Anton Dietl

Narozen: v roce 1868
Zemřel: v roce 1945

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DIETL Anton

IX. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. rozp. - ústav.-práv. - zahr. a zásob.

Návrhy:

na zrušení zákona ze dne 15. IV. 1920, č. 337 Sb. z., kterým se vláda zmocňuje činiti opatření k úpravě mimořádných poměrů způsobených válkou, t. 65.

7, 16. II. 1926; 266, I.

aby byla ihned poskytnuta pomoc obětem živelní pohromy ve Vimperku, t. 565.

43, 15. X. 1926; 39, III.

aby ihned byla poskytnuta nouzová výpomoc obcím okresu novobystřického, poškozeným živelní pohromou, t. 1722.

157, 6. IX. 1928; 9, VI.

aby byla ihned poskytnuta pomoc osobám postiženým požárem ve Světlíku, t. 1743.

157, 6. IX. 1928; 9, VI.

aby byla neprodleně poskytnuta pomoc obětem živelní pohromy v Pohoří na Šumavě a Černé, t. 1763.

159, 13. IX. 1928; 4, VI.

pozměň. návrh. k osnově zákona o provedení úmluvy mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o převodu pohledávek a deposit z hospodaření poštovní spořitelny ve Vídni, podepsané v Římě dne 6. IV. 1922, jakož i dodatečné dohody k této úmluvě, sjednané mezi uvedenými státy v Římě dne 23. II. 1925 (t. 314) k § 4.

27, 8. VI. 1926; 1369, II.

2 pozměň. a 1 doplň. návrh k osnově zákona, kterým se pozměňuje zákon ze dne 21. XII. 1923, č. 268 Sb. z., o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 757) k §§ 10 a 49.

57, 10. XII. 1926; 1319, III.

106 pozměň., 7 doplň. a 9 event. návrhů k osnově zákona o přímých daních (t. 1000) k uváděcím ustanovením a k hlavě I-IX.

82, 10. V. 1927; 1415-1484, IV.

10 pozměň., 1 doplň. a 1 event. návrh k osnově zákona o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007) k §§ 1-8, 10, 20, 21.

82, 10. V. 1927; 1530-38, IV.

52 pozměň. návrhů k osnově finančního zákona pro r. 1929 (t. 1813).

171, 26. X. 1928; 67-82, VII.

na přechod k pořadu při jednání o osnově zákona o dani z cukru, (t. 456).

38, 23. VI. 1926; 2501, II.

na přechod k pořadu při jednání o osnově zákona o dani z lihu (t. 455).

38, 23. VI. 1926; 2502, II.

2 formální návrhy k osnově zákona o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007) na přechod k pořadu a na projednání předlohy zvláštním výb. komunálně-politickým.

82, 10. V. 1927; 1530, IV.

podle § 58 jedn. ř. k osnově zákona o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), aby při hlasování o jeho pozměňovacích a eventuelních návrzích k osnově byly hlasy sčítány.

82, 10. V. 1927; 1545, IV.

Resoluce:

k osnově zákona o výši daně z cukru (zpr. t. 12), týkající se předložení smlouvy s cukrovarníky o dávce 70 Kč z každého metrického centu sněmovně.

3, 18. XII. 1925; 82, I.

k osnově zákona o přímých daních (t. 1000) ke čl. III.

82, 10. V. 1927; 1487, IV.

82 resol. k osnově finančního zákona pro r. 1929 (t. 1813).

171, 26. X. 1928; 83-123, VII.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o výši daně z cukru (zpr. t. 12).

3, 18. XII. 1925; 70, I.

o změně celního sazebníku (t. 360).

30, 11. VI. 1926; 1704, II.

o dani z cukru (t. 456) a dani z lihu (t. 455) (prohlášení o událostech při hlasování o předloze o kongrue).

37, 22. VI. 1926; 2414, II.

o změně a prodloužení platnosti zákona o dávkách za úřední výkony ve věcech správních a zákona o dani z obratu a dani přepychové (t. 756 a 757).

57, 10. XII. 1926; 1304, III.

o zákonu o přímých daních (t. 1000).

77, 3. V. 1927; 810, IV.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1925 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1040).

88, 23. VI. 1927; 1728, IV.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za r. 1926 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1429).

137, 20. III. 1928; 9, VI.

o obchodních smlouvách mezi RČS a Kanadou (t. 1596 a 1597).

151, 10. VII. 1928; 15, VI.

Interpelace:

o drahotě cukru, t. 840/XIV.

63, 15. III. 1927; 13, IV.

odpov. t. 1003/XXI.

84, 9. VI. 1927; 1578, IV.

že berní úřady zneužívají povinnosti stran, podati vysvětlení, t. 1122/VIII.

101, 14. VII. 1927; 2620, IV.

odpov. t. 1221/VI.

104, 23. XI. 1927; 11, V.

o novém zdražení cukru, t. 1433/III.

128, 7. II. 1928; 6, V.

odpov. t. 1494/XI.

140, 12. VI. 1928; 15, VI.

o vládním nařízení ze dne 28. XI. 1928 o obchodu lahvovým pivem, t. 1970/VII.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

odpov. t. 2201/XVIII.

198, 23. V. 1929; 10, VIII.

o zvýšení cen soli, t. 2133/X.

194, 25. IV. 1929; 11, VIII.ISP (příhlásit)