Jan Pelnář

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PELNÁŘ Jan

I. A voleb. kraj

Ž

Nastoupil po zemřelém Františku Horákovi.

Volba verifikována 327, 15. V. 1934; 5.

Slib vykonal 314, 18. I. 1934; 47.

Byl členem výb. zdrav. a zeměd.

Návrh resoluční:

k t. 2760. 352, 1. XII. 1934; 30-33.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy (t. 2873).

367, 29. III. 1935; 12.ISP (příhlásit)