Josef Štětka

Narozen: v roce 1885
Zemřel: v roce 1963

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠTĚTKA Josef

IX. voleb. kraj

K

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 2.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 17.

Byl členem výb. br. - im. - in. - kult. - rozp. - soc. pol. - techn.-doprav. - úst. práv. - úsp. kom. - vyšetř. - zahr. - zdrav. - zeměd. a živn.

Návrhy iniciativní:

na okamžitou a úplnou amnestii pro všechny delikty, vzniklé z proletářského třídního boje nebo národnostních osvobozovacích zápasů, t. 246.

28, 11. III. 1930; 7.

aby všem pracujícím občanům, poškozeným stavbou střelnic na Podbrdsku byla poskytnuta okamžitá náhrada z prostředků státních a aby vojenská správa okamžitě splnila všechny požadavky občanstva na Podbrdsku, předložené ministerstvu národní obrany, t. 325.

38, 4. IV. 1930; 28.

na poskytnutí úplného odškodnění všem obětem bratislavské katastrofy, způsobené výbuchem v kapslovně v Bratislavě, t. 719.

76, 4. XI. 1930; 6.

na změnu zákona z 9. X. 1920, č. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří ve znění zákona ze dne 8. XI. 1928, č. 184 Sb. z. a n., t. 1054.

116, 23. IV. 1931; 11.

na vydání zákona o 7 a 6 hod. době pracovní bez zkrácení mezd, t. 1417.

145, 24. XI. 1931; 15.

na vydání zákona na opatření levných bytů pro osoby, které jsou bez přístřeší, nebo bydlí ve špatných obydlích, t. 1541.

163, 21. I. 1932; 8.

na vydání zákona o hospodářství obcí, okresů a zemí, t. 1545.

163, 21. I. 1932; 9.

na bezodkladné vypsání voleb do sociálních pojišťoven, t. 1640.

170, 16. III. 1932; 8.

na vydání zákona o okamžité pomoci hladovějícímu lidu na Zakarpatsku, t. 1663.

171, 17. III. 1932; 87.

na zrušení persekučních zákroků proti Rudé Pomoci a Dělnické Pomoci, t. 1673.

173, 30. III. 1932; 42.

na splnění požadavků chudých trafikantů, t. 1701.

176, 14. IV. 1932; 5.

na zákaz vývozu válečné o materiálu z ČSR, t. 1823.

194, 17. VI. 1932; 6.

na zřízení vyšetřovacího výboru, t. 1888.

197, 22. VI. 1932; 4.

na bezodkladné vrácení přeplatků daně důchodové ze služebních požitků, t. 1895.

199, 30. VI. 1932; 3.

na vydání zákona o trestním stíhání členů vlády, které v zákonné lhůtě neodpověděl na interpelaci členů Národního shromáždění RČS, t. 1915.

202, 12. VII. 1932; 5.

na vydání zákona o úsporách ve státním hospodářství ČSR, t. 1998.

207, 20. X. 1932; 8.

na poskytnutí pomoci nezaměstnaným a jejich rodinám, drobným zemědělcům, živnostníkům a obchodníkům v obci Polévsko, okres Česká Lípa, t. 2040.

216, 17. XI. 1932; 4.

na změnu a doplnění zákona z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z. ve znění zákona ze dne 8. XI. 1928, č. 184 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, t. 2137.

238, 17. I. 1933; 8.

na vydání zákona o výkupu a zabavování velkých zásob životních potřeb. obcemi, t. 2135.

238, 17. I. 1933; 22.

na vydání zákona o vrácení bezúročných půjček a záloh poskytnutých ze státní pokladny majetným, korporacím a společnostem, vykázaných ve státním závěrečném účtu za r. 1931 a jejich použití ve prospěch veřejné péče o nezaměstnané, t. 2324.

291, 7. VII. 1933; 3.

na vydání zákona o úsporách ve státním rozpočtu na r. 1933 ve prospěch veřejné péče o nezaměstnané, t. 2333.

293, 17. X. 1933; 9.

na vyhlášení amnestie a abolice, t. 2388.

300, 28. XI. 1933; 6.

na vydání zákona o vyplacení zimní výpomoci nezaměstnaným, t. 2754.

348, 27. XI. 1934; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 210. 25, 26. II. 1930; 4-15.

k t. 232. 25, 26. II. 1930; 71.

k t. 303. 33, 21. III. 1930; 41.

k t. 304. 38, 4. IV. 1930; 19.

k t. 391. 45, 2. V. 1930; 40.

k t. 644. 68, 17. IX. 1930; 20.

k t. 781. 83, 21. XI. 1930; 70-1.

k t. 780. 88, 28. XI. 1930; 107-123.

k t. 820. 91, 5. XII. 1930; 40.

k t. 966. 106, 19. II. 1931; 53.

k t. 1025. 113, 20. III. 1931; 74.

k t. 1026. 113, 20. III. 1931; 76.

k t. 1215. 131, 25. VI. 1931; 11.

k t. 1278. 132, 26. VI. 1931; 61-3.

k t. 1473. 148, 26. XI. 1931; 64.

k t. 1460. 154, 3. XII. 1931; 3-17.

k t. 1509. 155, 14. XII. 1931; 21.

k t. 1510. 158, 16. XII. 1931; 24.

k t. 1511. 159, 17. XII. 1931; 38.

k t. 1543. 161, 18. XII. 1931; 42.

k t. 1504. 161, 18. XII. 1931; 49.

k t. 1720. 178, 22. IV. 1932; 34.

k t. 1681. 181, 3. V. 1932; 17.

k t. 1749. 182, 4. V. 1932; 22.

k. 1783. 187, 20. V. 1932; 18.

k t. 1782. 187, 20. V. 1932; 18.

k t. 1785. 189, 25. V. 1932; 17.

k t. 1900. 200, 1. VII. 1932; 49-50.

k t. 1886. 200, 1. VII. 1932; 51.

k t. 2111. 234, 21. XII. 1932; 63-6.

