Ernst Eckert

Narozen: v roce 1885

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ECKERT Ernst

VII. voleb. kraj

LG (DG)

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. im. - in. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - zahr. - zdrav. a živn.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670); skup. kult.

53, 25. XI. 1926; 824, III.

o zákonu o silničním fondu (t. 1176).

99, 12. VII. 1927; 2559, IV.

o zákonu o ochraně domácího trhu práce (t. 1439).

129, 8. II. 1928; 6, V.

o státním rozpočtu na rok 1928 (t. 1813), o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

165, 18. X. 1928; 38, VII.

Interpelace:

o hrubých přečinech orgánů důchodkové kontroly, t. 92/IV.

7, 16. II. 1926; 264, I.

odpov. t. 564/XIII.

43, 15. X. 1926; 36, III.

o nepřístojnostech u berní správy v Mariánských Lázních, t. 227/VII.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

odpov. t. 564/VI.

43, 15. X. 1926; 35, III.

o české menšinové škole v Pobučí, v okrese zábřežském, t. 358/I.

37, 22. VI. 1926; 2399, II.

o zakoupení hotelu "Casino" v Mariánských Lázních státem, t. 797/IV.

62, 15. II. 1927; 1660, III.

odpov. t. 1003/X.

84, 9. VI. 1927; 1577, IV.

o nešvarech ve správě úřednického lázeňského domu v Mariánských Lázních zřízeného pro státní úředníky potřebující lázeňského ošetření, t. 797/VIII.

62, 15. II. 1927; 1660, III.

odpov. t. 1003/XIII.

84, 9. VI. 1927; 1578, IV.

Dotazy:

o neodůvodněném protežování a nekalé soutěži státních tiskáren a vládního tisku proti živnostníkům, platícím daně.

133, 13. III. 1928; 6, VI.

odpov. 152, 11. VII. 1928; 5, VI.ISP (příhlásit)