Josef Geyer

Narozen: v roce 1889

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

GEYER Josef

VII. voleb. kraj

DNS

Nastoupil za zemřelého Patzela Josefa.

Volba verifikována 104, 23. XI. 1927; 7, V.

Slib vykonal 84, 9. VI. 1927; 1572, IV.

Byl členem výb. im. - rozp. - soc.-pol. a zeměd.

Návrhy:

na poskytnutí zvláštních sezonních přídavků poštovním úředníkům a zaměstnancům v západočeských lázeňských místech: Karlových Varech (policejní obvod), Mar. Lázních, Frant. Lázních a Jáchymově v době od 15. IV. do 15. X. t. 1206.

102, 25. X. 1927; 17, V.

aby město Aš bylo zařazeno do skupiny míst B, t. 1207.

102, 25. X. 1927; 17, V.

aby úředníkům a zaměstnancům státních úřadů ve zvláště vynikajících lázeňských místech Československé republiky byly v době od 15. IV. do 15. X. poskytovány sezonní přídavky, t. 1409.

120, 17. I. 1928; 11, V.

na vydání zákona na ochranu osob zaměstnaných v závodech, kde se radium dobývá, zpracovává, nebo kde se ho užívá, t. 1570.

140, 12. VI. 1928; 17, VI.

3 pozměňov. návrhy k osnově zákona, kterým se doplňují a částečně mění některá ustanovení honebně-policejní, zejména o hájení zvěře (t. 2215) k §§ 1, 3-5 a 7.

200, 4. VI. 1929; 28-9, VIII.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na r. 1929 (t. 1813), skup. hospod. a doprav., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

170, 25. X. 1928; 7, VII.

o zákonu, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z, o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 2100) a o zákonu o elektrisačním fondu (t. 2103)

190, 12. III. 1929; 27, VII.

o zákonu o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1700).

198, 23. V. 1929; 33, VIII.

o zákonu, kterým se doplňují a částečně mění některá ustanovení honebně-policejní, zejména o hájení zvěře (t. 2215)

200, 4. VI. 1929; 21, VIII.

Interpelace:

o vydání pokynů pohraničním celním úřadům, aby přijímaly platy také v jiné měně než československé, t. 1205/V.

102, 25. X. 1927; 13, V.

odpov. t. 1408/IX.

125, 26. I. 1928; 3, V.

o chování okres. politické správy v Teplé k slavnosti okresního svazu německé národně socialistické strany dělnické v Bečově n. Teplou, t. 1205/VI.

102, 25. X. 1927; 13, V.

odpov. t. 1404/XIX.

120, 17. I. 1928; 10, V.

o předčasném rozpuštění jáchymovského obecního zastupitelstva, t. 1205/XIV.

102, 25. X. 1927; 13, V.

odpov. t. 1408/VI.

125, 26. I. 1928; 3, V.

aby drahovickým učitelům bylo přiznáno karlovarské činovné, t. 1554/IX.

140, 12. VI. 1928; 13, VI.

odpov. t. 1978/IV.

182, 14. II. 1929; 68, VII.

aby byla znovuotevřena bývalá čekárna na stanici Želina na trati místní dráhy Kadaň-Kaštice (Vilémov-Doupov) v obvodu ředitelství státních drah Praha-Sever, t. 1652/XX.

155, 14. VII. 1928; 5, VI.

odpov. t. 1892/II.

176, 13. XII. 1928; 13, VII.

aby město Vejprty bylo přeřazeno ze skupiny C do skupiny B činovného státních úředníků, zaměstnanců a učitelů, t. 1788/XVII.

165, 18. X. 1928; 6, VII.

odpov. t. 2182/XIX.

195, 26. IV. 1929; 28, VIII.

o poškození kuřáků zkrácením jistého druhu cigaret, t. 2122/X.

194, 25. IV. 1929; 8, VIII.

o úhradě provedení zamýšleného jednotného všeobecného pensijního zákona, t. 2161/XXIV.

194, 25. IV. 1929; 12, VIII.

o zařazení města Nejdku ze skupiny činovného C do skupiny činovného B podle § 12 platového zákona č. 103/26 a 104/26 Sb. z., t. 2161/XXV.

194, 25. IV. 1929; 12, VIII.ISP (příhlásit)