k t. 2127. 237, 23. XII. 1932; 24.

k t. 2150. 246, 7. II. 1933; 80-95.

k t. 2172. 253, 28. II. 1933; 24-5.

k t. 2190. 257, 16. III. 1933; 59.

k t. 2191. 257, 16. II. 1933; 59-60.

k t. 2208. 262, 28. III. 1933; 30.

k t. 2269. 273, 23. V. 1933; 9.

k t. 2271. 274, 24. V. 1933; 49.

k t. 2272. 274, 24. V. 1933; 50.

k t. 2305. 287, 27. VI. 1933; 32.

k t. 2328. 292, 8. VII. 1933; 21.

k t. 2385. 306, 5. XII. 1933; 48-9.

k t. 2445. 310, 19. XII. 1933; 27.

k t. 2452. 311, 19. XII. 1933; 34.

k t. 2597. 330, 7. VI. 1934; 38.

k t. 2291. 334, 19. VI. 1934; 10.

k t. 2680. 339, 2. VII. 1934; 29.

Návrhy resoluční:

k t. 210. 25, 26. II. 1930; 15-45.

k t. 780. 89, 29. XI. 1930; 3, 31.

podaná za rozpravy o t. 900.

107, 20. II. 1931; 54.

podaná za rozpravy o t. 1345.

140, 10. VII. 1931; 7.

k t. 1460. 154, 3. XII. 1931; 30, 33, 38, 40.

k t. 1510. 159, 17. XII. 1931; 46.

k t. 1511. 159, 17. XII. 1931; 49.

k t. 1504. 161, 18. XII. 1931; 50.

k t. 1544. 162, 19. XII. 1931; 6.

při projednávání t. 1485.

176, 14. IV. 1932; 56.

k t. 1900. 200, 1. VII. 1932; 59.

k t. 2127. 237, 23. XII. 1932; 26.

k t. 150. 246, 7. II. 1933; 105-117.

k t. 2230. 272, 19. V. 1933; 34.

k t. 2313. 288, 28. VI. 1933; 34.

k t. 2385. 306, 5. XII. 1933; 61-67.

k t. 2603. 330, 7. VI. 1934; 37.

k t. 2291. 335, 21. VI. 1934; 20.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro r. 1930 (t. 210), skup. fin., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

24, 25. II. 1930; 101.

o zákonu o ochraně nájemníků (t. 303) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 302).

33, 21. III. 1930; 36.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 304); mluví o bourání barákové kolonie ve Vršovicích

38, 4. IV. 1930; 3.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za r. 1928 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 328).

41, 10. IV. 1930; 22.

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z. a n., o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnání (t. 391).

44, 25. IV. 1930; 42.

o dohodách a ujednáních podepsaných 20. I. 1930 v Haagu (t. 466), o dohodách o závazcích vyplývajících z mírové smlouvy Trianonské, podepsaných dne 28. IV. 1930 v Paříži a ujednáních je doplňujících (t. 467) a o prohlášení min. zahr. dr Beneše z 20. V. 1930.

54, 27. V. 1930; 67.

o zákonu o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (t. 652); mluví o justici v ČSR.

69, 23. IX. 1930; 2.

o témže předmětu; kritisuje parlamentní censurní praksi a persekuci komunistického hnutí.

70, 25. IX. 1930; 52.

o imunitní věci J. Jurana a K. Gottwalda (t. 523).

80, 17. XI. 1930; 9.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 77 Sb. z., o nové pravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 781), o zákonu o dani z piva (t. 782), o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních (t. 783) a zákonu, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 789).

83, 21. XI. 1930; 41.

o státním rozpočtu pro rok 1931 (t. 780), skup. fin., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

88, 28. XI. 1930; 101.

o zákonu, kterým se pozměňuj zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 820).

91, 5. XII. 1930; 11.

o zákonu, kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné (t. 843).

96, 16. XII. 1930; 83.

o imunitní věci V. Kopeckého (t. 647).

99, 29. I. 1931; 40.

o imunitní věci K. Haiblicka (t. 936, 514 a 729).

104, 12. II. 1931; 60.

o zákonu o státní zápůjčce investiční (t. 966).

106, 19. II. 1931; 38.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1929 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 900).

107, 20. II. 1931; 33.

o imunitní věci A. Hadka (t. 975).

108, 21. II. 1931; 12.

o úmluvě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o rozdělení odpočivných a zaopatřovacích požitků bývalých pragmatických zaměstnanců (pozůstalých) správy jmění druhdy vázaného pro rod Habsbursko-Lotrinský nebo pro některou jeho pobočnou větev, podepsané dne 30. XI. 1923, a Protokol z téhož dne (t. 791); mluví o persekuci komunistických poslanců a o parlamentní censuře.

110, 6. III. 1931; 19.

o zákonu o státním fondu pro vodohospodářské meliorace (t. 1025) a o zákonu o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (t. 1026).

113, 20. III. 1931; 38.

o zákonu o řízení nesporném (t. 1137); mluví o poměrech v SSSR, kde byl jako člen dělnické delegace.

126, 11. VI. 1931; 26.

o zákonu o zvýšení dávek pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, odpovídajícím započtení poloviny nepojištěné doby služební (t. 1215).

130, 23. VI. 1931; 13.

o zprávě vyšetřovacího výboru o obviněních vznesených dr Stránským proti J. Stříbrnému (t. 1278).

132, 26. VI. 1931; 34.

o imunitní věci J. Stříbrného (t. 1345).

140, 10. VII. 1931; 4.

o imunitní věci Č. Hrušky (t. 1258).

140, 10. VII. 1931; 9.

o zákon o přechodné přirážce k dani z tantiem (t. 1473) a o zákonu o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě (t. 1474); protestuje jménem komunistické strany, rudých odborů, klubů komunistických poslanců i senátorů a celé pracující třídy proti krveprolití u Dolní Lipové v okrese frývaldovském 25. XI. 1931.

