Ing. Jan Dvořáček

Narozen: v roce 1887

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DVOŘÁČEK Jan, inž.

IX. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. rozp. - zahr. a zeměd.

Jmenován ministrem obchodu 9. XII. 1925.

Zproštěn úřadu ministra 18. III. 1926.

17, 24. III. 1926; 1061, II.

Vzdal se posl. mandátu 8. X. 1926.

Za něho nastoupil Kvasnička Josef.

42, 14. X. 1926; 3, III.

Návrhy:

na zřízení bohoslovecké fakulty církve československé v Praze, t. 454.

35, 18. VI. 1926; 2252, II.

Resoluce:

k osnově zákona o povolení užíti dlužních úpisů "Východočeské 6 % investiční půjčky elektrisační z r. 1925" k ukládání nadačních a pod. kapitálů (t. 246), týkající se urychleného předložení zákona o podpoře soustavné elektrisace venkova a urychlené výstavby štěchovické přehrady.

21, 18. V. 1926; 1235, II.

Řeč v rozpravě:

o obchodní smlouvě mezi RČS a Japonskem z 30. X. 1925 (t. 245), v níž zabývá se otázkami rázu hospodářského a obchodně politického.

20, 7. V. 1926; 1172, II.

o změně celního sazebníku (t. 360).

29, 10. VI. 1926; 1539, II.ISP (příhlásit)