Hans Wagner

Narozen: v roce 1893

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

WAGNER Hans

X. voleb. kraj

LW

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 2.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 17.

Byl členem výb. inic. - rozp. - soc.-pol. - úst.-práv.

Návrhy iniciativní:

na částečnou změnu zákona ze dne 25. září 1919, č. 533 Sb. z., jímž se zavádí všeobecná daň nápojová, a nařízení vlády Československé republiky ze dne 31. XII., č. 679 Sb. z., t. 118.

10, 23. I. 1930; 6.

na rozšíření § 7, odst. (1) zákona ze dne 20. V. 1930, č. 70 Sb. z., kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich, t. 873.

97, 27. I. 1931; 13.

na změnu některých ustanovení zákona ze dne 22. XII. 1920, č. 677 Sb. z., o změně zákona ze dne 17. X. 1919 č. 572 Sb. z., o zvláštní dávce z vína v lahvích a zákona ze dne 25. IX. 1919, č. 533 Sb. z., o všeobecné dani nápojové, t. 874.

97, 27. I. 1931; 13.

na vydatnou podporu zemědělců, postižených živelní pohromou dne 10. VI. 1931, t. 1294.

133, 1. VII. 1931; 6.

na poskytnutí nouzové podpory a odpis daní zemědělcům, trpícím mimořádným suchem v okresech znojemském, mikulovském a mor.-krumlovském, t. 1945.

205, 21. VII. 1932; 5.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1930 (t. 210), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

24, 25. II. 1930; 53.

o státním rozpočtu pro r. 1932 (t. 1460), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. X. 1931.

152, 1. XII. 1931; 98.

o zákonu o změně o doplnění některých předpisů o řízení exekučním a o trestním stíhání pletich při dražbách (t. 2105).

229, 16. XII. 1932; 14.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

243, 3. II. 1933; 72.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760)

350, 29. XI. 1934; 59.

Interpelace:

že se brněnské ředitelství státních drah zdráhá za živelní pohromu uznati osudné sucho na jižní Moravě na jaře a v létě 1931,

t. 1445/III. 145, 24. XI. 1931; 11.

odpov. t. 1637/XIII. 170, 16. III. 1932; 8.

o výkladu prává čepovati víno pod věchýtkem,

t. 2249/III. 271, 18. V. 1933; 4.

odpov. t. 2369/IV. 300, 28. XI. 1933; 6.

aby min. zemědělství napravil zlořády v obchodu s dobytkem,

t. 2459/II. 313, 17. I. 1934; 7.

odpov. t. 2521/XX. 323, 24. IV. 1934; 8.

o povolení k odběru lesního steliva ze státních lesů na jižní Moravě,

t. 2790/I. 359, 20. XII. 1934; 16.

odpov. t. 2861/IV. 367, 29. III. 1935; 5.

Žádost ve věcech imunity:

okr s. v Mikulově (urážka na cti)

4, 18. XII. 1929; 4.

zpr. t. 373; zprav. dr Mareš; nevydán

52, 22. V. 1930; 26.

kraj. s. v Jihlavě (zločin podle § 81 tr. z., přečin podle § 14, č. 4 zákona na ochranu republiky a přestupky podle §§ 312, 488, 491 tr. z. a čl. V zákona č. 8 ř. z. z r. 1863)

10, 23. I. 1930; 7.

zpr. t. 1165; zprav. Jan Tůma; nevydán

129, 19. VI. 1931; 38-9.

kraj. s. v Kutné Hoře (přečiny podle § 14, č. 1, 2 a 5 zákona na ochranu republiky)

45, 2. V. 1930; 8.

zpr. t. 648; zprav. dr Mareš; nevydán

99, 29. I. 1931; 33.

okr. tr. s. v Praze (přestupek urážky na cti podle §§ 491 event. 496 tr. z.)

264, 25. IV. 1933; 4.

žádost odvolána

300, 28. XI. 1933; 7.

okr. s. v Šumperku (přestupek urážky na cti podle § 488 tr. z.)

293, 17. X. 1933; 9.

zpr. t. 2545; zprav dr Moudrý; nevydán

333, 15. VI. 1934; 13.ISP (příhlásit)