148, 26. XI. 1931; 21.

o státním rozpočtu pro rok 1932 (t. 1460), skup. fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

153, 2. XII. 1931; 87.

o zákonu, kterým se doplňují zákony tykající se bytové péče (t. 1509).

155, 14. XII. 1931; 15.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 1543).

161, 18. XII. 1931; 35.

o zákonu, kterým se ministr financí zmocňuje k úvěrním operacím až do výše 1 miliardy Kč (t. 1578); mluví o poměrech na Podkarpatské Rusi.

165, 22. I. 1932; 24, 38.

zákonu o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (t. 1720).

178, 22. IV. 1932; 19.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1930 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1681).

179, 28. IV. 1932; 21.

o zákonu o povinném mísení lihu pohonnými látkami (t. 1783) a o zákonu, jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem (t. 1782).

186, 19. V. 1932; 18.

o návrhu úmluvy z roku 1925, týkající se odškodnění nemocí z povolání (t. 1786) a o zákonu o odškodnění nemocí z povolání (t. 1785).

188, 24. V. 1932; 28.

o zákonu o knihovním provedení přídělů a směn ze zabrané půdy v obvodech, v kterých se provádí řízení scelovací (t. 1840); sděluje stanovisko klubu komunist. poslanců na odhalení posl. Stříbrného o atentátu na časopis "Slovák" v Ružomberku.

197, 222. VI. 1932; 13.

o zákonu, kterým se mění a rozšiřuje platnost zákona ze dne 28. listopadu 1931, č. 177 Sb. z. a n., o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (t. 1900) a o zákonu o spotřební dani z droždí (t. 1886); též činí jménem klubu komunistických poslanců prohlášení o událostech v Duchcově dne 25. a 26. června 1932.

199, 30. VI. 1932; 27.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2001). mluví o katastrofálních hospodářských poměrech.

209, 24. X. 1932; 20.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932.

215, 9. XI. 1932; 35.

o zákonu o báňských dávkách z kutišť a z měr (t. 2097).

226, 13. XII. 1932; 7.

o zákonu o zřízení parlamentní úsporné a kontrolní komise (t. 2111) a o zákonu o zatímním vedení státního hospodářství od 1. ledna do 28. února 1933 (t. 2120).

234, 21. XII. 1932; 36.

o zákonu o dopravě motorovými vozidly (t. 2127).

237, 23. XII. 1932; 15.

o státním rozpočtu pro r. 1933 (t. 2150) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

242, 2. II. 1933; 70.

o zákonu, jímž se určuje pro další léta výše státních záruk za vývozní úvěry, které smějí poskytnuty býti podle II. hlavy zákona ze dne 16. července 1931, č. 121 Sb. z. a n., o podpoře zahraničního obchodu (t. 2148).

247, 10. II. 1933; 13.

o zákonu o dani kuponové a o snížení úroků z některých cenných papírů pevně zúročitelných (t. 2190), o zákonu o půjčce práce (t. 2191) a o prohlášení min. fin. dr Trapla ze 14. III. 1933.

257, 16. III. 1933; 53.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1931 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 2230); mluví též o zmocňovacím zákonu.

270, 11. V. 1933; 18.

o návrzích Fr. Mašaty (koal.) na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. a n., o jednacím řádu posl. sněmovny Národního shromáždění (t. 2271) a na změnu některých ustanovení jednacího řádu posl. sněmovny ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. a n. (t. 2272).

274, 24. V. 1933; 22.

o zákonu na ochranu cti (t. 2268); odmítá jménem klubu komunistických poslanců psaní některých parlamentních novinářů, kteří o komunistických poslancích psali nepravdivě a urážlivě.

277, 1. VI. 1933; 11.

o zákonu o změnách řádu volení v obcích (t. 2305).

287, 27. VI. 1933; 23, 29.

o zákonu, kterým se ruší úřad (ministerstvo) pro zásobování lidu a činí opatření s tím souvislá (t. 2328).

292, 8. VII. 1933; 10.

o zákonu o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 2358); činí jménem své strany prohlášení k zákonu. 296, 20. X. 1933; 47.

o státním rozpočtu pro r. 1934 (t. 2385) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

302, 30. XI. 1933; 43.

o návrhu posl. Berana, Pika, Zeminové, Koška, Schäfera, Ježka, dr Hodiny a druhů (t. 2436), aby by vydán zákon, kterým se stanoví srážky z platů členů Národního shromáždění (t. 2452).

311, 19. XII. 1933; 31.

o zákonu o zřízení Československého reeskontního a lombardního ústavu (t. 2509).

321, 8. III. 1934; 22.

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (t. 2597).

329, 5. VI. 1934; 19.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1932 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 2603).

330, 7. VI. 1934; 19.

o zákonu o pojistné smlouvě (t. 2291).

334, 19. VI. 1934; 8.

o im. věci K. Gottwalda, J. Krosnáře, J. Štětky a V. Kopeckého (t. 2691).

338, 28. VI. 1934; 36.

o zákonu, kterým se osvobozují věnování k založení a k rozmnožení základního jmění nadání "Ústav T. G. Masaryka", jakož i jiná věnování na oslavu 85. narozenin prvního presidenta republiky od daní, kolků a poplatků (t. 2843).

362, 12. III. 1935; 7.

Věcná poznámka:

v níž jménem klubu komunistických poslanců vzdává poctu horníkům, zahynuvším při katastrofách v revíru falknovském a v lounské oblasti a žádá vyšetření příčin katastrof a potrestání vinníků.

170, 16. III. 1932; 39.

při projednávání osnovy zákona, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2001), v níž podává jménem klubu komunistických poslanců některé formální návrhy.

210, 25. X. 1932; 30.

