Ignác Grebáč-Orlov

Narozen: v roce 1888
Zemřel: v roce 1957

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

GREBÁČ-ORLOV Ignác

XVII. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 19, 6. V. 1296; 1091, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. in. - soc.-pol. - ústav.-práv. - zdrav. a zeměd.

Návrhy:

na poskytnutí podpory pohořelým v obci Trstené, t. 268.

21, 18. V. 1926; 1221, II.

na urychlení provedení meliorace tak zv. ústianských, slanických a námestovských rovin, t. 298.

23, 26. V. 1926; 1256, II.

na úpravu vyučování češtiny na obecných, občanských a středních školách na Slovensku, t. 299.

23, 26. V. 1926; 1256, II.

na poskytnutí podpory pohořelým v Krásné Horce, ve Forbasi a v Borovém, t. 802.

61, 15. II. 1927; 1596, III.

na podporu požárem postihnutých občanů obce Dlhá nad Oravou, t. 1739.

157, 6. IX. 1928; 9, VI.

pozměň. návrh k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429).

36, 19. VI. 1926; 2359, II.

Řeč v rozpravě:

o návrhu oposice na vyslovení nedůvěry vládě (t. 128).

15, 16. III. 1926; 868, I.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. hospod.

54, 26. XI. 1926; 924, III.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

110, 30. XI. 1927; 101, V.

o stát. rozpočtu na r. 1929 (t. 1813) skup. hospod. a dopr., o prohlášení min. fin. dr. Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

170, 25. X. 1928; 56, VII.

o zákonu o výkonu lékařské prakse (t. 2316) a o zákonu o lékařských komorách (t. 2317).

207, 18. VI. 1929; 32, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2 a § 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914).

172, 6. XI. 1928; 7, VII.ISP (příhlásit)