komárně při vyměřování výdělkové daně III. třídy, t. 229/IV.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

odpov. t. 576/XII.

44, 19. X. 1926; 125, III.

o vkladech uložených u poštovní spořitelny v Budapešti, t. 358/XXIII.

37, 22, VI. 1926; 2400, II.

odpov. t. 725/II.

58, 15. XII. 1926; 1465, III.

o bezprávném poslovenčení maďarských staničních názvů, t. 538/XVIII.

43, 15. X. 1926; 37, III.

63, 15. III. 1927; 13, IV.

o jazykových křivdách páchaných vrchnostmi v Kremnici t. 563/IV.

43, 15. X. 1926; 37, III.

odpov. t. 1003/I.

84, 9. VI. 1927; 1577, IV.

o vymáhání dávky z majetku a o vyřizování odvolání proti dávce z majetku,

t. 563/V. 43, 15. X. 1926; 37, III.

odpov. t. 803/VII.

61, 15. II. 1927; 1594, III.

o zakázání Rákocziovy slavnosti v Negyede a Farkasde, t. 563/VI.

43, 15. X. 1926; 37, III.

odpov. t. 1494/XIII.

140, 12. VI. 1928; 15, VI.

o poslovenčení obce Macháza, t. 1122/XIX.

101, 14. VII. 1927; 2621, IV.

odpov. t. 1221/IX.

104, 23. XI. 1927; 12, V.

o protizákonném používání jazyka u školského inspektorátu č. 3 v Bratislavě, t. 1863/XXIII.

176, 13. XII. 1928; 11, VII.

odpov. t. 2201/XV.

198, 23. V. 1929; 10, VIII.

Dotazy:

o poukázání pense Michalovi Harsányimu, býv. četnickému strážmistrovi.

23, 26. V. 1926; 1252, II.

odpov. 47, 17. XI. 1926; 305, III.

ve věci vyhostění Viktora Palkoviche.

43, 15. X. 1926; 27, III.

o protizákonném provedení parcelace půdy v Sülyi.

43, 15. X. 1926; 27, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1591, III.

o zákazu svěcení svátku sv. Štěpána.

43, 15. X. 1926; 27, III.

odpov. 120, 17. I. 1927; 8, V.

o postavení mostu v Sakáloši.

61, 15. II. 1927; 1586, III.

odpov. 102, 25. X. 1927; 9, V.

ve věci odškodnění barákového tábora v Šamorýně.

63, 15. III. 1927; 8, IV.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1575, IV.

ve věci vyšetření událostí, které jsou v souvislosti s pronásledováním bankovních lupičů ve Velké Bytči.

75, 26. IV. 1927; 666, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 10, V.

ve věci pracovní knížky Rudolfa Szórada.

95, 7. VII. 1927; 2405, IV.

odpov. 128, 7. II. 1928; 6, V.

ve věci žádosti obyvatelstva obce Čečejovce o jazyk maďarský.

102, 25. X. 1927; 8, V.

odpov. 120, 17. I. 1928; 7, V.

ve věci žádosti obyvatelstva obce Makrance o jazyk maďarský.

102, 25. X. 1927; 8, V.

odpov. 120, 17. I. 1928; 7, V.

o křivdách, páchaných ohledně maďarských škol v obcích Gomboš pusta, Paňovce, Šena, Cestice, Nižný a Vyšný Čaj, Byster, Rákoš a Bohdanovce (župa abauj-turňanská).

102, 25. X. 1927; 8, V.

odpov. 133, 13. III. 1928; 7, VI.

o škodách, způsobených vojskem v obci Hrkovce.

102, 25. X. 1927; 8, V.

odpov. 142, 14. VI. 1928; 4, VI.

o urážce jazykových práv maďarského obyvatelstva v Moldavě.

102, 25. X. 1927; 8, V.

odpov. 120, 17. I. 1928; 7, V.

o utrpení Jana Kuželiho, učitele v Nitře.

112, 2. XII. 1927; 164, V.

o parcelaci pusty Kováč, patřící ke Schoellerskému panství v Levicích.

120, 17. I. 1928; 35, V.

odpov. 137, 20. III. 1928; 4, VI.

o přídělu půdy Michalu Putnikovi a spol. v Koltě.

143, 15. VI. 1928; 3, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 8, VII.

ve věci konání vojenských cvičení v době nejnaléhavějších polních prací.

157, 6. IX. 1928; 5, VI.

odpov. 183, 15. II. 1929; 3, VII.

o nesprávném ustanovení okresního náčelníka v Dunajské Středě, učiněném o ukládání obecních peněz.

159, 13. IX. 1928; 4, VI.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 6, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy četnictva podle § 1, § 3, č. 1 a 2, § 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914).

77, 3. V. 1927; 859, IV.

žádost odvolána 102, 25. X. 1927; 21, V.

sedrie v Bratislavě (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky).

104, 23. XI. 1927; 14, V.

zpr. t. 1666; zprav. J. Tůma;

nevydán 184, 26. II. 1929; 32, VII.

sedrie v Bratislavě (přečin podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky).

120, 17. I. 1928; 11, V.

zpr. t. 1697; zprav. dr Ravasz;

nevydán 185, 28. II. 1929; 73-4, VII.

kraj. s. v Bratislavě (přečiny podle § 14, č. 1 a 5. a § 18, č. 2 zákona na ochranu republiky).

200, 4. VI. 1929; 7, VIII.ISP (příhlásit)