Christof Gläsel

Narozen: v roce 1888
Zemřel: v roce 1938

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

GLÄSEL Christof

VII. voleb. kraj

LW

Nastoupil za Mayera Josefa, jenž byl zbaven mandátu.

Volba verifikována 140, 12. VI. 1928; 6, VI.

Slib vykonal 133, 13. III. 1928; 4, VI.

Byl členem výb. doprav. - rozp. - zahr. - zeměd. a živn.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813) skup. fin., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

171, 26. X. 1928; 3, VII.ISP (příhlásit)