Interpelace:

naléhavá, o zavedení 7 a 6hodinné doby pracovní,

t. 901. 112, 19. III. 1931; 10.

odpov. t. 1018. 113, 20. III. 1931; 90.

naléhavá, o podporách nezaměstnaných a omezeně pracujících dělníků,

t. 902. 112, 19. III. 1931; 11.

odpov. t. 1019. 113, 20. III. 1931; 90.

naléhavá, o neslýchaném zacházení s dělnickým poslancem Janem Harusem,

t. 905. 115, 27. III. 1931; 87.

odpov. min. sprav. odepřena

t. 1071. 116, 23. IV. 1931; 11.

naléhavá, o konfiskaci časopisu "Trn",

t. 1006. 118, 7. V. 1931; 7.

odpov. t. 1075. 119, 8. V. 1931; 4.

naléhavá, o japonsko-čínské válce a o válečném ohrožování Sovětského Svazu imperialistickými státy, t. 1475.

170, 16. III. 1932; 41.

odpov. t. 1601. 171, 17. III. 1932; 87.

naléhavá, o chystaném odbourání vánočního příspěvku státním zaměstnancům,

t. 1477. 170, 16. III. 1932; 41.

odpov. t. 1625. 171, 17. III. 1932; 87.

naléhavá, o postupu četníků v Hořicích,

t. 1499. 170, 16. III. 1932; 41.

odpov. t. 1563. 171, 17. III. 1932; 87.

o persekučním přemístění železničního zřízence Jana Belaye, t. 209/XVI.

28, 11. III. 1930; 6.

odpov. t. 477/IV. 64, 17. VI. 1930; 5.

o poměrech v písecké továrně na fezy,

t. 295/I. 36, 2. IV. 1930; 6.

odpov. t. 743/XV. 79, 17. XI. 1930; 6.

aby Stanislavu Chytkovi, dělníku z Vinoře dostalo se odškodného za utrpěný úraz četařem Václavem Urubou od leteckého pluku č. 1,

t. 295/III. 36, 2. IV. 1930; 6.

odpov. t. 496/XIV. 66, 24. VI. 1930; 6.

o porušování družstevních zásad a stanov fašistickými metodami,

t. 320/VI. 41, 10. IV. 1930; 5.

odpov. t. 653/VIII. 71, 2. X. 1930; 5.

o prodeji buquoiských lesů z katastru obce Zubčice,

t. 320/IX. 41, 10. IV. 1930; 5.

odpov. t. 491/XXI. 62, 13. VI. 1930; 5.

o poměrech u okr. nemocenské pojišťovny v Písku,

t. 432/II. 53, 26. V. 1930; 4.

odpov. t. 699/XVII. 76, 4. XI. 1930; 5.

o konfiskaci dělnického tisku a zabavování majetku proletářských dětí policií,

t. 456/VII. 57, 3. VI. 1930; 14.

odpov. t. 659/XXIV. 72, 21. X. 1930; 8.

o chystaném zašantročení velkostatku Haugwitzova v Náměšti n. Osl.,

t. 561/X. 67, 16. IX. 1930; 14.

odpov. t. 806/I. 97, 27. I. 1931; 11.

o podivuhodné činnosti "Západočeského elektrárenského svazu",

t. 917/VIII. 104, 12. II. 1931; 88.

odpov. t. 1158/III. 124, 2. VI. 1931; 6.

o protidělnické mstě na dělnickém starostovi v Lomu,

t. 1007/VI. 113, 20. III. 1931; 5.

odpov. t. 1269/XII. 141, 11. VII. 1931; 38.

o protizákonném postupu krajského soudu v Praze, vrch. zemského soudu v Praze, zemského úřadu pro Čechy a presidenta policejního ředitelství v Praze při zastavení "Rudého Práva" dne 20. února 1931,

t. 1007/IX. 113, 20. III. 1931; 5.

o zabití vojína Miloše Rélicha v Terezíně,

t. 1007/X. 113, 20. III. 1931; 5.

odpov. t. 1241/V. 133, 1. VII. 1931; 4.

o týrání vojáků v Písku,

t. 1060/I. 116, 23. IV. 1931; 9.

odpov. t. 1184/XI. 124, 2. VI. 1931; 7.

o svévolném zdržení dopisu posl. Hadka krajským soudem v Olomouci,

t. 1060/II. 116, 23. IV. 1931; 9.

odpov. t. 1241/XVII. 133, 1. VII. 1931; 5.

o soudním odsouzení četníka Haslera z Mimoně pro ztýrání komunistického posl. Babela,

t. 1318/XIV. 142, 14. X. 1931; 9.

o brutálním postupu rumunských úřadů, čsl. konsulátu v Černovicích a čsl. pasového úřadu proti Františku Kubínovi a Aloisu Souškovi,

t. 1461/IV. 153, 2. XII. 1931; 101.

odpov. t. 1669/VIII. 174, 7. IV. 1932; 5.

o případu dělníka Václava Rejmana z Dolního Bousova s okresní nemocenskou pojišťovnou v Jičíně,

t. 1461/VIII. 153, 2. XII. 1931; 101.

odpov. t. 1637/XXII. 170, 16. III. 1932; 8.

o sebevraždě vojína J. Viktory od strojního praporu v Praze,

t. 1483/II. 155, 14. XII. 1931; 6.

odpov. t. 1645/IX. 173, 30. III. 1932; 6.

o zastavení cukrovaru v Neštěmicích,

t. 1507/III. 155, 14. XII. 1931; 6.

odpov. t. 1637/I. 170, 16. III. 1932; 8.

o odpírání cestovních pasů,

t. 1507/IV. 155, 14. XII. 1931; 6.

odpov. t. 1645/X. 173, 30. III. 1932; 6.

o případu dělníka Emila Honla z Březové na Moravě,

t. 1536/II. 163, 21. I. 1932; 5.

odpov. t. 1692/XVI. 177, 21. IV. 1932; 4.

o případu Jana Podoljáka,

t. 1558/XV. 163, 21. I. 1932; 7.

odpov. t. 1692/XIV. 177, 21. IV. 1932; 4.

o nezákonném zatčení a věznění dělníka Františka Krčína a o nezákonném zabavení jeho věcí,

t. 1558/XVI. 163, 21. I. 1932; 7.

