JUDr. Ivan Dérer

Narozen: v roce 1884
Zemřel: v roce 1973

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DÉRER Ivan, dr.

XVI. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 2, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. in. a ústav.-práv.

Jmenován ministrem pro sjednocení zákonodárství a organisace správy 5. I. 1926.

7, 16. II. 1926; 258, I.

Zproštěn úřadu ministra 18. III. 1926.

17, 24. III. 1926; 1061, II.

Návrhy:

na vydání zákona o udělení státního občanství československého některým osobám, t. 225.

19, 6. V. 1926; 1100, II.

na poskytnutí rychlé pomoci při povodňové katastrofě na řece Dolní Moravě na Slovensku, t. 522.

41, 25. VI. 1926; 2661, II.

na vydání zákona, kterým se mění a doplňují předpisy o státním občanství na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, t. 1830.

171, 26. X. 1928; 141, VII.

pozměň. návrh k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva (t. 334) k § 1.

34, 17. VI. 1926; 2127, II.

4 pozměň. a 2 doplň. návrhy k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429).

36, 19. VI. 1926; 2358-60, II.

pozměň. návrh k osnově finančního zákona pro r. 1927 (t. 670) ke skup. I., kapit. 14.

55, 27. XI. 1926; 1098, III.

pozměň. návrh k osnově zákona, kterým se prodlužuje platnost ustanovení zákona ze dne 2. VII. 1924, č. 164 Sb. z., kterým se mění a doplňuje zák. čl. I/1911 o civilním řízení soudním (t. 781) k § 1.

58, 15. XII. 1926; 1440, III.

pozměň. návrh k osnově zákona o volebním právu příslušníků branné moci a četnictva (t. 893) k § 1.

71, 30. III. 1927; 442, IV.

doplň. návrh k osnově zákona, jímž se mění některá ustanovení trestních řádů a zřizují se soudní lékařské rady (t. 974) na vsunutí nového č. 7 do čl. I.

84, 9. VI. 1927; 1591, IV.

25 pozměň., 1 doplň. a 10 event. návrhů k osnově zákona o organisaci politické správy (t. 1101).

93, 1. VII. 1927; 2218-2244, IV.

4 pozměň. návrhy k osnově finančního zákona pro r. 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 92-109, V.

pozměň. návrh k osnově zákona o ochraně domácího trhu práce (t. 1439) k § 2.

129, 8. II. 1928; 32, V.

na stanovení začátku 35. schůze na 6. hodinu odpol. místo 2. hod. odpol.

34, 17. VI. 1926; 2184, II.

2 formální návrhy k osnově zákona o volebním právu příslušníků branné moci a četnictva (t. 893), z nichž prvý obírá se postupem hlasování a druhý vrácením osnovy ústav.-práv. výb.

71, 30. III. 1927; 441, IV.

2 formální návrhy: 1. aby sněmovna pověřila vyšetřovací výbor zjištěním a vyšetřením okolností týkajících se zneužití moci úřední viceguvernérem Podkarpatské Rusi, 2. podle § 46 odst. 2 jedn. ř., aby ministr vnitra dostavil se do schůze sněmovny a podal vysvětlení o případu zneužití moci úřední viceguvernérem Podkarpatské Rusi.

173, 7. XI. 1928; 112, VII.

3 formální návrhy k osnově zákona o čepování alkoholických nápojů v den před volbami a v den volby (t. 1681): na přejití k pořadu, na vrácení osnovy živn. výb. a k § 3 osnovy zákona.

174, 8. XI. 1928; 21-2, VII.

Resoluce:

k osnově finančního zákona pro r. 1927 (t. 670) skup. I., k pit. 7.

55, 27. XI. 1926; 1107, III.

k osnově zákona, kterým se prodlužuje platnost ustanovení zákona ze dne 2. VII. 1924, č. 164 Sb. z., kterým se mění a doplňuje zák. čl. I/1911 o civilním řízení soudním (t. 781), týkající se přiznání slovenské výhody všem zaměstnancům.

58, 15. XII. 1926; 1440, III.

k osnově zákona, jímž se mění některá ustanovení trestních řádů a zřizují soudní lékařské rady (t. 974), týkající se soudního personálu na Slovensku.

84, 9. VI. 1927; 1591, IV.

Zpravodajem:

ústav.-práv. výb. zpr. t. 514 (udělení čsl. státního občanství některým osobám a doplnění § 10 zák. čl. XXII/1886).

