JUDr. Jaroslav Stránský

Narozen: v roce 1884
Zemřel: v roce 1973

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

STRÁNSKÝ Jaroslav, dr.

XIII. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 16.

Byl členem výb. bran. - im. - inic. - rozp. - úst.-práv. - vyšetř. a zahr.

Návrh iniciativní:

na doplnění zákona shromažďovacího ze dne 15. listopadu 1867, č. 135 ř. z., t. 1468.

148, 26. XI. 1931; 5.

Návrh pozměňovací:

k t. 2097. 226, 13. XII. 1932; 15.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 347 (im. dr Sterna a K. Haiblicka)

45, 2. V. 1930; 55.

im. výb. zpr. t. 349 (im. J. Barši)

45, 2. V. 1930; 56.

im. výb. zpr. t. 350 (im. G. Steinera)

47, 8. V. 1930; 3.

im. výb. zpr. t. 352 (im. A. Zápotockého)

47, 8. V. 1930; 4.

im. výb. zpr. t. 355 (im. A. Zápotockého)

49, 16. V. 1930; 37.

im. výb. zpr. t. 515 (im. K. Hokky)

73, 21. X. 1930; 3.

im. výb. zpr. t. 516 (im. H. Krumpe)

73, 21. X. 1930; 4.

im. výb. zpr. t. 517 (im. K. Gottwalda)

73, 21. X. 1930; 4.

im. výb. zpr. t. 518 (im. J. Jurana a K. Śliwky)

73, 21. X. 1930; 4.

im. výb. zpr. t. 513 (im. K. Śliwky)

77, 4. XI. 1930; 15.

im. výb. zpr. t. 521 (im. K. Babela)

77, 4. XI. 1930; 15.

im. výb. zpr. t. 522 (im. Fr. Kubače)

77, 4. XI. 1930; 15.

im. výb. zpr. t. 604 (im. dr Sterna)

93, 11. XII. 1930; 3.

im. výb. zpr. t. 721 (im. I. Kurťaka)

100, 3. II. 1931; 32.

im. výb. zpr. t. 936 (im. K. Haiblicka)

104, 12. II. 1931; 59, doslov 79.

im. výb. zpr. t. 514 (im. K. Haiblicka)

104, 12. II. 1931; 60, doslov 79.

im. výb. zpr. t. 727 (im. K. Procházky)

104, 12. II. 1931; 86.

im. výb. zpr. t. 728 (im. K. Babela)

104, 12. II. 1931; 86.

im. výb. zpr. t. 730 (im. K. Procházky)

110, 6. III. 1931; 33.

im. výb. zpr. t. 734 (im. O. Rjevaje)

110, 6. III. 1931; 36, doslov 37.

im. výb. zpr. t. 1147 (im. A. Hodinové)

129, 19. VI. 1931; 35.

im. výb. zpr. t. 735 (im. J. Zajíce)

132, 26. VI. 1931; 72.

im. výb. zpr. t. 1704 (im. J. Vallo)

183, 10. V. 1932; 18.

im. výb. zpr. t. 1705 (im. J. Hrubého)

183, 10. V. 1932; 19.

im. výb. zpr. t. 1706 (im. K. Śliwky)

183, 10. V. 1932; 19.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2111 (zákon o zřízení parlamentní úsporné a kontrolní komise)

233, 20. XII. 1932; 3.

doslov 234, 21. XII. 1932; 67.

im. výb. zpr. t. 1910 (im. J. Krosnáře)

253, 28. II. 1933; 29.

im. výb. zpr. t. 1912 (im. K. Śliwky)

253, 28. II. 1933; 30.

im. výb. zpr. t. 2054 (im. dr Wintra)

253, 28. II. 1933; 31.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2271 (návrh Fr. Mašaty (koal.) na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu posl. sněmovny N. S. R. Č.)

274, 24. V. 1933; 5.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2272 (návrh Fr. Mašaty (koal.) na změnu některých ustanovení jednacího řádu posl. sněmovny ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z.)

