JUDr. Andrej Gagatko

Narozen: v roce 1884

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

GAGATKO Andrej, dr.

XXII. voleb. kraj

ČS, mk

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. zeměd.

Vystoupil z klubu poslanců strany ČS 31. XII. 1926.

61, 15. II. 1927; 1584, III.

Vzdal se posl. mandátu 15. IX. 1928.

160, 17. IX. 1928; 4, VI.

Za něho nastoupil Prokop Kiril.

Návrhy:

na změnu zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 290 Sb. z., o zrušení rokoviny a kobliny na Podkarpatské Rusi a na Slovensku, t. 495.

41, 25. VI. 1926; 2661, II.

pozměň. návrh k osnově zákona o obmezení porot na Podkarpatské Rusi (t. 16) k § 1.

12, 4. III. 1926; 560, I.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy J. Černého z 18. XII. 1925.

6, 21. XII. 1925; 220, I.

o prozatímní úpravě obchodních styků mezi R. Č. S. a republikou Tureckou z 30. IX. 1926 a o dodatku protokolu k obchodní smlouvě mezi R. Č. S. a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou z 28. XII. 1925 (t. 768 a 769); protestuje proti rozdanému návrhu na reformu veřejné správy.

61, 15. II. 1927; 1633, III.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

93, 1. VII. 1927; 2157, IV.

Interpelace:

naléhavá, o vládním nařízení, jímž se provádí zrušení žup na Podkarpatské Rusi a jich sloučení v jedinou župu se sídlem v Mukačevě, t. 453.

41, 25. VI. 1926; 2660, II.

odpov. t. 562/V.

43, 15. X. 1926; 35, III.

o porušování zákona č. 96/25 "O vzájemných poměrech náboženských vyznání" správními úřady Podkarpatské Rusi, t. 538/IX.

43, 15. X. 1926; 37, III.

odpov. t. 957/I.

77, 3. V. 1927; 858, IV.

Dotazy:

že se na Podkarpatské Rusi a v ruské části Slovenska sabotuje zákon č. 96/1925 o vzájemných poměrech náboženských vyznání.

11, 25. II. 1926; 473, I.

odpov. 21, 18. V. 1926; 1221, II.

o odnětí kostela řecko-východní církevní obci v Čerleňovu v okrese mukačevském na Podkarpatské Rusi.

43, 15. X. 1926; 27, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1591, III.ISP (příhlásit)