JUDr. Josef Zadina

Narozen: v roce 1887

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZADINA Josef, dr.

I.B voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 18.

Byl členem výb. kult. - úst.-práv. - zahr. - zeměd. - živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o koncesní listině železniční společnosti pro výstavbu a provoz českomoravské dráhy Plzeň-Brno s přípojkami, zastoupené inž. Frant. Hofmeistrem, inž. B. Svobodou, inž. Vošickým, Jos. Dvořákem, JUC. B. Myslivečkem a vrch. radou Mášou, t. 117.

9, 16. I. 1930; 33.

na urychlené poskytnutí pomoci zemědělcům, postiženým v r. 1931 živelními pohromami na Českomoravské vysočině, t. 1282.

133, 1. VII. 1931; 5.

na poskytnutí okamžité podpory pohořelým občanům obce Rejčkov p. Zahrádka, okres Ledeč n. S., t. 1776.

185, 17. V. 1932; 7.

na pomoc pohořelým v obci Březinka, okres Ledeč n. S., t. 2582.

328, 17. V. 1934; 5.

Návrh pozměňovací:

k t. 1025. 113, 20. III. 1931; 74-6.

Zpravodajem:

živn. výb. zpr. t. 139 (opatření Stálého výboru NSRČ podle § 54 úst. listiny ze dne 16. X. 1929 (k tisku 1, příloha G), kterým se schvaluje dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou ze dne 19. IX. 1929)

9, 16. I. 1930; 33.

zeměd. výb. zpr. t. 185 (opatření Stálého výboru N. S. podle § 54 úst. listiny ze dne 11. X. 1929 (k tisku 1, příloha E), kterým se prodlužuje platnost dovozních listů a rozšiřuje jejich použití)

15, 4. II. 1930; 5.

živn. výb. zpr. t. 186 (opatření Stálého výboru N. S. podle § 54 úst. listiny ze dne 11. X. 1929 (k tisku 1, příloha F), kterým se prodlužuje platnost zákona ze dne 17. III. 1925, č. 58 Sb., ve znění zákona ze dne 13. VII. 1927, č. 113 Sb. z., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů)

15, 4. II. 1930; 6.

živn. výb. zpr. t. 233 (dodatečná dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. VII. 1928, sjednaná výměnou not dne 10. I. 1930 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 10. I. 1930, č. 10 Sb. z.)

26, 5. III. 1930; 6.

doslov 28, 11. III. 1930; 24.

živn. výb. zpr. t. 234 (dohoda mezi republikou Československou a Dánskem, sjednaná výměnou not ze dne 26. a 27. VIII. 1929 v Kodani o rozšíření platnosti doložky o nejvyšších výhodách stipulované v československo-dánské prozatímní úpravě obchodních styků ze dne 18. IV. 1925, na Gronsko)

28, 11. III. 1930; 25, doslov 30.

živn. výb. zpr. t. 235 (dohoda o některých tarifikačních otázkách mezi republikou Československou a Německem, sjednaná výměnou not dne 22. XII. 1929, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 10. I. 1930, č. 9 Sb. z.)

29, 18. III. 1930; 9, doslov 16.

živn.-výb. zpr. t. 335 (dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a Egyptem, sjednaná výměnou not dne 16. března 1930 v Kahýře, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 17. března 1930, č. 25 Sb. z.)

39, 8. IV. 1930; 6.

živn.-obch. výb. zpr. t. 334 (obchodní, celní a plavební úmluva mezi republikou Československou a Persií, podepsaná v Teheránu dne 30. dubna 1929)

41, 10. IV. 1930; 6.

zeměd. výb. zpr. t. 384 (zákon, jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla celní přirážky k celním sazbám u některých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků, a jímž se zakazuje chemická úprava mouky)

42, 11. IV. 1930; 28.

doslov 45, 2. V. 1930; 48.

oprava tiskových chyb 46, 8. V. 1930; 7, vyjádření o resolucích 8.

zeměd. výb. zpr. t. 388 (zákon o dovozních listech)

42, 11. IV. 1930; 28.

doslov 45, 2. V. 1930; 48.

oprava tiskových chyb 46, 8. V. 1930; 8, vyjádření o resolucích 9.

zeměd. výb. zpr. t. 495 (zákon, jímž se mění celní sazebník pro československé celní území)

58, 5. VI. 1930; 4.

doslov 59, 6. VI. 1930; 42.

zeměd. výb. zpr. t. 759 (zákon o povinném semílání domácí pšenice a žita a uvádění pšeničné a žitné mouky do oběhu)

78, 5. XI. 1930; 4, doslov 50.

živn.-obch. výb. zpr. t. 664 (doplňkový protokol ze dne 4. srpna 1930 k dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským, podepsané v Římě dne 1. března 1924, uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 20. srpna 1930, č. 116 Sb. z.)

79, 17. XI. 1930; 10.

zeměd. výb. zpr. t. 1105 (zákon, kterým se vydávají další předpisy o právním poměru k přidělené půdě (Malý zákon přídělový)

118, 7. V. 1931; 12.

doslov 119, 8. V. 1931; 25.

živn.-obch. výb. zpr. t. 1123 (zákon, jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 17. března 1925, č. 58 Sb. z., ve znění zákona ze dne 13. července 1927, č. 113 Sb. z., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů)

120, 19. V. 1931; 10, doslov 23.

