Wolfgang Zierhut

Narozen: v roce 1886

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZIERHUT Wolfgang

VIII. voleb. kraj

LW

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 2.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 18.

Byl členem výb. bran. - inkompatib. - (náhr.) - rozp. - úst.-práv. - vyšetř. - zahr.

Zvolen provisorně místopředsedou poslanecké sněmovny a vykonal slib jako místopředseda.

1, 12. XII. 1929; 20-21.

Zvolen definitivně místopředsedou poslanecké sněmovny.

11, 24. I. 1930; 7.

Odpovídá na dotaz jako místopředseda:

dr Bachera, proč vládní návrh zákona o povinném známkování chmele a úpravě rozsahu pěstování chmele (t. 2449) nebyl předložen, resp. přikázán též výboru živn.-obchod.

323, 24. IV. 1934; 29.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí bezodkladné vydatné pomoci postiženým živelní pohromou v okresu Planá u Mar. Lázní, t. 1333.

139, 10. VII. 1931; 4.

aby byla poskytnuta podpora zemědělcům postiženým krupobitím dne 24. VI. t. r. v obci Lomu v politickém okrese tachovském, t. 1388.

142, 14. X. 1931; 16.

aby byla neprodleně poskytnuta podpora osobám postiženým krupobitím v krase plánském a tachovském, t. 1389.

142, 14. X. 1931; 16.

aby se poskytla vydatná pomoc osobám postiženým krupobitím v okresech tachovském, plánském a bezdružickém, t. 1847.

194, 17. VI. 1932; 6.

na poskytnutí pomoci občanům, postiženým rozvodněním Radbuzy v okresech stodském, dobřanském a horsovo-týnském, t. 1852.

194, 17. VI. 1932; 6.

na změnu exekučního řádu (zák. ze dne 27. května 1896, č. 78 ř. z.) a zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních, t. 2009.

209, 24. X. 1932; 31.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1886. 200, 1. VII. 1932; 52.

k t. 2271. 274, 24. V. 1933; 50.

k t. 2268. 277, 1. VI. 1933; 14.

k t. 2325. 292, 8. VII. 1933; 24.

k t. 2377. 299, 9. XI. 1933; 26.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše o boji o demokracii v politice evropské a světové z 25. IV. 1933.

266, 27. IV. 1933; 55.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 2. VII. 1934 o nové fási v boji o evropskou rovnováhu.

341, 4. VII. 1934; 22.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

347, 8. XI. 1934; 76.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Nýrsku (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 488 tr. z.)

3, 17. XII. 1929; 6.

zpr. t. 458; zprav. J. Pekárek; nevydán

61, 11. VI. 1930; 2.ISP (příhlásit)