Josef Adámek

Narozen: v roce 1881

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ADÁMEK Josef

II. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 6.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.) - rozp. - úsp. kom. (náhr.) zdrav. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona pro záchranu zničených lesů, t. 800.

84, 24. XI. 1930; 3.

na poskytnutí podpory živelní pohromou postiženým na okresu Vysoké Mýto, jmenovitě v obci Doly-Hlubočice, t. 1161.

123, 21. V. 1931; 6.

Návrhy pozměňovací:

k t. 820. 91, 5. XII. 1930; 41.

k t. 846. 96, 16. XII. 1930; 79.

k t. 1748. 181, 3. V. 1932; 37.

k t. 1782. 187, 20. V. 1932; 19.

Návrh resoluční:

k t. 1050. 115, 27. III. 1931; 84.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 137 (opatření Stálého výboru NSRČ podle § 54 úst. listiny ze dne 11. října 1929 (k tisku 1, příloha B), kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 28. března 1928, č. 44 Sb. z. a n., o ochraně nájemníků)

10, 23. I. 1930; 10.

rozp. výb. zpr. t. 185 (opatření Stálého výboru NSRČ podle § 54 úst. listiny ze dne 11. října 1929 (k tisku 1, příloha E), kterým se prodlužuje platnost dovozních listů a rozšiřuje jejich použití)

15, 4. II. 1930; 6.

rozp. výb. zpr. t. 282 (úmluva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakouských a uherských, podepsaná v Budapešti dne 26. května 1928, a závěrečným zápisem k této úmluvě)

32, 20. III. 1930; 7.

rozp. výb. zpr. t. 279 úmluva mezi republikou Československou a královstvím Maďarskem ze dne 26. května 1928 o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakouských a uherských)

32, 20. III. 1930; 7.

rozp. výb. zpr. t. 303 (zákon, kterým se prodlužuje a doplňuje zákon ze dne 28. března 1928, č. 44 Sb. z. a n., o ochraně nájemníků)

33, 21. III. 1930; 16, doslov 44.

rozp. výb. zpr. t. 790 (zákon, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče)

81, 19. XI. 1930; 7,

doslov 82, 20. XI. 1930; 76.

rozp. výb. zpr. t. 1050 (zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z. a n., o silničním fondu)

115, 27. III. 1931; 7, doslov 81,

vyjádření o resol. 84.

rozp. výb. zpr. t. 1530 (zákon, jímž se mění daň ze zapalovadel)

158, 16. XII. 1931; 5, doslov 9.

oprava chyb 159, 17. XII. 1931; 47.

rozp. výb. zpr. t. 1783 (zákon o povinném mísení lihu s pohonnými látkami)

186, 19. V. 1932; 5,

doslov 187, 20. V. 1932; 20.

rozp. výb. zpr. t. 1782 (zákon, jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem)

186, 19. V. 1932; 10,

doslov dr Hodáče 187, 20. V. 1932; 21.

rozp. výb. zpr. t. 2784 (zákon o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech)

355, 11. XII. 1934; 10.

rozp. výb. zpr. t. 2858 (návrh dr Ivanky, Rázuse, Grebáče - Orlova, Danihela, Bendy a Lišky na přeměnění vicinálních cest na Slovensku a Podkarpatské Rusi na silnice okresní)

365, 26. III. 1935; 18.

rozp. výb. zpr. t. 2870 (zákon o hasičském příspěvku při požárním pojištění)

368, 2. IV. 1935; 8, 12.

rozp. výb. zpr. t. 2868 (zákon o dodavatelských pokladničních poukázkách)

368, 2. IV. 1935; 14.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z. a n., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 781), o zákonu o dani z piva (t. 782), o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních (t. 783) a o zákonu, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 789)

82, 20. XI. 1930; 44.

o zákonu o státním fondu pro vodohospodářské meliorace (t. 1025) a o zákonu k o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (t. 1026)

113, 20. III. 1931; 25.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1933 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 2934).

371, 9. IV. 1935; 16.

Interpelace:

naléhavá, že okresní úřad ve Vysokém Mýtě nezákonitě rozpustil obecní zastupitelstvo a jmenoval vládního komisaře v obci Leštince u Skutče,

t. 1044. 118, 7. V. 1931; 7.

odpov. t. 1104. 119, 8. V. 1931; 5.

naléhavá, o odpovědi pana ministra (tisk 1104) na naléhavou interpelaci (tisk 1044) o nezákonném rozpuštění obecního zastupitelstva v obci Leštince u Skutče,

t. 1576. 170, 16. III. 1932; 41.

odpov. t. 1630. 171, 17. III. 1932; 87.

o předložení návrhu zákona o osvobození od poštovného,

t. 1668/IV. 173, 30. III. 1932; 6.

odpov. t. 1931/XVI. 207, 20. X. 1932; 8.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Hlinsku (přestupek proti bezpečnosti těla podle § 431 tr. z.)

271, 18. V. 1933; 4.

zpr. t. 2788; zprav. F. Richter; nevydán

359, 20. XII. 1934; 15-16.ISP (příhlásit)