živn.-obch. výb. zpr. t. 1277 (dodatková úmluva k obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, sjednaná mezi republikou Československou a královstvím Jihoslávií v Praze dne 30. března 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. června 1931, č. 79 Sb. z.)

138, 8. VII. 1931; 5,

živn.-obch. výb. zpr. t. 1470 (dohoda o dalším prodloužení dodatkové úmluvy ze dne 21. července 1927 k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou, sjednaná dne 17. července 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 20. července 1931, č. 119 Sb. z.)

167, 4. II. 1932; 9, doslov 44.

živn.-obch. výb. zpr. t. 1471 (dohoda o prodloužení dodatkové úmluvy k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou ze dne 21. července 1927, sjednaná dne 11. července 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 14. července 1931, č. 112 Sb. z.)

167, 4. II. 1932; 9, doslov 44.

živn.-obch. výb. zpr. t. 1472 (dodatková úmluva k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou ze dne 4. května 1921, jednaná dne 22. července 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 27. července 1931, č. 126 Sb. z.)

167, 4. II. 1932; 9, doslov 44.

živn.-obch. výb. zpr. t. 1594 (dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 12. listopadu 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. prosince 1931, č. 193 Sb. z.)

185, 17. V. 1932; 7.

živn.-obch. výb. zpr. t. 1783 (zákon o povinném mísení lihu s pohonnými látkami)

186, 19. V. 1932; 4.

doslov 187, 20. V. 1932; 19.

zeměd. výb. zpr. t. 1782 (zákon, jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem)

186, 19. V. 1932; 7.

doslov 187, 20. V. 1932; 20.

oprava chyb a vyjádření o resol.

189, 25. V. 1932; 23.

zeměd. výb. zpr. t. 1899 (návrhy na poskytnutí veřejné podpory zemědělcům poškozeným živelními pohromami)

203, 13. VII. 1932; 4.

zeměd. výb. zpr. t. 2083 (zákon, kterým se obnovuje účinnost zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 46 Sb. z., o výrobě chleba)

224, 6. XII. 1932; 5, doslov 19.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2029 (dohoda o prodloužení platnosti dodatkové úmluvy ze dne 12. listopadu 1931 k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 27. srpna 1932 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. září 1932, č. 149 Sb. z.)

254, 14. III. 1933; 13.

doslov 259, 23. III. 1933; 13.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2076 (dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 6. října 1932 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. října 1932, č. 159 Sb. z.)

254, 14. III. 1933; 13.

doslov 259, 34. III. 1933; 13.

zeměd. výb. zpr. t. 2232 (zákon, kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům)

266, 27. IV. 1933; 80.

doslov 267, 28. IV. 1933; 38, vyjádření o resol. 41.

zeměd. výb. zpr. t. 2312 (zákon o obilních zástavních listech a o veřejných obilních skladištích)

288, 28. VI. 1933; 4, doslov 25.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2270 (čtvrtá dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne. 8. května 1933 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 12. května 1933, č. 79 Sb. z.).

293, 17. X. 1933; 10.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2362 (pátá dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 21. srpna 1933 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 26. srpna 1933, č. 179 Sb. z.)

298, 8. XI. 1933; 6.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2452 (návrh posl. Berana, Pika, Zeminové, Koška, Schäfera, Ježka a dr Hodiny (t. 2436), aby byl vydán zákon, kterým se stanoví srážky z platů členů Národního shromáždění)

311, 19. XII. 1933; 29, 34.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2404 (obchodní a plavební smlouva mezi republikou Československou a královstvím Bulharským, podepsaná dne 29 srpna 1933 a protokol o podpisu obchodní a plavební smlouvy mezi Československou republikou a Bulharským královstvím, podepsaná dne 29. srpna 1933)

319, 22. II. 1934; 15.

zeměd. výb. zpr. t. 2500 (zákon o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům)

319, 22. II. 1934; 20, doslov 44.

zeměd. výb. zpr. t. 2525 (zákon o povinném známkování chmele a úpravě rozsahu pěstování chmele)

323, 24. IV. 1934; 9, doslov 22.

zeměd. výb. zpr. t. 2557 (zákon o vyrovnávacích fondech mléčných)

326, 4. V. 1934; 4, doslov 29, oprava chyb a vyjádření o resol. 32.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2541 (dodatkové ujednání k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 27. června 1930, sjednané v raze dne 8. března 1934 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 20. března 1934, č. 53. Sb. z.).

327, 15. V. 1934; 68.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2780 (dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1929, sjednaná dne 29. srpna 1934 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 5. září 1934, č. 197 Sb. z.)

362, 12. III. 1935; 14.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

6, 20. XII. 1929; 18.

o stát. rozpočtu na r. 1930 (t. 210), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

24, 25. II. 1930; 13.

o obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským, podepsané na Štrbském Plese dne 27. června 1930, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. července 1930, č. 114 Sb. z. (t. 700); mluví o hospodářské krisi.

74, 23. X. 1930; 6.

o zákonu o mimořádném úvěru 150,000.000 Kč na zmírňování následků hospodářské krise (t. 846)

96, 16. XII. 1930; 8.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské.

101, 5. II. 1931; 43.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

152, 1. XII. 1931; 77.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

246, 7. II. 1933; 72.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

346, 7. XI. 1934; 56.

Interpelace:

o ochraně a podpoře domácího lnářství,

t. 890/I. 97, 27. I. 1931; 10.ISP (příhlásit)