JUDr. Juraj Slávik

Narozen: v roce 1890
Zemřel: v roce 1969

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SLÁVIK Juraj, dr.

XX. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 15.

Byl členem výb. bran. - úsp. kom. a úst.-práv.

Jmenován ministrem vnitra 7. XII. 1929.

1, 12. XII. 1929; 22.

Odpovídá

jako předseda úst.-práv. výb. na dotaz:

J. Štětky, že do subkomise pro novelu tiskového zákona nebyl zvolen poslanec komunist. strany.

340, 3. VII. 1934; 74.

Návrh iniciativní:

na pomoc požárem postiženým v obci Béša v pol. okr. Velké Kapušany, t. 2640.

332, 14. VI. 1934; 3.

Návrh pozměňovací:

k t. 2960 (koal.) 370, 5. IV. 1935; 29.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 2637 (zákon, kterým se mění zákony o mimořádné moci nařizovací ze dne 9. června 1933, č. 95 Sb. z., a ze dne 15. listopadu 1933, č. 206 Sb. z.)

332, 14. VI. 1934; 4, doslov 38.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2915 (zákon o ochraně a obraně proti leteckým a jiným podobným útokům)

369, 4. IV. 1935; 6, 28.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zřízení pomníků dr Aloisu Rašínovi a dr Milánu Rostislavu Štefánikovi (t. 2156); jménem slovenských poslanců koalovaných stran odmítá obsah řeči, pronesený posl. Šalátem v rozpravě o zákonu.

247, 10. II. 1933; 47.

o zákonu o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 2358); mluví o událostech na Pribinových slavnostech v Nitře v srpnu 1933.

296, 20. X. 1933; 31.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 2. VII. 1934 o nové fási v boji o evropskou rovnováhu.

340, 3. VII. 1934; 28.ISP (příhlásit)