Ing. Jindřich Žilka

Narozen: v roce 1886
Zemřel: v roce 1942

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŽILKA Jindřich, inž.

II. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 18.

Byl členem výb. rozp. - techn.-doprav. - úsp. kom. - zahr.

Návrh iniciativní:

na rychlé poskytnutí pomoci živelní pohromou postiženým zemědělcům na okrese přeloučském, t. 1838.

194, 17. VI. 1932; 6.

Návrh pozměňovací:

k t. 2105. 229, 16. XII. 1932; 20.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 234 (dohoda mezi republikou Československou a Dánskem, sjednaná výměnou not 26. a 27. srpna 1929 v Kodani o rozšíření platnosti doložky o nejvyšších výhodách, stipulované v československo-dánské prozatímní úpravě obchodních styků ze dne 18. dubna 1925, na Gronsko)

28, 11. III. 1930; 25.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 422 (zákon o nabytí místních drah Zaječí-Čejč-Hodonín a Mutěnice-Kyjov státem)

52, 22. V. 1930; 16, doslov 23.

zahr. výb. zpr. t. 1594 (dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 12. listopadu 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. prosince 1931, č. 193 Sb. z.)

185, 17. V. 1932; 6.

zahr. výb. zpr. t. 2026 (dodatková úprava k prozatímní úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Dánským ze dne 18. dubna 1925, sjednaná dne 4. července 1932 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 15. července 1932, č. 119 Sb. z.)

219, 24. XI. 1932; 12, doslov 17.

zahr. výb. zpr. t. 2270 (čtvrtá dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 8. května 1933 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 12. května 1933, č. 79 Sb. z.)

293, 17. X. 1933; 11.

zahr. výb. zpr. t. 2362 (pátá dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 21. srpna 1933 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 26. srpna 1933, č. 179 Sb. z.)

298, 8. XI. 1933; 6.

zahr. výb. zpr. t. 2360 (dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná v Paříži dne 12. května 1933 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. července 1933, č. 110 Sb. z.)

319, 22. II. 1934; 14.

zahr. výb. zpr. t. 2526 (dodatkový protokol k obchodní úmluvě ze dne 2. července 1928 mezi Československem a Francií, podepsaný v Praze dne 28. února 1934 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 5. března 1934, č. 41 Sb. z.)

324, 26. IV. 1934; 4.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše o boji za demokracii v politice evropské a světové z 25. IV. 1933.

265, 26. IV. 1933; 31.ISP (příhlásit)