Milena Šmejcová

Narozena: v roce 1894

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠMEJCOVÁ Milena

I. A voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonala 1, 12. XII. 1929; 16.

Byla členem výb. inkompatib. (náhr.) - rozp. - soc.-pol. a zdrav.

Návrhy iniciativní:

na změnu zákona ze dne 22. XII. 1924, č. 286 Sb. z., o úsporných opatřeních ve veřejné správě, t. 223.

25, 26. II. 1930; 3.

na zařazení obce Vrdy a s ní sousedící politické obce Dolní Bučice do skupiny C činovného, t. 950.

105, 13. II. 1931; 52.

na vydání zákona o titulu neprovdaných žen, t. 1176.

123, 21. V. 1931; 35.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

22, 22. II. 1920; 47.

o zákonu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. II. 1920, č. 142 Sb. z., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zákona z 25. I. 1922, č. 39 Sb. z. (t. 644).

67, 16. IX. 1930; 32.

Interpelace:

o vánočním příspěvku zaměstnankyním státních továren na tabák,

t. 1035/XIV. 116, 23. IV. 1931; 8.

odpov. t. 1412/IX. 144, 16. X. 1931; 5.

o náhradě škod obcím a obyvatelstvu obcí na okrese zručském a ledečském, postiženým průtrží mračen a krupobitím,

t. 1305/III. 140, 10. VII. 1931; 15.

odpov. t. 1437/XI. 145, 24. XI. 1931; 14.

o nesprávném postupu okresního úřadu v Kolíně vůči tisku,

t. 2104/III. 232, 20. XII. 1932; 63.

odpov. t. 2183/II. 258, 21. III. 1933; 5.ISP (příhlásit)