odpov. t. 2330/XVII. 293, 17. X. 1933; 9.

o válečné provokaci legačního rady Karla Vaňka v Moskvě a o imperialistických válečných piklech proti SSSR vůbec,

t. 1562/X. 163, 21. I. 1932; 7.

o zákazu telegrafického časového turnaje Dělnického klubu šachistů v Lomu se sovětskými šachisty,

t. 1579/VIII. 167, 4. II. 1932; 6.

odpov. t. 1754/XI. 188, 24. 5. 1932; 3.

o zabavení sbírky ve prospěch příslušníků rodiny zastřeleného Dereva z Turji Paseky,

t. 1642/XV. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 2521/X. 323, 24. IV. 1934; 8.

o rozpuštění Svazu pracujícího rolnictva Zakarpatska,

t. 1642/XVI. 170, 16. III. 1932; 8.

o zabití dělníka Kováče v Parkáni,

t. 1698/II. 176, 14. IV. 1932; 5.

odpov. t. 2238/III. 268, 9. V. 1933; 4.

o konfiskaci brožury "Nyní je v Košutech pořádek a klid",

t. 1698/VI. 176, 14. IV. 1932; 5.

odpov. t. 1813/II. 194, 17. VI. 1932; 6.

o korupci a machinacích, prováděných na úkor válečných poškozenců,

t. 1693/XII. 177, 21. IV. 1932; 4.

odpov. t. 2169/IV. 253, 28. II. 1933; 4.

o požadavcích chudých trafikantů,

t. 1693/XIII. 177, 21. IV. 1932; 4.

odpov. t. 2250/V. 271, 18. V. 1933; 14.

o odsouzení Jaroslava Ondruška pro výrok proti kapitalismu,

t. 1715/I. 179, 28. IV. 1932; 4.

o rozpuštění stávkového vedení severočeských horníků,

t. 1724/I. 181, 3. V. 1932; 4.

odpov. t. 1905/V. 205, 21. VII. 1932; 5.

o neslýchaném porušení poslanecké imunity posl. dr Viktora Sterna v Ústí n. L. dne 1. května 1932,

t. 1753/X. 185, 17. V. 1932; 4.

o velkých srážkách daně důchodové z mezd a platů a o velkých, dosud finančními úřady nevrácených přeplatcích na dani důchodové, srážené z mezd a platů v r. 1930,

t. 1780/V. 188, 24. 5. 1932; 32.

odpov. t. 1978/II. 207, 20. X. 1932; 8.

o zbavení Eduarda Jankovského volebního práva,

t. 1797/V. 192, 3. VI. 1932; 3.

odpov. t. 1990/IV. 210, 25. X. 1932; 3.

o neudržitelných poměrech na okresním úřadě ve Strakonicích,

t. 1841/II. 194, 17. VI. 1932; 6.

odpov. t. 1979/XIX. 207, 20. X. 1932; 8.

o chystaném snížení platů státních zaměstnanců,

t. 1841/III. 194, 17. VI. 1932; 6.

odpov. t. 2168/IX. 253, 28. II. 1933; 4.

o konfiskaci knihy Vaška Káni: "Zakarpatsko",

t. 1844/I. 194, 17. VI. 1932; 6.

odpov. t. 1957/III. 207, 20. X. 1932; 8.

o špehování telefonických rozhovorů policií,

t. 1846/XI. 198, 23. VI. 1932; 4.

odpov. t. 1990/VI. 210, 25. X. 1932; 3.

o předpisu náhrady za vyslání intervenujícího úředníka na veřejnou schůzi v Břeclavi,

t. 1846/XII. 198, 23. VI. 1932; 4.

odpov. t. 1979/VIII. 207, 20. X. 1932; 8.

o střílení dělníků na Slovensku,

t. 1846/XIII. 198, 23. VI. 1932; 4.

odpov. t. 1979/XX. 207, 20. X. 1932; 8.

o korupčních penězích, přijatých československou stranou národních socialistů,

t. 1878/II. 202, 12. VII. 1932; 5.

o poměrech dělnictva Baťových závodů,

t. 1878/VI. 202, 12. VII. 1932; 5.

odpov. t. 2369/XV. 300, 28. XI. 1933; 6.

o příjmech a přeplatcích na důchodové dani,

t. 1878/XVII. 202, 12. VII. 1932; 5.

odpov. t. 1990/VII. 210, 25. X. 1932; 3.

o sabotáži při vydávání stravovacích poukázek pro nezaměstnané ve zlínském okrese,

t. 1907/III. 205, 21. VII. 1932; 9.

odpov. t. 2012/XVI. 211, 3. XI. 1932; 4.

o 150 milionech Kč, věnovaných ze státních prostředků na organisaci sokolského sletu,

t. 1907/IV. 205, 21. VII. 1932; 9.

o surovém ztýrání posl. Dvořáka četnictvem v Nýřanech,

t. 1907/IX. 205, 21. VII. 1932; 9.

odpov. t. 2031/XIII. 219, 24. XI. 1932; 5.

o neslýchaném případu persekuce proletářského hnutí,

t. 1930/I. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2168/XII. 253, 28. II. 1933; 4.

o soustavném obtěžování dělnických činovníků četnictvem,

t. 1930/II. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2098/XI. 238, 17. I. 1933; 8.

o sanaci bank,

t. 1956/VIII. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2169/V. 253, 28. II. 1933; 4.

o konfiskaci Tesařského Obzoru ze dne 1. července 1932,

t. 1985/III. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2098/XIV. 238, 17. I. 1933; 8.

o konfiskaci Věstníku Svazu přátel SSSR číslo I., květen 1932,

t. 1985/VI. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2098/XIII. 238, 17. I. 1933; 8.

o zákazu činnosti Svazu přátel SSSR,

t. 2030/III. 216, 17. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2145/II. 247, 10. II. 1933; 5.

o nezákonném postupu policie v Košířích a o poškození hostinské živnosti. zaviněném jejím postupem,

t. 2042/VII. 220, 24. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2183/XVI. 258, 21. III. 1933; 5.

