Václav Doležal

Narozen: v roce 1883

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DOLEŽAL Václav

IV. voleb. kraj

REP

Nastoupil za Chvalkovského Františka dr, jenž se vzdal mandátu.

Volba verifikována 78, 4. V. 1927; 890, IV.

Slib vykonal 66, 22. III. 1927; 187, IV.

Byl členem výb. br. - doprav. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. a živn.

Zemřel 12. XI. 1928.

176, 13. XII. 1928; 3, VII.

Za něho nastoupil Vomela Václav.

Návrhy:

na okamžitou pomoc postiženým živelní pohromou v obcích Zlatá Olešnice a Lhotka v okrese Vysoké n. Jiz., t. 1128.

93, 1. VII. 1927; 2146, IV.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 1622 (zákon, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova)

148, 26. VI. 1928; 9, doslov 34, VI.

Řeč v rozpravě:

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část druhá.

81, 6. V. 1927; 1175, IV.

o státním rozpočtu pro r. 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

109, 29. XI. 1927; 39, V.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. kult. a soc., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

169, 24. X. 1928; 58, VII.ISP (příhlásit)