41, 25. VI. 1926; 2593, doslov 2612, II.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360)

30, 11. VI. 1926; 1650, II.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (t. 670)

51, 23. XI. 1926; 521, III.

o zákonu, kterým se prodlužuje platnost ustanovení zákona ze dne 2. VII. 1924, č. 164 Sb. z., kterým se mění a doplňuje zák. čl. I z r. 1911 o civilním řízení soudním (t. 781).

58, 15. XII. 1926; 1438, III.

o prozatímní úpravě obchodních styků mezi Československou republikou a Maďarskem, sjednané v Praze 26. VIII. 1926 (t. 767).

61, 15. II. 1927; 1614, III.

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894).

70, 29. III. 1927; 343, IV.

o zákonu, jímž se mění některá ustanovení trestních řádů a zřizují soudní lékařské rady (t. 974).

84, 9. VI. 1927; 1587, IV.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

92, 30. VI. 1927; 2050, IV.

o stát. rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260) skup. polit., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

107, 26. XI. 1927; 2, V.

o zákonu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a o řízení exekučním (t. 1383); obírá se novoročním článkem dr V. Tuky.

120, 17. I. 1928; 21, V.

o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka ze 24. I. 1928 o případu svatogotthardském (pašování zbraní do Maďarska).

124, 25. I. 1928; 23, V.

o zákonu o ochraně domácího trhu práce (t. 1439).

129, 8. II. 1928; 19, V.

o zákonu o zahlazení odsouzení (t. 1549); též o dr Tukovi v souvislosti s obsazením místa zemského presidenta na Slovensku.

140, 12. VI. 1928; 28, VI.

o zákonu, kterým se mění hlava. II, odst. 1. zákona ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644).

149, 27. VI. 1928; 22, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813) skup. polit., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

168, 23. X. 1928; 59, VII.

o zákonu o čepování alkoholických nápojů v den před volbami a v den volby (t. 1681); též o imunitní záležitosti dr Tuky.

174, 8. XI. 1928; 12, VII.

o vládním prohlášení předsedy vlády a min. nár. obrany Fr. Udržala ze 4. VI. 1929; o případu dr Tuky.

202, 7. VI. 1929; 21, VIII.

Věcná poznámka:

jíž odpovídá na věcné poznámky dr Tuky a Budaye, v nichž tito se ohražovali proti jeho výkladu svých politických akcí.

143, 15. VI. 1928; 4, VI.

Interpelace:

naléhavá, o úplatkářství cukrovarů na Slovensku, t. 745.

63, 15. III. 1927; 13, IV.

odpov. t. 867. 52, IV.

naléhavá, o pomocné činnosti, kterou poskytli vládní poslanci Hlinka a dr Tuka protistátní akci lorda Rothermera, t. 1626.

163, 20. IX. 1928; 94, VI.

odpov. t. 1799. 164, 21. IX. 1928; 176, VI.

naléhavá, ve věci projevů při vyměňování správce slovenského zemského úřadu a o stranickém obsazení míst okresních náčelníků na Slovensku, t. 1701.

172, 6. XI. 1928; 36, VII.

odpov. t. 1806. 173, 7. XI. 1928; 114, VII.

naléhavá, o řeči ministra školství 19. VIII. t. r. v. Turč. Sv. Martině, t. 1760.

174, 8. XI. 1928; 83, VII.

odpov. t. 1869. 175, 9. XI. 1928; 42, VII.

o ohrožení průmyslu na Slovensku, t. 930/IV.

73, 5. IV. 1927; 557, IV.

odpov. t. 1408/XVIII.

125, 26. I. 1928; 4, V.

o posledním projevu maďarského min. předsedy hr. Bethlena, t. 1495/XV.

140, 12. VI. 1928; 12, VI.

odpov. t. 1689/VI.

157, 6. IX. 1928; 7, VI.

o zanedbání úřední povinnosti okresního úřadu v Lipt. Sv. Mikuláši u příležitosti osypkové epidemie v Lipt. Sv. Janě, t. 1623/XVI.

151, 10. VII. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1892/XX.

176, 13. XII. 1928; 14, VII.

o protizákonném postupu okresního náčelníka při zabavení rudých karafiátů na oslavách 1. máje v Lipt. Sv. Mikuláši, t. 1623/XVII.

151, 10. VII. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1957/I.

182, 14. II. 1929; 9, VII.

Dotazy:

o postupu při smrtelném napadení starosty Bjeloviče v Bratislavské Bystřici.

76, 29. IV. 1927; 708, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 9, V.

ve věci zemského školního inspektora dr. Hataly.

134, 13. III. 1928; 2, VI.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 10, VI.ISP (příhlásit)