o fašisaci obce Zlína,

t. 2042/VIII. 220, 24. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2168/XI. 253, 28. II. 1933; 4.

o případu Anny Šípové v Ledvicích,

t. 2084/II. 232, 20. XII. 1932; 63.

odpov. t. 2177/V. 254, 14. III. 1933; 5.

o případu paní Ady Wrightové v Praze,

t. 2116/VI. 238, 17. I. 1933; 8.

odpov. t. 2238/IV. 268, 9. V. 1933; 4.

o nebezpečí ztráty 800.000.- Kč dávky z převodu na panství Lukavec,

t. 2116/XIV. 238, 17. I. 1933; 8.

odpov. t. 2210/V. 263, 25. IV. 1933; 3.

o korupčním zadávání stamilionových státních obchodů soukromé firmě J. Körner, akc. spol. dřevařské v Praze,

t. 2116/XV. 238, 17. I. 1933; 8.

o protiprávním a nezákonném postupu četnictva a služnovských úřadů na Podkarpatské Rusi,

t. 2131/I. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2221/VI. 263, 25. IV. 1933; 3.

o neslýchaném jednání pražské policie, týrání zatčených dělníků a zavádění metod bílého teroru,

t. 2131/II. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2335/XV. 293, 17. X. 1933; 9.

že vyšetřováním u kraj. trestního soudu v Praze, T XIX 4076/32, porušuje se zákon,

t. 2146/II. 243, 3. II. 1933; 97.

odpov. t. 2335/XI. 293, 17. X. 1933; 9.

o protizákonném odepření zaslání telegramu s projevem solidarity s holandskými námořníky klubem komunistických poslanců Československa,

t. 2165/II. 250, 21. II. 1933; 3.

odpov. t. 2256/IX. 275, 30. V. 1933; 3.

o případu týrání vězňů v Jindřichově Hradci,

t. 2170/IV. 253, 28. II. 1933; 4.

odpov. t. 2330/II. 293, 17. X. 1933; 9.

o fašistickém a protizákonném řádění pověstného strakonického okresního hejtmana Bočka,

t. 2176/I. 254, 14. III. 1933; 5.

odpov. t. 2306/XIV. 289, 3. VII. 1933; 4.

o rozšiřování nepravdivých a provokačních zpráv okresním úřadem v Chomutově,

t. 2189/V. 258, 21. III. 1933; 5.

odpov. t. 2318/VI. 293, 17. X. 1933; 9.

o nezákonném a svévolném postupu četníka Rohla z Městce Králové,

t. 2205/VI. 262, 28. III. 1933; 3.

odpov. t. 2294/IX. 286, 23. VI. 1933; 3.

o neslýchaně nedbalém jednání zemského úřadu pro péči o válečné poškozence v Brně a o trestuhodném postupu tohoto úřadu vůči válečným poškozencům,

t. 2209/II. 263, 25. IV. 1933; 3.

odpov. t. 2281/V. 282, 8. VI. 1933; 46.

o hitlerovských methodách používaných proti úrazovým důchodcům Úrazové pojišťovny dělnické pro Čechy v Praze,

t. 2209/X. 263, 25. IV. 1933; 3.

odpov. t. 2344/XVI. 293, 17. X. 1933; 9.

o konfiskaci brožury "O právech politických vězňů",

t. 2204/V. 268, 9. V. 1933; 4.

odpov. t. 2306/V. 289, 3. VII. 1933; 4.

o konfiskaci sbírky básní: Pozdrav Paříži,

t. 2295/V. 286, 23. VI. 1933; 3.

odpov. t. 2335/X. 293, 17. X. 1933; 9.

o hromadné svévolné a nezákonné persekuci dělnictva v Zábřehu na Moravě tamějším okresním úřadem,

t. 2334/X. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2422/IX. 313, 17. I. 1934; 7.

o surovém ztýrání dělníka Svobody na četnické stanici v Bučovicích,

t. 2470/IX. 315, 15. II. 1934; 6.

odpov. t. 2533/VI. 325, 3. V. 1934; 5.

o poměrech u krajského trestního soudu v Levoči,

t. 2470/X. 315, 15. II. 1934; 6.

odpov. t. 2577/II. 329, 5. VI. 1934; 6.

o desetimilionových úplatcích a korupci velko podvodníka Zajíčka ve státních úřadech, ministerstvech, na policejním ředitelství a u vysokých státních hodnostářů,

t. 2470/XIII. 315, 15. II. 1934; 6.

odpov. t. 2577/III. 329, 5. VI. 1934; 6.

že se nevyřizuje odvolání proti neodůvodněnému platebnímu výměru Federaci proletářské tělovýchovy, Praha-Karlín, Královská tř. č. 11,

t. 2489/V. 320, 6. III. 1934; 6.

odpov. t. 2577/XII. 329, 5. VI. 1934; 6.

o žalobě státního návladního proti autorovi hry "Pařížská Komuna" Emanuelu Famirovi, členu Národního divadla v Praze, obviněnému ze zločinu pokusu o násilnou změnu ústavy a vojenské vzpoury,

t. 2505/I. 321, 8. III. 1934; 3.

odpov. t. 2577/V. 329, 5. VI. 1934; 6.

o pořádání luxusního plesu pro velkoburžoasii v době všeobecné nezaměstnanosti a hladu, o chránění buržoasie orgány podřízenými ministerstvu spravedlnosti a o konfiskační praksi pražského státního návladního,

t. 2505/IV. 321, 8. III. 1934; 3.

odpov. t. 2577/VI. 329, 5. VI. 1934; 6.

o spolupráci československých úřadů s - - hakenkreuzlerským režimem a o vydávání německých emigrantů nazpět - - -,

t. 2505/VI. 321, 8. III. 1934; 3.

odpov. t. 2643/I. 334, 19. VI. 1934; 5.

o konfiskaci "Tesařského Obzoru", časopisu odborové organisace Svazu tesařů, č. 13. z 8. února 1934,

t. 2505/VII. 321, 8. III. 1934; 3.