274, 24. V. 1933; 5, doslov 50.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2268 (zákon na ochranu cti)

275, 30. V. 1933; 4.

doslov 277, 1. VI. 1933; 14.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2286 (návrh sen. Donáta, Filipínského, Klofáče, dr Reyla, Votruby, dr Hellera a Luksche na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 326 Sb. z., o jednacím řádu senátu)

279, 2. VI. 1933; 4.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2282 (zákon, kterým se mění a doplňují tiskové zákony)

283, 9. VI. 1933; 3.

oprava tisk. chyby 285, 22. VI. 1933; 16.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2301 (zákon, kterým se doplňuje zákon na ochranu republiky)

285, 22. VI. 1933; 9.

rozp. výb. zpr. t. 2280 (úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou o pěninské cestě a o usnadnění styku v pohraničním území Dunajce, podepsaná ve Gdyni dne 24. IX. 1931, se Závěrečným protokolem z téhož dne)

298, 8. XI. 1933; 4.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2528 (zákon, kterým se mění některá zákonná ustanovení o trestu smrti a o doživotních trestech na svobodě)

324, 26. IV. 1934; 9, doslov 25.

im. výb. zpr. t. 2408 (im. dr Keibla)

326, 4. V. 1934; 34.

im. výb. zpr. t. 2409 (im. M. Čižinské)

327, 15. V. 1934; 9.

im. výb. zpr. t. 2410 (im. H. Kremsera)

327, 15. V. 1934; 10.

im. výb. zpr. t. 2411 (im. A. Bródy)

327, 15. V. 1934; 10.

im. výb. zpr. t. 2412 (im. K. Śliwky)

327, 15. V. 1934; 10.

im. výb. zpr. t. 2413 (im. dr Keibla)

327, 15. V. 1934; 11.

Řeč v rozpravě:

o dohodách a ujednáních podepsaných 20. I. 1930 v Haagu (t. 466), o dohodách o závazcích vyplývajících z mírové smlouvy Trianonské, podepsaných 28. IV. 1930 v Paříži a ujednáních je doplňujících (t. 467) a o prohlášení min. zahr. dr Beneše z 20. V. 1930.

53, 26. V. 1930; 38.

o zákonu o trestním soudnictví nad mládeží (t. 823).

94, 12. XII. 1930; 12.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské; mluví též o konfiskační praksi, čímž reaguje na podněty ze sporu dr Meissner - J. Stříbrný.

105, 13. II. 1931; 41.

o zprávě vyšetřovacího výboru o obviněních vznesených dr Stránským proti J. Stříbrnému (t. 1278).

132, 26. VI. 1931; 12.

o bankovním zákonu (t. 1647).

170, 16. III. 1932; 25.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše o boji za demokracii v politice evropské a světové z 25. IV. 1933.

266, 27. IV. 1933; 12.

o zákonu, jímž se mění ustanovení § 23, odst. 2 zákona ze dne 25. října 1933, č. 201 Sb. z., o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 2786); mluví o Národním sjednocení (Kramář a Stříbrný).

356, 13. XII. 1934; 12.

Interpelace:

o bezpečnostních poměrech ve Velké Praze a o nezákonném postupu nadřízených úřadů vůči členům bezpečnostní služby,

t. 1422/XXI. 145, 24. XI. 1931; 10.

odpov. t. 1629/VI. 170, 16. III. 1932; 8.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Brně (přečin urážky tiskem podle § 488 tr. z. a § 1 tisk. nov. z 30. května 1924, č. 124 Sb. z.)

4, 18. XII. 1929; 5.

zprav. t. 614; zprav. dr Daněk; nevydán

114, 26. III. 1931; 7-8.

dopis ze dne 13. II. 1931, v němž posl. J. Stříbrný žádá, aby imunitní výbor zakročil podle § 51 jedn. řádu proti posl. dr Stránskému pro urážky, pronesené v jeho řeči ve 105. schůzi posl. sněmovny.

108, 21. II. 1931; 23.

vyřízeno ve schůzi imunitního výboru 17. II. 1931.

108, 21. II. 1931; 24.ISP (příhlásit)