JUDr. Gejza Fritz

Narozen: v roce 1880
Zemřel: v roce 1957

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FRITZ Gejza, dr.

XXI. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1091, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. inkompatib. - rozp. - ústav.-práv. a vyšetř.

Návrhy:

na udělení stát. nouzové výpomoci pohořelým obce Slov. Raslavice, okres. Bardiov, Slovensko, t. 1629.

148, 26. VI. 1928; 5, VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o úpravě platových a služeb. poměrů stát. zaměstnanců (t. 333) k § 40.

34, 17. VI. 1926; 2115, II.

pozměňov. návrh k osnově zákona o zatímní ochraně lesů (t. 977).

87, 15. VI. 1927; 1691, IV.

aby rozprava o prohlášení min. fin. dr Engliše o stát. rozpočtu na rok 1929 byla sloučena s projednáváním osnovy rozpočtu ve sněmovním plenu.

158, 7. IX. 1928; 19, VI.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 1159 (zákon o poskytování podpor při živelních pohromách)

97, 8. VII. 1927; 2454, doslov 2478, IV.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1529 (zákon o cestovních pasech).

139, 23. III. 1928; 16, doslov 33, VI.

oprava tisk. chyb a vyjádření o resol. 39, VI.

Interpelace:

naléhavá, o ceně cukru, t. 1757.

158, 7. IX. 1928; 4, VI.

zodpov. prohláš. náměstka předsedy vlády dr Šrámka.

157, 6. IX. 1928; 50, VI.

v záležitosti trestních věcí, učiněných Jurajem Bodnárem, okr. náčelníkem v Sečovcích, t. 181/XII.

17, 24. III. 1926; 1065, II.

odpov. t. 808/X.

61, 15. II. 1927; 1595, III.

Žádost ve věcech imunity:

župního úřadu v Košicích (přestupek proti § 29 zák. čl. XIV z r. 1914, jehož se dopustil rozšiřováním nedovolených agitačních plakátů).

7, 16. II. 1926; 272, I.

zpr. t. 165; zprav. K. Riedl;

nevydán 24, 27. V. 1926; 2181-2, II.

župana župy Košické (přestupek podle § 29 zák. čl. XIV z r. 1914 pro nedovolené rozšiřování agitačních plakátů).

9, 18. II. 1926; 303, I.

zpr. t. 347; zprav. dr Slávik;

nevydán 62, 15. II. 1927; 1663-4, II.

župního úřadu v Košicích (přestupek podle § 29 zák. čl. XIV. z r. 1914; vyvěšení zakázaných plakátů v obci Hlinné).

13, 11. III. 1926; 599, I.

zpr. t. 714; zprav. dr Ravasz;

nevydán 76, 29. IV. 1927; 761, IV.ISP (příhlásit)