odpov. t. 2521/XVI. 323, 24. IV. 1934; 8.

o násilném postupu okresního komisaře dra Jakla podřízeného vykonavatele rozkazů okresního hejtmana dra Plavce, okresu hořovického a četníků asistujících na májových projevech v Berouně,

t. 2576/XIII. 329, 5. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2734/XXI. 343, 25. X. 1934; 22.

o konfiskační praksi v Československu,

t. 2576/XXIII. 329, 5. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2713/V. 343, 25. X. 1934; 21.

o hrubém porušení poslanecké imunity zatčením a vězněním komunistického poslance Františka Bílka,

t. 2601/V. 330, 7. VI. 1934; 43.

odpov. t. 2728/IV. 343, 25. X. 1934; 22.

o úžasné obžalobě státního zástupce v Mladé Boleslavi. který svého reakčního a středověkého názoru na církev zneužívá k persekuci pokrokových proletářských činovníků,

t. 2669/VII. 336, 26. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2713/XI. 343, 25. X. 1934; 21.

Dotazy podle § 70 jedn. řádu:

předsedovi posl. sněmovny o návrhu posl. Krosnáře a soudr. na rozdělení 150 mil. Kč.

100, 3. II. 1931; 33.

104, 12. II. 1931; 4.

odpov. místopředsedy posl. sněmovny S. Tauba.

106, 19. II. 1931; 69.

o neslýchaném censurování řeči pronesených komunistickými poslanci v posl. sněmovně.

104, 12. II. 1931; 4.

odpov. místopředsedy posl. sněmovny J. Stivína.

109, 5. III. 1931; 23.

předsedovi živnostensko-obchodního výboru, proč se v tomto výboru neprojednávají: 1. iniciativní návrh t. 929 posl. Beneše a druhů o změně doplňků živnostenského řádu a 2. iniciativní návrh t. 1078 posl. Netolického a druhů na vydání zákona o zákazu továrních správkáren obuvi.

Odpov. předs. živn.-obch. výb. Fr. Pechmana.

157, 15. XII. 1931; 37.

předsedovi soc.-pol. výb. po návrhu posl. Tauba a soudr., týkajícího se právních poměrů soukromých učitelů.

Odpov. předs. soc.-pol. výb. dr Wintra.

160, 17. XII. 1931; 5.

o svém iniciativním návrhu zákona na pomoc hladovějícím na Podkarpatské Rusi a ptá se, proč návrh nebyl dosud vytištěn a rozdán, co hodlá předseda sněmovny učiniti, aby ihned došlo k tisku a rozdání, a zda jest ochoten na tento jeho dotaz odpověděti bez prodlení.

Odpov. předs. posl. sněm.

171, 17. III. 1932; 86.

předs. soc.-pol. výb., co se stalo s návrhem posl. Bergmanna a druhů, tisk 154-III, jednajícího o úpravě služebních poměrů okresních cestářů.

Odpov. předs. soc.-pol. výb. dr Wintra.

172, 18. III. 1932; 79.

předs. živn.-obch. výb., co hodlá tento podniknouti, aby návrh zákona o úpravě podomního obchodu t. 1430, podaný posl. Netolickým a druhy, byl projednán urychleně,

Odpov. předs. živn.-obch. výb. Fr. Pechmana.

172, 18. III. 1932; 79.

o nepřístojném zacházení policie s posl. A. Hodinovou (a též o soukromnici Fr. Smetákové).

173, 30. III. 1932; 41.

Odpov. předs. posl. sněm.

190, 1. VI. 1932; 32.

týkající se projednávání jeho návrhu na zavedení 7 a 6 hod. doby pracovní (t. 1417) v soc.-pol. výb.

173, 30. III. 1932; 41.

Odpov. předs. soc.-pol. výb. dr Wintra.

177, 21. IV. 1932; 41.

co hodlá předs. posl. sněmovny učiniti, aby byl potrestán politický úředník, jenž na veřejném projevu v Teplicích-Šanově pokusil se odejmouti posl. Hadkovi poslaneckou legitimaci.

176, 14. IV. 1932; 57.

předs. im. výb. o porušení poslanecké imunity posl. dr Sterna v Ústí n. L. dne 1. května 1932, v němž se žádá, aby imunitní výbor o této věci pojednal a po případě zařídil příslušné kroky, by se takové případy v budoucnu neopakovaly.

Odpov. předs. im. výb. Fr. Ježka.

186, 19. V. 1932; 63.

předs. im. výb. o porušení poslanecké imunity posl. dr Sterna dne 1. května 1932 v Ústí n. L., jeho odvedení na policejní komisařství, uvalení vazby a odevzdání soudu a zda jest předs. posl. sněmovny ochoten se vším důrazem zakročiti proti hrubému porušení posl. imunity, domáhati se potrestání policejních orgánů a žádati záruky, že taková porušování imunity nebudou se opakovati.

Odpov. předs. posl. sněm.

186, 19. V. 1932; 63.

v němž popírá okolnosti uvedené ve vyjádření ministerstva vnitra, které mu byly sděleny přípisem předsednictva sněmovny ze dne 28. dubna 1932, č. j. K 3804-III, na jeho stížnost, kterou jako předseda klubu poslanců strany komunistické podal písemně předsednictvu sněmovny proti postupu policejních orgánů v Hořovicích vůči posl. Hruškovi dne 16. března t. r.

195, 17. VI. 1932; 4.

zda předs. posl. sněm. jest ochoten dáti znovu hlasovati o jeho návrhu, aby byl na denní pořad zařazen návrh posl. Bečko t. 1479.

Odpov. předs. posl. sněmovny.

196, 21. VI. 1932; 31.

ohledně prakse vylučování projevů velezrádných, mravnost urážejících a bezpečnost státu ohrožujících podle § 9, odst. 1, lit. m) jedn. ř. z těsnop. zpráv posl. sněm.

Odpov. předs. posl. sněmovny.

