Alois Stenzl

Narozen: v roce 1882

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

STENZL Alois

XII. voleb. kraj

DG

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 16.

Byl členem výb. im. - rozp. - úsp. kom. (náhr.) - živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na změnu § 2 zákona ze dne 14 dubna 1920, č. 303 Sb. z., o zubním lékařství a zubní technice, t. 120.

10, 23. I. 1930; 6.

aby byl zřízen výbor pro národní menšiny, t. 413.

66, 24. VI. 1930; 22.

jímž se mačkářství skla, živnost lampářská, přádnictví a vinutí skla prohlašují za živnosti řemeslné, t. 624.

67, 16. IX. 1930; 17.

na zrušení některých ustanovení zákona ze dne 7. II. 1919, č. 76 Sb. z., kterým se mění a doplňují některá ustanovení dosavadních obecních zřízení a městských statutů v Československé republice (Novela k obecním zřízením), t. 1140.

120, 19. V. 1931; 9.

na změnu zákona ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních, t. 1187.

124, 2. VI. 1931; 8.

na změnu zákona ze dne 4. V. 1926, č. 87 Sb. z., o podomním obchodu, t. 1189.

124, 2. VI. 1931; 8.

na změnu doplnění živnostenského řádu, t. 1442.

145, 24. XI. 1931; 16.

na novelování zákona o dani z vodní síly, t. 1688.

176, 14. IV. 1932; 5.

na změnu zákona ze dne 16. VII. 1892, č. 202 ř. z., o zapsaných pomocných pokladnách, t. 1689.

176, 14. IV. 1932; 5.

aby byl vydán zákon o daňových úlevách za opravné a udržovací práce na budovách, t. 2296.

284, 20. VI. 1933; 4.

Návrhy pozměňovací:

k t. 210. 25, 26. II. 1930; 8-14.

k t. 1025. 113, 20. III. 1931; 75.

k t. 1026. 113, 20. III. 1931; 77.

k t. 1049. 115, 27. III. 1931; 81.

k t. 1460. 154, 3. XII. 1931; 11.

k t. 1720. 178, 22. IV. 1932; 35-6.

k t. 2150. 246, 7. II. 1933; 82-6.

k t. 2525. 323, 24. IV. 1934; 22.

Návrhy resoluční:

k t. 17. 3, 17. XII. 1929; 52-3.

k t. 210. 25, 26. II. 1930; 16-46.

k t. 644. 68, 17. IX. 1930; 20.

k t. 780. 89, 29. XI. 1930; 15-34.

k t. 1460. 154, 3. XII. 1931; 37, 40, 41.

k t. 1720. 178, 22. IV. 1932; 84.

k t. 2150. 246, 7. II. 1933; 110-119.

k t. 2760. 352, 1. XII. 1934; 26-32.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

6, 20. XII. 1929; 10.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 781), o zákonu o dani z piva (t. 782), o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních (t. 783) a o zákonu, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 789).

82, 20. XI. 1930; 55.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.,

147, 25. XI. 1931; 57.

o zákonu o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (t. 1720).

177, 21. IV. 1932; 27.

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon ze dne 28. dubna 1932, č. 56 Sb. z., o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (t. 2125).

235, 22. XII. 1932; 7.

o imunitní věci H. Krebse, O. Schuberta, inž. Junga a R. Kaspera (t. 2160); činí v zastoupení něm. živnost. strany a spišské něm. strany prohlášení k věci.

251, 23. II. 1933; 30.

o zákonu, jímž se mění zákon o mimořádných opatřeních (t. 2297).

285, 22. VI. 1933; 26.

o zákonu, kterým se mění zákony o mimořádné moci nařizovací ze dne 9. června 1933, č. 95 Sb. z., a ze dne 15. listopadu 1933, č. 206 Sb. z. (t. 2637); činí k zákonu prohlášení.

332, 14. VI. 1934; 38.

o státním rozpočtu na rok 1935. (t. 2760)

349, 28. XI. 1934; 54.

Interpelace:

naléhavá, o mimořádné nouzové výpomoci pro živnosti a obchod,

t. 1182. 143, 15. X. 1931; 60.

odpov. t. 1413. 144, 16. X. 1931; 4.

o jazykovém styku berní správy v Něm. Jablonném s obcemi, pak o styku se stranami a o předpisech daňových,

t. 769/V. 90, 4. XII. 1930; 34.

odpov. t. 1098/VI. 120, 19. V. 1931; 8.

o zvláštním obchodování pražské "Poštovní nákupny",

t. 1210/X. 128, 18. VI. 1931; 37.

odpov. t. 1637/V. 170, 16. III. 1932; 8.

že poštovní nákupna v Karlových Varech neoprávněně vykonává živnost hostinskou a výčepní,

t. 1305/XII. 140, 10. VII. 1931; 15.

odpov. t. 1931/XIII. 207, 20. X. 1932; 8.

o úlevách v malém pohraničním styku na území města Osoblahy, jakož i v jiných pohraničních obcích,

t. 1318/IV. 142, 14. X. 1931; 8.

odpov. t. 1721/VIII. 183, 10. V. 1932; 5.

o zostřeném vymáhání daní a no zdlouhavém vyřizování rekursů, žádostí o odpis a poshovění daní,

t. 1318/X. 142, 14. X. 1931; 8.

odpov. t. 1845/XVII. 197, 22. VI. 1932; 4.

o činnosti daňových revisních komisí,

t. 1613/XI. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1813/VI. 194, 17. VI. 1932; 6.

o sebevraždě řeznického mistra a hostinského Františka Hasche z Košťan, k níž byl dohnán berní exekucí,

t. 2084/III. 232, 20. XII. 1932; 63.

odpov. t. 2341/XIV. 293, 17. X. 1933; 9.

o zadání dodávek na novostavbě zemědělského oddělení německé vysoké školy technické v Děčíně-Libverdě,

t. 204/IX. 268, 9. V. 1933; 4.

odpov. t. 2341/XVI. 293, 17. X. 1933; 9.

o vydání zákona podle § 92, III. hlavy ústavní listiny o odpovědnosti státních orgánů,

t. 2289/IX. 284, 20. VI. 1933; 4.

odpov. t. 2350/XVII. 296, 20. X. 1933; 3.

o zamýšleném rušení nebo překládání okr. soudů,

t. 2426/II. 309, 14. XII. 1933; 3.

odpov. t. 2507/VIII. 321, 8. III. 1934; 43.

o poměrech u pražského pojišťovacího soudu,

t. 2610/XI. 332, 14. VI. 1934; 42.

odpov. t. 2738/XII. 343, 25. X. 1934; 22.

o nouzi v pohraničním území,

t. 2766/III. 351, 30. XI. 1934; 94.

odpov. t. 2839/II. 364, 21. III. 1935; 6.

o zřízení daňových soudů,

t. 2766/VII. 351, 30. XI. 1934; 94.

odpov. t. 2839/I. 364, 21. III. 1935; 6.

o nouzi v pohraničním území,

t. 2826/XIX. 360, 5. III. 1935; 9.

že berní úřad v Jablonci n. N. proti zákonu zabavil a jinam propůjčil zabavený klavír,

t. 2826/XX. 360, 5. III. 1930; 9.

o daňovém vyměřovacím a odvolacím řízení,

t. 2999. 373, 12. IV. 1935; 36.ISP (příhlásit)