Josef Freising

Narozen: v roce 1875

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FREISING Josef

XI. voleb. kraj

LW

Nastoupil za dr Hanreicha G., jenž byl zbaven mandátu.

Volba verifikována 140, 12. VI. 1928; 6, VI.

Slib vykonal 133, 13. III. 1928; 4, VI.

Byl členem výb. doprav. - in. - soc.- pol. - zásob. - zeměd. a živn.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu na r. 1929 (t. 1813) skup. kult. a soc., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

169, 24. X. 1928; 70, VII.

o zákonu o pomocných školách (třídách) (t. 2105).

196, 2. V. 1929; 33, VIII.ISP (příhlásit)