204, 13. VII. 1932; 10.

zda předseda živn.-obch. výb. jest ochoten dáti návrh t. 929 na denní pořad příští schůze živn.-obch. výboru.

Odpov. předs. živn.-obch. výb. Fr. Pechmana.

208, 20. X. 1932; 3-4.

o projednávání návrhu posl. Vallo t. 1876.

Odpov. předs. soc.-pol. výb. dr Wintra.

225, 6. XII. 1932; 2.

že podle zprávy denního tisku se předsednictvo sněmovny usneslo na ostřejší praxi při zkoumání řečí komunistických podle § 9, odst. 1, lit. m) jedn. řádu.

Odpov. mpř. posl. sněm. S. Tauba.

238, 17. I. 1933; 21.

na předsedu soc.-pol. výb. posl. dr Wintra, zda je ochoten svolati bezodkladně schůzi soc.-pol. výboru a dáti na pořad návrh posl. Zápotockého a soudr. t. 687 na odvolání nařízení o t. zv. sevčasnění práce v pekárnách, jakož i specielní debatu o návrhu posl. Štětky a soudr. t. 1417 na vydání zákona o 7- a 6hodinové době pracovní bez zkrácení mezd.

Odpov. mpř. soc.-pol. výb. A. Tučného.

249, 16. II. 1933; 8.

předsedovi sněmovny, zda jest ochoten zjednati nápravu a postarati se aby tisky naléhavých interpelací byly ihned rozdávány a pokud možno nejdříve zodpovídány.

Odpov. mpř. J. Stivína.

261, 27. III. 1933; 4.

v němž uvádí, že v "Rudém večerníku" ze dne 16. března t. r. pod nadpisem "Dnes investiční půjčka ve sněmovně" zabavena stať, reprodukující jeho návrh podle § 46 jedn. řádu, aby se do sněmovny dostavil ministr spravedlnosti podat zprávu o zabavení "Rudého večerníku" ze dne 15. března t. r.

Odpov. předs. dr Staňka.

262, 28. III. 1933; 32.

že místopředseda sněmovny Zierhut ve 266. schůzi sněmovny dne 27. dubna 1933 volal k pořádku posl. Gottwalda za určitý výrok na počátku jeho řeči.

Odpov. předs. dr Staňka.

268, 9. V. 1933; 5.

že v libereckém časopisu "Vorwärts" ze dne 1. května 1933 zabavena byla část řeči, kterou posl. Hadek dne 26. dubna pronesl ve 265. schůzi posl. sněmovny.

Odpov. mpř. Tauba.

271, 18. V. 1933; 13.

že tisková censura v "Rudém právu" ze dne 8. září 1933 zabavila části přípisu, podaného klubem komunistických poslanců předsednictvu sněmovny v němž klub protestoval proti nálezu nejvyššího soudu nad posl. dr Sternem, zbavujícím ho také občanských práv.

Odpov. mpř. J. Stivína.

29, 17. X. 1933; 3.

že min. železnic Bechyně osobně nepřijal posl. Štětku, když si u něho chtěl stěžovati do odebírání paušalovaných železničních jízdenek redaktorům dělnického tisku.

Odpov. mpř. A. Roudnického.

322, 15. III. 1934; 10.

proč do subkomise pro novelu tiskového zákona nebyl zvolen poslanec komunistické strany.

Odpov. předs. úst.-práv. výb. dr Slávika.

340, 3. XII. 1934; 74.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (přečin podle § 9 zákona o tisku)

3, 17. XII. 1929; 6.

žádost odvolána

12, 30. I. 1930; 5.

kraj. tr. s. v Praze (přečin podle § 18, č. 2 a § 14, č. 5 zákona na o hranu republiky)

3, 17. XII. 1929; 8.

zpr. t. 345; zprav. dr Markovič; nevydán

41, 10. IV. 1930; 27.

kraj. tr. s. v Praze (přečiny podle § 14, č. 1 a 5, § 18, č. 2 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §§ 3 a 19 zákona o právu shromažďovacím)

8, 8. I. 1930; 4.

zpr. t. 377; zprav. V. Košek; nevydán

59, 6. VI. 1930; 46.

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

54, 27. V. 1930; 4.

zpr. t. 609; zprav. F. Richter; nevydán

93, 11. XII. 1930; 4.

kraj. s. v Hradci Král. (přečin podle § 11, č. 2 a § 14 č. 4 zákona na ochranu republiky)

163, 21. I. 1932; 9.

zpr. t. 1767; zprav. dr Mareš; vydán:

222, 29. XI. 1932; 17-18.

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle § 2 zákona na ochranu republiky)

336, 26. VI. 1934; 6.

zpr. t. 2691; zprav. Jan Tůma; vydán:

338, 28. VI. 1934; 32-41.

Volán k pořádku:

2, 13. XII. 1929; 5, 7.

70, 25. IX. 1930; 54, 94.

104, 12. II. 1931; 62.

132, 26. VI. 1931; 40.

140, 10. VII. 1931; 10.

148, 26. XI. 1931; 54.

161, 18. XII. 1931; 33.

165, 22. I. 1932; 40, 42.

176, 14. IV. 1932; 5.

209, 24. X. 1932; 21.

234, 21. XII. 1932; 67.

266, 27. IV. 1933; 36.

270, 11. V. 1933; 20.

275, 30. V. 1933; 4.

287, 27. VI. 1933; 26.

290, 4. VII. 1933; 44.

362, 12. III. 1935; 8.

Slovo odňato:

362, 12. III. 1935; 8.

Udělena veřejná důtka:

360, 5. III. 1935; 23.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na 10 schůzí a zbaven posl. platu na měsíc leden.

2, 13. XII. 1929; 8-9.

na 2 schůze a zbaven posl. platu na měsíc srpen.

200, 1. VII. 1932; 45.

po dobu trvání 362. schůze a zbaven posl. náhrady za 1 měsíc.

362, 12. III. 1935; 8.ISP (příhlásit)